Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 20. 10. 2013

Z 2762 Sport a rekreace Plzeňská

  • Číslo změny: Z 2762
  • Městská část: Praha 5
  • Katastrální území: Motol
  • Zařazení do vlny: IV. vlna celoměstsky významných změn
  • Stav projednávání: zastaveno
  • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, rozšíření zastavitelného území
  • Plošný rozsah (v m2): 42 019
  • Popis změny: lesní porosty /LR/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a pastviny /NL/. NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - přírodní rekreační plochy /SO1/, částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
  • Čísla parcel: 61,65,66/1-3
  • Úřední důvod změny: Plzeňská - sport, rekreace