Přehled zpráv emailem
Telefon
13. 3. 2017 aktualizováno 13. 3. 2017

Kulaťák čeká proměna, na nové podobě se podílejí i občané

Napsal(a)
Současný stav Vítězného náměstí, všeobecně známého jako „Kulaťák“, je neuspokojivý. Tento názor zastávají nejen obyvatelé Prahy 6 a ti, kteří místem jen projíždí nebo zde pracují, ale i městští zastupitelé, a proto se Rada hlavního města Prahy rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí. Aby návrh co nejlépe odpovídal představám občanů o ideální podobě tohoto prostoru, uspořádala MČ Praha 6 dne 2. 3. 2017 setkání s veřejností, s cílem zjistit, jaké hlavní nedostatky „Kulaťák“ podle občanů má a co vše je třeba zlepšit.

Na setkání s názvem Budoucnost Vítězného náměstí, které metodicky zajišťovala Arnika, se dostavilo více než 100 občanů, většina z nich obyvatelé blízkého okolí Vítězného náměstí. Informace o dotčeném prostoru a plánované rekonstrukci podali zastupitelé MČ Praha 6 i HMP, mimo jiné vystoupila primátorka Adriana Krnáčová a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Ze setkání vyplynulo několik zásadních výsledků. Obyvatelé jsou nespokojeni s dopravní situací, která se zhoršila po otevření tunelu Blanka, kdy kromě hluku je problémem zejména obtížná prostupnost náměstí pro pěší. Navrhovanými řešeními byly větší technologické úpravy (tunely, podchody, mimoúrovňová křížení, obchvat), omezení vjezdu automobilů či úprava jízdních pruhů. Co se týče celkové podoby náměstí, lidem vyhovuje jeho otevřenost, uvítali by však větší prostor pro veřejné aktivity, se zachováním místa stávajících farmářských trhů. Podporu mezi občany má parková podoba náměstí s množstvím stromů a keřů a instalace vodních prvků. Prostor dostaly i podněty ohledně kulturního vyžití. Ukázalo se, že na „Kulaťáku“ chybí všestranně využitelný kulturní prostor, který by však měl být spíše v podobě uzavřeného centra - současná otevřená platforma Šesťák některé obyvatele bezprostředního okolí obtěžuje hlukem.                                 

Posledním řešeným tématem byla dostavba vysokoškolského areálu. Přítomní se shodli zejména na tom, že by zástavba měla být omezena tak, aby zůstal dostatečný prostor pro parkovou zeleň a také, že prostor by měl sloužit především pro vysokoškolské studenty a veřejnost, ne pro komerční využití.

S podněty od občanů bude MČ Praha 6 dále pracovat a přihlédne k nim při vyhlašování architektonické soutěže.

Fotogalerii ze setkání najdete zde>>>

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 758 krát