Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 20. 10. 2013

Z 2761 Zástavba Dívčích hradů - areál oddechu

  • Číslo změny: Z 2761
  • Městská část: Praha 5
  • Katastrální území: Radlice
  • Zařazení do vlny: IV. vlna celoměstsky významných změn
  • Stav projednávání: zastaveno
  • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, rozšíření zastavitelného území
  • Plošný rozsah (v m2): 652297
  • Popis změny: lesní porosty /LR/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a pastviny /NL/, územní systém ekologické stability /USES/. NAVRHOVANÁ ZMĚNA: přírodní rekrační plochy /SO1/, částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, louky a pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, lesní porosty /LR/, územní systém ekologické stability /USES/
  • Čísla parcel: 456/1,461/1-2,459/2
  • Úřední důvod změny: Na Rovinách - areál oddechu