Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 16. 4. 2015

Z 2760 Golfové hřiště Motol

  • Číslo změny: Z 2760
  • Městská část: Praha 5
  • Katastrální území: Motol
  • Předmět úpravy: míra využití území
  • Zařazení do vlny: IV. vlna celoměstsky významných změn
  • Stav projednávání: zastaveno
  • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, rozšíření zastavitelného území
  • Plošný rozsah (v m2): 159 356
  • Popis změny: golfová hřiště /SO2/, zařízení turistického ruchu /SO4/, lesní porosty /LR/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky, pastviny /NL/, územní systém ekologické stability /ÚSES/. NAVRHOVANÁ ZMĚNA: golfová hřiště /SO2/, lesní porosty /LR/, územní systém ekologické stability /ÚSES/
  • Úřední důvod změny: Golf Motol