Přehled zpráv emailem
Telefon
22. 11. 2016

IV vlna celoměstských změn vstupuje do závěrečné fáze projednání

Napsal(a)

Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do tzv „celoměstsky významných změn vlny IV“ proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 9:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí 2. Nejpozději do 7 dnů, tedy do 19. 12. 2016, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i fyzické osoby, kterých se změny bezprostředně týkají, pak mohou podat námitky a stanoviska.

Přehled návrhů změn:

● Praha 4, Braník – zrušení navrženého přístavu sportovních lodí u bývalých ledáren

● Praha 5, Smíchov – trojúhelníková parcela mezi ulicemi Na Zatlance, Kováků a Karla Engliše. Změna funkce pro technickou infastrukturu na všeobecně smíšenou funkci, záměrem je výstavba polyfunkčního domu.

● Praha 5, Smíchov a Hlubočepy – pozemky, na kterých stojí bývalé telefonní ústředny. Vlastní je firma Charlton a.s. se sídlem na Kypru, plánující výstavbu polyfunkčních objektů

● Praha 6, Dejvice – změna funkce čistě obytné na městskou zeleň za účelem zřízení centrálního parku Hanspaulka

● Praha 6, Dejvice – zrušení funkce veřejné vybavenosti na pozemku na Vítězném náměstí a zvýšení koeficientu zastavěnosti na parcele známé z kauzy „Lední medvěd“

● Praha 6, Šárecké údolí – změna funkčního využití na pozemcích usedlosti Šatovka z obytného na zdravotní zařízení

● Praha 8, Střížkov – změna zelené plochy na obytnou za účelem výstavby bytového domu 

● Praha 4, Michle – vymezení veřejně prospěšné stavby - kabelové vedení v tunelu

● Praha 11, Chodov - změna funkce u Litochlebského náměstí z technické infrastruktury na obytnou

● Praha 12, Modřany – změna umožňující obnovu a revitalizaci starého objektu technické infrastruktury

● Praha 17, Řepy – rozšíření výškové regulace na širší část stabilizovaného území starých Řep

● Praha 17, Řepy – záměr výstavby polyfunkční smíšené výstavby na pozemcích dnes určených pro technickou infrastrukturu

● Praha-Lipence – záměr rozšíření ČOV

● Praha-Slivenec – záměr rozšíření hřbitova

● Praha-Slivenec – změna malé obytné funkční plochy na sportovní plochu

● Praha-Šeberov – změna stávajícího pole na funkci veřejného vybavení za účelem výstavby základní školy

● Praha-Troja – zrušení plochy sportu za účelem výstavby administrativní budovy ZOO

● Praha-Újezd, Praha-Šeberov – přemostění silniční komunikace D1 „ekoduktem“

● Praha - Velká Chuchle – narovnání plochy zeleně s ohledem na ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodů

● Praha-Zbraslav – změna za účelem výstavby hasičské zbrojnice

Přehledné shrnutí návrhů změn:

http://servis.praha-mesto.cz/…/aTabulka-p%C5%99%C3%ADloha%2…

Podrobné informace a podklady ke všem změnám z vlny IV:

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_VJ/OOP.html

http://servis.praha-mesto.cz/…/Zmeny_CVZ_IV…/oduvodneni.html

Vyhledávání v mapě nabízí nejlépe aplikace Výkresy UP:

http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

Přehledné schéma procesu pořizování změn UP:

http://servis.praha-mesto.cz/…/uzemni…/schema_porizovani.pdf

Oznámení na úřední desce o veřejném projednání:

http://servis.praha-mesto.cz/…/Ve%C5%99ej%20vyhl%20-%20Ve%C…

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 620 krát