Přehled zpráv emailem
Telefon
20. 6. 2016

Rada města chystá participaci na Metropolitním plánu

Napsal(a)

Zastupitelstvo hl. města Prahy na zasedání 16. června projednalo podnět tisícovky Pražanů na větší zapojení veřejnosti do Metropolitního plánu. Všem z Vás, kteří se k výzvě připojili a pomohli ji šířit mezi svými blízkými Arnika velmi děkuje!

Zastupitelstvo uložilo náměstkyni Kolínské „předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh souboru opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a projednávání Metropolitního plánu“. Termín je do konce srpna 2016. Text usnesení najdete v příloze.

Připomínáme, že součástí podnětu je i doporučení „10 kroků“. Podnět vznikl již v minulém roce a na některé věci je méně času.

10 kroků, které je k efektivní participaci občanů potřeba a udělat:

1. Pozastavit práce na Metropolitním plánu do doby zahájení kvalitního procesu zapojení veřejnosti. Participace potřebuje čas.

2. Oslovit odborníky na participaci

3. Definovat cíle a zpracovat reálný plán zapojení veřejnosti

4. Vytipovat cílové skupiny

5. Vybrat vhodného facilitátora a respektovat veřejnost ze strany architekta

6. Poskytovat včas všechny potřebné informace

7. Ptát se místních obyvatel, kteří v dané lokalitě žijí a tedy rozumí tomu

8. Pracovat otevřeně s městskými částmi – zástupci samospráv

9. Doplnit tým Metropolitního plánu a zveřejňovat jeho výstupy

10. Nespoléhat se jen na veřejné projednání. Využívat nové metody participace

Očekáváme, že náměstkyně Petra Kolínská nyní připraví ve spolupráci s dotčenými stranami postup, jak navrhovaná pravidla v co největší míře sladit s představami veřejnosti.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 965 krát