aktualizováno 18. 8. 2013

Z 2744 Přestavba Smíchovského nádraží

 • Číslo změny: Z 2744
 • Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5
 • Zařazení do vlny: II. vlna celoměstsky významných změn - bez konceptu
 • Veřejná prospěšnost: ANO (možné vyvlastňování)
 • Stav projednávání: schváleno
 • Plošný rozsah (v m2): 25487,9
 • Čísla parcel: Vinohrady, Nusle, Vyšehrad, Smíchov, Hlubočepy - trať. úsek Praha Hlavní nádraží - Praha Smíchov
 • Úřední důvod změny: Rozšíření veřejně prospěšné stavby na stavbu "optimalizace traťového úseku" v celém rozsahu, úprava hranic funkčního využití ploch DZ1.
 • Úpravy během projednávání: Návrh změny byl projednán. Nesouhlasí Arnika a Ústav pro ekopolitiku (procesní důvody k pořizování CVZ), Asociace pro globální ekologické a ekonomické otázky (neposouzení v rámci VVURÚ/SEA). Nedoporučuje MČ Praha - Ďáblice z procesních důvodů (pořizování nového ÚP). Na základě výsledků veřejného projednání vyplynula nutnost podstatné úpravy návrhu změny, z tohoto důvodu je nutno návrh změny upravit a veřejně projednat v souladu s §53 odst. 2 stavebního zákona.
 • Další informace:

  arnika.org/prestavba-smichovskeho-nadrazi