Přehled zpráv emailem
Telefon
01. 12. 2017

Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby

Napsala

S potěšením sdílíme analýzu s názvem "Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby" od našeho předního právníka Vojtěcha Vomáčky, který se řadu let věnuje územnímu plánování a územnímu řízení. Vojtěch Vomáčka sesbíral argumenty o tom, že vyloučení spolků z řízení nemusí být definitvní prohrou - je podle něj možné, aby spolky žalovaly rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona. Citujeme z analýzy: "Proklamované posílení pozice  stavebníka vyloučením účastenství ekologických spolků se tak jeví spíše jako nedomyšlené a pro stavebníky v důsledku kontraproduktivní, neboť přesouvá těžiště nápravy pochybení správního orgánu do fáze soudního přezkumu, přičemž soudům nesvědčí jiný prostředek nápravy nezákonného rozhodnutí než jeho zrušení. Tím se paradoxně může doba nutná pro realizaci stavebního závěru namísto žádoucího zkrácení výrazně prodloužit. Nadto jsou i v případě omezeného okruhu účastníků stavební úřady povinny vypořádat se s obsahem vyjádření dotčené veřejnosti, jejíž příslušníky je třeba považovat za dotčené osoby ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („SpŘ“). Opačný postup zakládá nezákonnost vydaného rozhodnutí a důvod pro jeho zrušení."

Přejeme příjemné čtení a Vojtěchovi Vomáčkovi tímto velmi děkujeme!

Ke stažení:
Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 721 krát