Přehled zpráv emailem
Telefon

 

Hlavní město v těchto dnech navštívili nezávislí odborníci UNESCO a ICOMOS, aby zmapovali, jak Praha fakticky chrání historické centrum a zda nadále splňuje důvody pro zápis na Seznamu světového dědictví. Metropole hazarduje se statusem památky UNESCO svými plány na výstavbu věžáků a navíc k jejich stavbě chybí předpisy. Návrhy Metropolitního plánu nebo nového stavebního zákona ale mohou vést k horšímu a chtějí umožnit stavět výškové budovy, které by přímo zasahovaly do chráněných památkových území. Za porušování mezinárodních norem tak Praze reálně hrozí vyškrtnutí ze seznamů. Experti UNESCO a ICOMOS se kvůli tomu sešli s představiteli Prahy 4 a se spolkem Arnikou.

Nezávislí odborníci jsou vysílání jen k velmi závažným případům. A není divu. Praha dostala od organizace UNESCO v posledních letech kvůli výstavbě na Pankrácké pláni už řadu stížností. Dohodnutou výšku 70 metrů překročila nově postavená V Tower, a to o 34 metrů. Zásadní je pro pankrácké panorama také plánovaný projekt Rezidence park Kavčí hory. Podobné nebezpečí představují nejen další stávající stavby Central Park Žižkov nebo Crystal, ale i předimenzované nekoncepční projekty v centru, jakým je přestavba Masarykova nádraží.

Arnika zástupcům Společné monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) v historickém centru Prahy zaslala dopis, ve kterém problémy s ochranou historického centra shrnula

„Praha by měla konečně přestat nadbíhat developerům a důkladně začít chránit kulturní dědictví a památky, které ji dělají unikátní pro celý svět. K jejich ochraně se ostatně sama zavázala. Setkání se zástupci UNESCO a ICOMOS je pro nás nadějí a věříme, že pomůže rozvoj Prahy usměrnit citlivě k potřebám i charakteru metropole,“ uvedl Václav Orcígr z Arniky.

Přispějte na záchranu Prahy teď!

 

Dobré vyhlídky nepřináší ani připravovaná legislativa. Návrh Metropolitního plánu umožňuje stavět věžáky až o 27 podlažích. Podle Ministerstva kultury tím dostatečně nechrání historické centrum a ignoruje doporučení UNESCO. Proto návrh považuje za nezákonný. Mnohem horší scénář se však rýsuje podle nového stavebního zákona, který má povolit výstavbu mrakodrapů přímo v historických centrech

Kritickou situaci ostudně zlehčují nakonec samotní zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). Autor Metropolitního plánu Roman Koucký tvrdí, že Praze by vyškrtnutí ze seznamu pomohlo, protože brzdí rozvoj. Pro ředitele IPR Ondřeje Boháče UNESCO nepředstavuje žádný problém. Jenže právě IPR je zodpovědný za přípravu Metropolitního plánu, který je pro budoucí rozvoj Prahy i památkovou ochranu klíčový.

Závěry z monitorovací návštěvy UNESCO a ICOMOS budou známy nejdříve za několik měsíců. Zástupci organizace seznámí se závěry kontroly všechny představitele samosprávy hlavního města, aby se mohli dohodnout na lepší ochraně historického centra. Lze ale očekávat, že se problémy i nerespektování předchozích požadavků UNESCO a ICOMOS promítnou do nových a přísnějších požadavků na českou metropoli.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Ve čtvrtek se opět sejdou pražští zastupitelé a budou rozhodovat o důležitých otázkách. Na programu jednání ale schází důležitý bod: Situace okolo Metropolitního plánu a její řešení. Praha má totiž před sebou jen málo důležitějších problémů. Územní plán rozhoduje o rozvoji celého města: o životním prostředí, o klimatických otázkách, o čistotě ovzduší, které Pražané dýchají, o hluku, ve kterém musí mnozí žít, o dostupnosti škol nebo domovů pro seniory nebo zdravotní péče. Praha se ale zatím k tak podstatnému dokumentu staví nebývale laxně. Dokonce se zdá, že Metropolitní plán má jeden jediný úkol - umožnit architektům stavět "krásné domy". A to je právě kámen úrazu, na který tvrdě poukazují desítky tisíc připomínek. 

 

Připomíky Arniky najdete zde.

 

Proti Metropolitnímu plánu se už loni v létě vymezily městské části. Připomínky, které magistrátu zaslaly, jsou zdrcující a samy o sobě by měly politiky vést minimálně k zamyšlení. Stejně tak odbroné posudky nešetřily kritikou. Právě teď se ale situaci výtrazně zkomplikovala - proti Metropolitnímu plánu se tvrdě postavily i dotčené orgány - zejména Minsiterstvo životního prostředí a Minsiterstvo kultury, nejsou však rozhodně jediní (ačkoli jsou mimořádně významné a jenom jejich negativní stanovisko by mělo být pro všechny zastupitele alarmující). Stanoviska dotčených orgánů získala Arnika na základě žádostí o informace. 

 

Magistrát Arnice přitom už téměř půl roku tvrdošíjně odmítá stanoviska postkytnout. Poslední rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj z poloviny března 2019, ve kterém znovu přikázalo magistrátu stanoviska poskytnout, najdete zde.

 

Arnika proto na čtvrtečním zastupitelstvu vyzve odpovědné politiky, aby začali ihned jednat. Pokud by se ještě letos začalo pracovat na jiném návrhu s jiným zpracovatelským týmem, mohla by Praha stihnout termín, který jí jako nejzazší ukládá stavební zákon - rok 2023. Když se do té doby neschválí územní plán, který je v souladu se zákony a který dokáže obstát u soudního přezkumu, bude Praha bez regulace a všechna cenná území nebudou nijak chráněna. Zastupitelé si musí vyžádat nezávislé posudky, nejlépe od univerzit, musí mít k dispozici nový harmonogram prací na územním plánu a musí znát všechny informace. Vzhledem k tomu, že právě toto zastupitelstvo bude Metropolitní plán schvalovat, zastupitelé ponesou veškerou odpovědnost za problémy s územním plánem

 

Dopis, který Arnika poslala tento týden zastupitelům, najdete zde.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Ve středu 6. 3. 2019 se zástupce Arniky - Centra pro podporu občanů sešel spolu se dvěma právními experty s náměstkem Hlaváčkem, právníky Pavlem Uhlem a Jiřím Plosem a několika dalšími, kteří se podílejí na přípravě Metropolitního plánu. Cílem schůzky bylo prodiskutovat základní sporné právní body, které se týkají Metropolitního plánu.

Hlavním tématem schůzky byla stanoviska dotčených orgánů a problematika zastavitelnosti. Na těchto tématech nebyla nalezena shoda a Arnika nadále setrvává na všech svých dosavadních připomínkách k návrhu Metropolitního plánu. Současně vyjadřujeme velké znepokojení nad přístupem náměstka pro územní rozvoj ke stanoviskům dotčených orgánů. Stanoviska jsou pro Metropolitní plán závazná a Praha je musí respektovat. Není pravděpodobné, že by například ministerstva životního prostředí anebo kultury z tak zásadních požadavků ustoupila.


Arnika bude nadále sledovat proces vypořádávání připomínek a projednávání stanovisek dotčených orgánů. Považujeme za nezbytné, aby zastupitelé hl. m. Prahy věnovali adekvátní pozornost této mimořádně závažné situaci a seznámili se pečlivě se stanovisky dotčených orgánů. Pro Prahu musí být připraven územní plán, který bude dostatečně hájit veřejné zájmy a zájmy Pražanů a bude respektovat všechny zákonné limity a názory dotčených orgánů. Příprava takového plánu by měla být společným cílem politiků, magistrátu, městských částí a občanů Prahy.

Zařazeno v kategorii Novinky

Metropolitní plán dostal další rány. Státní úřady nešetří kritikou, podle nich je plán nezákonný a protiústavní. Společně mu vytýkají, že nechrání parky, umožní stavět věžáky, ani jasně neříká, kde budou stát bytové domy, kanceláře, obchody a veřejná vybavenost, jako školy, nemocnice nebo domovy pro seniory. Na stejné chyby upozorňovala nejen Arnika, ale i další spolky, obyvatelé Prahy, památkáři, architekti, urbanisté, ekologové a především většina městských částí. Stanoviska státních úřadů jsou ale bez výjimek závazná a Metropolitní plán se podle nich bude muset přepracovat. 

Ukázalo se, že úřady se strategickým dokumentem, který zásadně ovlivní budoucnost Prahy na několik dalších desítek let, vůbec nesouhlasí. Především z ministerstev životního prostředí a kultury a odboru ochrany prostředí pražského magistrátu přišla naprosto zdrcující kritika. Podle nich plán odporuje nejen stavebnímu zákonu, ale dokonce i ústavě a bude muset být přepracován k nepoznání.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy najdete na www.zmenyprahy.cz

Podle Ministerstva životního prostředí Metropolitní plán opomíjí zátěž z narůstající individuální dopravy vedoucí k fatálnímu zhoršení ovzduší v hlavním městě a zdraví obyvatel. Také zcela ignoruje adaptační strategii, která má Prahu připravit na změny klimatu. To je přitom jedno ze zásadních témat ve všech evropských metropolích.

Ministerstvu kultury vadí, jak Metropolitní plán bude regulovat výškové budovy. Dokument například povoluje stavět věžáky o výšce více než 100 metrů, a Praze proto hrozí vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Ministerstvo životního prostředí plánu vytýká, že dostatečně nechrání zemědělskou půdu před zástavbou. Proti plánu se postavili dokonce i úředníci z odboru ochrany prostředí nebo krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy.

„S tak tvrdou kritikou státních úřadů jde do tuhého. Institut plánování a rozvoje ze zákona nesmí brát výhrady ministerstev na lehkou váhu a bude muset Metropolitní plán od základů přepracovat. Jinak by mohl Metropolitní plán zrušit soud a Praha se ocitne bez územního plánu,“ říká Václav Orcígr z Arniky.

Vypracovali jsme také právní posouzení stanovisek. Stačí kliknout na www.zmenyprahy.cz

Arnika se 6. března 2019 sejde kvůli stanoviskům státních úřadů k Metropolitnímu plánu s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem. Na schůzce společně projednají řešení krizové situace a způsoby, jak se magistrát se stanovisky vypořádá.

Zařazeno v kategorii Novinky

Ceny bytů a nájmů rostou dvakrát rychleji než mzdy. Developeři na deregulovaném trhu nestaví dostupné bydlení. Soustředí se na nejziskovější segment investičních bytů, jejichž podíl vzrostl až na 40 %. Předchozí vedení Prahy ztratila kontrolu nad bytovou politikou postupnou privatizací obecních bytů a pozemků. Nastartování výstavby dostupných a obecních bytů je nyní hlavním úkolem nového vedení. V opačném případě nebude mít brzy mnoho Pražanů kde bydlet.

Vyplývá to z analýzy bytové situace v Praze a způsoby řešení, kterou zpracovala Arnika. Dokument je ke stažení na: https://arnika.org/analyza-bytove-situace-v-praze-co-stoji-za-krizi-bydleni-a-jaka-jsou-reseni

Ceny bytů a nájmů přestávají být v Praze dosažitelné už i pro střední třídu. Podle některých politiků a developerů současnou krizi vyřeší výstavba nových bytů a zrychlení stavebního řízení. Příčiny nedostupného bydlení však vyplývají spíše ze způsobu, jakým se byty staví a prodávají na soukromém trhu. Nestaví se dostupné byty, ale naopak nemovitosti, které slouží ke spekulativním a investičním nákupům. Byty se staly předmětem finančních spekulací a podíl investičních bytů vzrostl na 40 %. Tato financializace bydlení žene ceny bytů nahoru po celém světě. Dalším faktorem nedostupnosti bydlení jsou rekordně rostoucí marže a zisky developerů, které se u některých developerů dokonce zdvojnásobily. Z nabídky dostupného bydlení dále ukrajují krátkodobé pronájmy typu Airbnb zaměřených na turisty.

“Soukromí developeři budou vždy stavět primárně takové projekty, které jim přinesou nejvyšší zisk. Úkolem pražského magistrátu je začít po investorech vyžadovat větší odpovědnost vůči městu a jeho obyvatelům, třeba skrze vzájemné dohody, které donutí investory vyčlenit část svých projektů pro dostupné bydlení a podílet se na nákladech na veřejnou infrastrukturu nebo vybavenost. Stejně tak je potřeba regulovat Airbnb, spekulativní nákupy nemovitostí a zisky z nich danit,” upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

Počátky problému leží mimo jiné v 90. letech, kdy Praha začala privatizovat svůj bytový fond. Podle dat z roku 2016 ze 600 tisíc bytů na současném trhu v Praze zbývá pouhých asi 5 % obecních bytů. Praha má tak kritický nedostatek bytů s regulovaným nájemným pro sociálně ohrožené skupiny. Metropole by si proto měla vzít příklad z progresivní bytové politiky Vídně nebo Amsterdamu. Tato města staví obecní byty a zároveň určují jasná pravidla developerským projektům ohledně dostupnosti bydlení. To vše jde ruku v ruce s dalšími opatřeními, jako jsou například kvalitní regulační plány, regulace spekulací s nemovitostmi či podpora družstevního bydlení.

“Například ve Vídni dnes žije velká část lidí v obecních a družstevních bytech, ve kterých jsou ceny nižší než na trhu. Město zároveň reguluje výši nájmů i v části soukromého sektoru, aby zajistilo dostupné bydlení pro všechny své obyvatele. Základním principem je přistupovat k politice bydlení dle podle potřeb místních obyvatel a nikoliv dle potřeb zisků soukromých společností. Díky tomu je bydlení ve Vídni levnější než v Praze a to mají navíc Vídeňané i vyšší platy. Praha se aktivní podporou dostupného bydlení může svým sousedům alespoň přiblížit,” doplňuje spoluautor analýzy Jakub Nakládal.

Zařazeno v kategorii Novinky

Ministerstvo kultury potvrdilo, že Metropolitní plán je plný chyb, nehledí na zájmy Pražanů, neřeší ochranu kulturního dědictví a nerespektuje ani zákony. Vyplývá to ze stanoviska ministerstva k Metropolitnímu plánu. Požaduje jeho kompletní přepracování. Hrozí totiž, že bez zásadních úprav bude plán zrušen soudem a Praha se v roce 2023 ocitne bez regulace.

Pražský magistrát, který v současné chvíli vypořádává připomínky občanů, městských částí i stanoviska dotčených orgánů státní správy, až doposud úpěnlivě střežil obsah těchto stanovisek. Ta totiž významně napoví, jakým směrem se bude příprava Metropolitního plánu ubírat. Ministerstvo kultury se rozhodlo poskytnout Arnice celé své stanovisko na základě žádosti o informace. Podle něj je nezbytné Metropolitní plán kompletně přepracovat.

Podívejte se na celé znění stanoviska>>>

Podívejte se na shrnutí hlavních závěrů stanoviska Ministerstva kultury>>>

Téměř sto padesáti stránkový dokument kritizuje nejasné pojmy i způsoby regulace zástavby v plánu, absenci jasných pravidel, způsob ochrany zeleně nebo výškovou regulaci. Mimo jiné potvrzuje také Arnikou dříve formulované rozpory se zákonem, což může vést až ke zrušení plánu soudem. Praha by se v tom případě ocitla bez územního plánu, což by mělo fatální důsledky. Klíčové proto nyní bude, aby se pražští zastupitelé začali situací okamžitě zabývat.

“Stanovisko potvrzuje prakticky všechny obavy, které z Metropolitního plánu máme a které jsme formulovali v našich připomínkách. Ministerstvo kultury hraje klíčovou roli v ochraně pražských památek, je proto důležité, že se k připomínkování Metropolitního plánu postavilo odpovědně a zaujalo jednoznačný postoj,” říká Vendula Zahumenská z Arniky.

Podle ministerstva nemůže být Metropolitní plán schválen, aniž by byly dořešeny všechny problémy, na které upozornilo. Jak ve stanovisku doplňuje, bez kompletního přepracování Metropolitního plánu to nebude možné. Stávající tým autorů plánu v čele s Romanem Kouckým ovšem takovou zásadní změnu dokumentu odmítá. Arnika proto od zastupitelů požaduje výměnu autorského týmu a zpracování nových posudků plánu.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Pro pražské zastupitele jsme v úterý 27. listopadu uspořádali seminář o územním rozvoji. Městské části i velké pražské zastupitelstvo patří ke klíčovým hráčům městského rozvoje. Na semináři vystoupili přední čeští právníci zabývající se úzením rozvojem, stavebním a správním právem. Více než třem desítkám zastupitelů ukázali způsoby a specifika pořizování územního plánu i jeho změn, účasti obcí a městských částí ve správních řízeních, rizika Metropolitního plánu nebo také téma uzavírání smluv s investory. Prezentace a fotogalerii ze semináře najdete tomto odkazu>>>

Zařazeno v kategorii Novinky

Programové prohlášení nové vládnoucí koalice vyjadřuje společnou snahu učinit z Prahy moderní město. Klade důraz na otevřenost magistrátu, na jasná pravidla a na účast veřejnosti v rozhodování. Vítáme snahu nových představitelů Prahy odstranit překážky, které dnes komplikují celkový rozvoj hlavního města. Některým formulacím by ale prospělo, pokud by je politikové upřesnili nebo rozšířili. Chyby v řízení Prahy, ke kterým už dříve došlo, jsou totiž mnohdy velmi významné a nelze je vyřešit jednoduše. Patří mezi ně, z hlediska územního rozvoje, například způsob přípravy Metropolitního plánu, nesystematické a příliš časté změny územního plánu na úkor veřejných zájmů, netransparentní rozhodování o území a nedostatečná ochrana zájmů Pražanů (jako např. I ochrana zdraví) během tohoto rozhodování.

Arnika se dlouhodobě zaměřuje na to, aby se Praha stala příjemným městem pro život. Před první zasedáním nového zastupitelstva proto považujeme za nezbytné se vyjádřit k těm bodům prohlášení, které se týkají územního plánování a fungování veřejné správy jako služby občanům – jsou to jedny z klíčových oblastí, které kvalitu života zásadně ovlivňují.

Rádi se kdykoli sejdeme se zastupitelkami a zastupiteli a nabídneme naše odborné znalosti a zkušenosti tak, abychom byli nápomocni realizaci programového prohlášení. Můžeme přispět zejména v oblasti územního plánování a smluv s investory. Oběma tématům se dlouhodobě věnujeme a spolupracujeme na nich s odborníky, městskými částmi, místními spolky i širokou veřejností – pražskými obyvateli a voliči.

 

Metropolitní plán

Jednou z hlavních výzev, se kterou se noví zastupitelé budou dříve či později potýkat, je zděděný návrh Metropolitního plánu. Je natolik problematický, že si vyžádá mnoho další práce. V prohlášení se uvádí: “Budeme podporovat co nejrychlejší projednání Metropolitního plánu. Na základě vyhodnocení připomínek a vyřešení rozporů zajistíme úpravu návrhu Metropolitního plánu.” Vzhledem k charakteru zejm. zásadních připomínek městských částí, ale i veřejnosti a pravděpodobně i stanovisek dotčených orgánů, znamená vypořádání připomínek radikální přepracování Metropolitního plánu.

Věříme, že prohlášení hovoří o skutečném respektování připomínek, nikoli pouze o formálním vypořádání. Takový postup by totiž vedl k fatálním důsledkům - Praha by se dokonce mohla ocitnout bez stavební regulace. Hlavní město nutně potřebuje kvalitní územní plán a je nezbytné učinit všechny kroky, které k tomuto cíli povedou, tj. především podstatně přepracovat návrh Metropolitního plánu ve spolupráci s různými odborníky a městskými částmi, nikoli jen v úzkém kruhu architektů Institutu plánování a rozvoje.

 

Chybějící regulační plány

V programovém prohlášení se uvádí: “Dále budeme podporovat aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, stejně jako přípravu a projednání podrobnější územně plánovací dokumentace.” Vzhledem k tomu, že podrobnější dokumentací jsou regulační plány, chybí v prohlášení způsob řešení tohoto úkolu. Metropolitní plán s nimi nepočítá, což je jeden z jeho zásadních nedostatků. Z prohlášení není jasné, zda se bude Metropolitní plán v tomto smyslu měnit nebo jak jinak má být požadavek na podrobnější regulaci území naplněn.

Stejný problém se týká uvolnění výstavby na brownfieldech. Bez regulačních plánů dojde k divoké zástavbě bez toho, že by město mělo silnou pozici pro vyjednávání s developery o těch nejcennějších územích, které ještě může ovlivnit. Právě regulační plány totiž mohou přesně určit, jak bude nová čtvrť vypadat a jaké limity musí investoři respektovat. Regulační plány umožní, aby byla realizována potřebná občanská vybavenost a aby se z dnešních brownfieldů stala místa nejen s rezidenční, komerční nebo administrativní zástavbou, ale také kvalitní veřejný prostor, kde budou Pražané rádi trávit svůj čas.

 

Nastavení jasných pravidel pro investory

Tento bod programu nelze než přivítat. Vážíme si snahy řešit neutěšenou situaci, kdy investoři využívají infrastrukturu a neinvestují nic do veřejné vybavenosti. Výstavba v Praze musí fungovat na principu “developer platí”, musí být postavena na společenské odpovědnosti velkých firem. Náklady na podnikání soukromých subjektů nemohou nadále nést jenom veřejné rozpočty a smlouvy o územním rozvoji jsou v této situaci vhodným nástrojem. Praha jednoznačně potřebuje mít jasná pravidla pro toto vyjednávání, proto je důležité vypracovat i kvalitní metodiku, o které se prohlášení také zmiňuje.

 

Nová podoba Ozvučné desky a konzultace s odborníky

Vítáme nový přístup k rozvoji města. Souhlasíme s tím, že se závažné otázky mají diskutovat na otevřené platformě za účasti co nejširšího spektra odborníků. O Praze by už neměli rozhodovat jen architekti nebo urbanisté. Rozvoj totiž přináší mnoho jiných výzev, proto je třeba komunikovat např. se sociálními geografy nebo odborníky na klimatickou změnu. Tento princip by měl být v prohlášení zdůrazněn více, než tomu je.

Na rozdíl od éry primátora Tomáše Hudečka, který Ozvučnou desku jako první zřídil, je nutné také zajistit, aby byly různé názory odborníků skutečně brány v potaz a měly reálný dopad na rozhodování politiků. V minulosti tomu tak nebylo.

 

Odbor územního rozhodování a urychlování územních řízení

Připomínáme, že v rámci územního řízení musí samospráva vždy hájit zájmy obyvatel. Toto postavení Prahy ale prohlášení málo zdůrazňuje. Domníváme se, že jde o zásadu, která nesmí být překročena už proto, že vyplývá ze zákona a měla by být hlavním kritériem pro posuzování různých záměrů, které se hlavního města týkají.

Praha musí při úvahách o tom, jakým způsobem řešit zdlouhavá řízení, vycházet ze statistiky o příčinách přílišné délky správních řízení. Nelze řešit následky, když neznáme příčiny. Vytvoření jednotného úřadu nepovede samo o sobě ke zkrácení řízení. Máme za to, že je třeba řešit situaci důkladně a s rozvahou. Věříme, že Praha nejdříve přistoupí k důkladné analýze stávajícího stavu (ve spolupráci s městskými částmi a místními spolky) a teprve potom ke konkrétním krokům. Doufáme, že urychlení řízení nebude v žádném případě znamenat zásah do práv občanů a městských částí.

 

Polycentricita Prahy

S radostí vítáme kladení důrazu na Prahu s mnoha místními centry. S obavami ale sledujeme návrh Metropolitního plánu, který s tímto principem nepracuje. Přitom je pro rozvoj Prahy klíčový. Tento dokument bude muset být od základu změněn, pokud má být Praha souborem městských čtvrtí s vlastními službami a vybaveností.

 

Participativní projednávání s veřejností a městskými částmi

Oceňujeme jednoznačně jakoukoli snahu o širší komunikaci a vyjednávání s místními obyvateli. Právě to, že se místní cítí být dotčeni na svých právech a mají pocit ohrožení, vede k některým problémům s výstavbou. Rozumná snaha o vyvážení všech zájmů v území, které mohou být i protichůdné, může být způsobem, jak změnit developerskou praxi v Praze.

V rámci vyjednávání s místními navíc může Praha dobře plnit svoji roli – vystupovat pro podporu zájmů města a jeho obyvatel.

V prohlášení by mohl být uveden konkrétnější způsob (alespoň nástin), jak bude vyjednávání probíhat.

 

Dostupné bydlení a “centrum pro lidi”

Chápeme potřebu vyjádřit se v programovém prohlášení k řešení bytové situace v Praze. Navržená řešení považujeme obecně za dobrá, bylo by ale vhodné zdůraznit, že samotná další a další výstavba nových komerčních bytů (skrytá za “urychlováním řízení”) nemůže sama o sobě vést ke zvýšení dostupnosti bydlení. Praha bojuje s tím, že jsou byty skupovány na investice (ať už domácími nebo ze zahraničí subjekty) nebo že je mnoho bytů pronajímáno pro krátkodobé pobyty turistů. Ceny bydlení navyšovaly v minulých letech i jiné faktory, jako například dřívější snadná dostupnost hypoték a nízké úrokové sazby. Otázkou také je, zda developeři v Praze nadmíru nevyužívají existujících problémů k navyšování vlastního profitu, což dostává ceny bydlení mimo možnosti podstatné části lidí a neodpovídá skutečným nákladům na výstavbu.

Vítáme jasné a konkrétní prohlášení směrem k udržení centra Prahy pro Pražany. Vylidňování je velkým problémem mnoha metropolí. Tuto otázku je třeba řešit na různých úrovních – územního plánování nebo například prostřednictvím místních poplatků případně i na úrovni změny zákonů.

Kvitujeme také deklarovanou snahu přizpůsobit metropoli ohroženým skupinám, jako jsou matky samoživitelky nebo stále rostoucí skupina seniorů. Těm musí být hlavní město přístupné nejen zvýšením dostupnosti bydlení, sociálních a zdravotních služeb nebo odstraňováním prostorových bariér; je třeba sledovat a reagovat na celou širokou škálu specifických potřeb např. seniorů a aktivně tyto potřeby za účasti komunity naplňovat.

 

Efektivní a vstřícná správa města

S povděkem jsme přijali ty části prohlášení, které se zabývají otevřeností veřejné správy. K těmto bodům navrhujeme snad jen to, že by nové vedení města mohlo klást důraz na vytvoření databáze územních a stavebních řízení, která se v Praze vedou. Tato databáze by vhodně navazovala na aplikaci Změna plánu a výrazně by pomohla občanům, aby se dozvídali o tom, co se v jejich okolí děje nebo dít bude.

 

Životní prostředí

Jistým zklamáním je především část programu věnovaná životnímu prostředí. Ačkoli souhlasíme s podporu výsadby kvalitní zeleně a samozřejmě s dobrou a odbornou péčí o stromy a keře, chybí nám v prohlášení požadavek na ochranu stávajících cenných dřevin a volných prostranství obecně. Stromy jsou při územních řízeních často ohroženy a v historii došlo v Praze k moha případům masivního a zbytečného kácení zdravých vzrostlých stromů. Právě ochrana stromů by měla být jedním z hlavních úkolů samosprávy při péči o životní prostředí ve městě. V programovém prohlášení je ale právě u zeleně více místa věnováno spíše efektním, než efektivním řešením. Nedostatečný prostor je v programu věnován také znečištění ovzduší a snižování emisí. Najdeme v něm jen několik neurčitých formulací. Přitom je zřejmé, že znečištěné ovzduší je jedním z nejhorších problémů, se kterými se Pražané potýkají. Vysoká míra znečištění ovzduší způsobuje mnoho závažných zdravotních dopadů.

Za zásadní považujeme skutečnost, že se prohlášení téměř vůbec nevypořádává s jednou z nejtěžších výzev metropolí 21. století – klimatickou změnou. Metropolitní plán neřeší tuto otázku prakticky vůbec a Strategie adaptace na klimatickou změnu je bez skutečných nástrojů k realizaci bezzubá. Přitom právě skrze optiku nebezpečí, která nám v blízké budoucnosti hrozí, by měly být posuzovány veškeré rozvojové záměry, především nová výstavba. Program by také měl zohlednit i zvláštní nároky skupin nejvíce ohrožených projevy klimatické změny - například seniory nebo zdravotně handicapované. V tomto ohledu by programovému prohlášení náleželo mnohem více péče (ideálně ve spolupráci s odborníky na toto téma), než mu bylo poskytnuto.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

 

 

 

 

 

Chcete vědět více o postavení zastupitelů městské části? Potřebujete se zorientovat v problematice územního plánování? Potřebujete informace o tom, jak se městská část může zapojit do územních řízení? Zajímá Vás, jak jednat s developery a jak s nimi uzavírat smlouvy? Přijďte na náš odborný seminář.

Program
14.00 zahájení
14.00–14.15 úvodní slovo
14.15–15.15 Petra Humlíčková: Jak se v Praze pořizuje územní plán a stručné
informace o Metropolitním plánu
15.15–16.00 Petr Svoboda: Hlavní město, městská část a územní řízení
16.00–16.15 přestávka
16.15–17.30 Vendula Zahumenská: Smlouvy s investory v Praze
17.30–17.45 diskuse
18.00 ukončení semináře

O lektorech
JUDr. Petra Humlíčková, Ph. D. – advokátka, působí na Právnické fakultě UK.
Zabývá se dlouhodobě územním plánováním.
JUDr. Petr Svoboda, Ph. D. – advokát, působí na Právnické fakultě UK.
Zabývá se správním právem a obcemi.
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D. – právnička Arniky.
Zabývá se územním plánováním a smlouvami obcí s investory.

Pokud Vás téma semináře zaujalo, prosíme Vás o potvrzení účasti zasláním jednoduchého
e-mailu na e-mailovou adresu: judita.cisarova@arnika.org

Seminář je určen pro komunální politiky.

Další informace naleznete na webu Změny Prahy>>>

 

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Aktivní život ve městě i v pozdějším věku může mít mnoho podob. Jedním z tradičních způsobů vyžití v prostoru města s typickým kontextem českého (ale i německého a rakouského) prostředí, je městské zahrádkaření. To dlouhodobě oslovuje všechny generace, třebaže mezi zahrádkáři dominuje ta starší. Právě na příkladu jedné z pražských zahrádkových kolonií chceme ilustrovat, jakými způsoby může být aktivizována komunita, ve které dominují starší ročníky, ve vztahu k ochraně životního prostředí ve městě a silné občanské společnosti.

Zahrádkové osady se začaly na našem území objevovat už v 19. století. Velký rozmach zaznamenaly v průběhu obou světových válek zejména kvůli nedostatku potravin. V meziválečném období pak vznikly první zárodky budoucího Českého zahrádkářského svazu. Z té doby pochází i kolonie na pražské Ořechovce. Vznikla v roce 1929 a patří tak spolu s kolonií na Libeňském ostrově k nejstarším dosud existujícím zahrádkovým koloniím.

Kolonie jako Ořechovka představují zelené plíce města. Nejen, že jsou oázami oddechu a prostory bohatých možností trávení volného času. Zahrádková zeleň je jednak vynikajícím klimatizačním opatřením ve městě, zároveň je její údržba zcela v gesci samotných zahrádkářů, takže pro město nepředstavuje prakticky žádnou ekonomickou zátěž.

Cyril Klas a Josef Procházka se kolonii Ořechovka věnují desítky let. Aktivně pečují o své zahrádky i společné prostory, a několikrát se výrazně angažovali v boji proti tlakům k zastavení kolonie. Naposledy se zdejší zahrádkáři zapojili do připomínkování Metropolitního plánu Prahy, který zahrádkové osady popisuje jako zastavitelná území. Zahrádkáři se vůči tomu vymezili, jednali s městskou částí a podali připomínky k návrhu nového územního plánu metropole.

„Naše zahrádková osada má celkem 150 zahrádek,“ provází nás pan Klas po kolonii, „vznikla na rumišti staveb, které se tady prováděly ve dvacátých letech. A všechno, co tady vidíte, je prací generací zahrádkářů, kteří tady za těch devadesát let působili,“ doplňuje Cyril Klas.

Již několikrát se oba zahrádkáři spolu s kolegy ze svazu zahrádkářů museli bránit tlakům developerů, aby se lukrativní území uprostřed historické vilové čtvrti nedaleko Pražského hradu stalo stavebním pozemkem. Naposledy takový návrh přinesl dokonce návrh nového územního plánu pro Prahu, tzv. Metropolitní plán.

„V Metropolitním plánu je uvedeno, že zeleň a zahrádky jsou sice ve výkresové části označeny zeleně, ale v textové části je napsáno, že je to zeleň zastavitelná,“ shrnuje Josef Procházka. „Náš hlas je dost slabý, obrátili jsme se proto o pomoc na městskou část a na zastupitele, kteří nám slíbili, že naše výhrady zahrnou jako věcnou připomínku městské části k Metropolitnímu plánu,“ dodává Procházka.

Zahrádkáři z Ořechovky se rozhodli jednat a připojili se ke kampani Arniky „Spravujeme Metropolitní plán“, která se snažila na nedostatky Metropolitního plánu upozornit. V rámci kampaně jsme se zahrádkáři natočili video, které na problematické vymezení zahrádek v návrhu plánu poukazuje. Díky tomu se o problematice zahrádek v kontextu územního plánování dozvěděly tisíce Pražanů (na facebooku video vidělo 6,1 tisíce lidí). Arnika pro ně připravila vzorovou připomínku týkající se zeleně a zahrádkových osad, kterou mohli volně uplatnit. Zahrádkáři z Ořechovky nadále usilují o to, aby jedna z nejstarších zahrádkářských osad zůstala zachována.

Více:

Tisková zpráva Arniky o zahrádkových osadách v Metropolitním plánu:

https://arnika.org/metropolitni-plan-navrhuje-likvidaci-prazskych-zahradkarskych-osad

Video kampaně Spravujeme Metropolitní plán:

https://www.youtube.com/watch?v=v0tgvZcZ6ak

 16 zahradni kolonie orechovka 4002 copy e4d7a16 zahradni kolonie orechovka 4014 copy 0bbb216 zahradni kolonie orechovka 4016 copy ed8dc16 zahradni kolonie orechovka 4019 copy c228f16 zahradni kolonie orechovka 4030 copy af207

Zařazeno v kategorii Novinky
Strana 5 z 7