Přehled zpráv emailem
Telefon
23. 11. 2016

Kulatý stůl České komory architektů na téma Metropolitního plánu: Závěry a doporučení

Napsala

Deník veřejné správy zveřejnil závěry z Kulatého stolu. K jednání 9. listopadu 2016 zasedli zástupci České komory architektů a Petra Kolínská jako náměstkyně primátorky a určená zastupitelka pro pořizování územního plánu  a dalších lidé z veřejné správy. Výsledkem jednání je několik doporučení k dalším pracem na Metropoltiním plánu.

Mimo jiné se jednající shodli na tom, že při tvorbě Metropolitního plánu musí bezpodmínečně fugovat komunikace mezi objednatelem - politickou reprezentací, pořizovatelem - magistrátem a zhotovitelem - tedy IPR. Všichni také musí nést svoji zodpovědnost za správný proces přípravy Metropolitního plánu.

Dále se všichni shodli na tom, že tým IPR nesmí být složen z úzce odborně profilovaných zaměstnanců, ale naopak musí být multidisciplinární.

V neposlendí řadě se na setkání věnovali také autorským právům. Tato otázka je podle našeho názoru složitá mj. proto, že lidé, kteří na návrhu Metropolitního plánu pracovali nebo pracují, jsou zaměstnanci IPR. Na zaměstnanecké dílo se vztahuje jiná autorskoprávní ochrana než na dílo prováděné podle smlouvy, to se týká i jeho dokončení jiným týmem. Arnika připravuje na toto téma právní analýzu. 


Více si přečtěte zde.

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 631 krát