Přehled zpráv emailem
Telefon

Právnička a odbornice Arniky na účast veřejnosti Vendula Zahumenská připravila dva nové obrazové průvodce po online světe územního rozvoje. Jak se vyznat ve změnách územního plánu, kde najít informace o konkrétním místě, jak se dozvědět a programech a průběhu hlasování zastupitelstva? Zkrátka všechno, co potřebujete k tomu, abyste se obstojně vyznali a dokázali se zorientovat, najdete ve dvou nových stručných obrazových průvodcích Arniky:

Praha online

Zastupitelstvo a rada - stručný průvodce po webech Arniky

 

Za možnost jejich realizace děkujeme našim individuálním dárcům z kampaně 200 pražanů!

Zařazeno v kategorii Novinky
Současný stav Vítězného náměstí, všeobecně známého jako „Kulaťák“, je neuspokojivý. Tento názor zastávají nejen obyvatelé Prahy 6 a ti, kteří místem jen projíždí nebo zde pracují, ale i městští zastupitelé, a proto se Rada hlavního města Prahy rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí. Aby návrh co nejlépe odpovídal představám občanů o ideální podobě tohoto prostoru, uspořádala MČ Praha 6 dne 2. 3. 2017 setkání s veřejností, s cílem zjistit, jaké hlavní nedostatky „Kulaťák“ podle občanů má a co vše je třeba zlepšit.

Na setkání s názvem Budoucnost Vítězného náměstí, které metodicky zajišťovala Arnika, se dostavilo více než 100 občanů, většina z nich obyvatelé blízkého okolí Vítězného náměstí. Informace o dotčeném prostoru a plánované rekonstrukci podali zastupitelé MČ Praha 6 i HMP, mimo jiné vystoupila primátorka Adriana Krnáčová a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Ze setkání vyplynulo několik zásadních výsledků. Obyvatelé jsou nespokojeni s dopravní situací, která se zhoršila po otevření tunelu Blanka, kdy kromě hluku je problémem zejména obtížná prostupnost náměstí pro pěší. Navrhovanými řešeními byly větší technologické úpravy (tunely, podchody, mimoúrovňová křížení, obchvat), omezení vjezdu automobilů či úprava jízdních pruhů. Co se týče celkové podoby náměstí, lidem vyhovuje jeho otevřenost, uvítali by však větší prostor pro veřejné aktivity, se zachováním místa stávajících farmářských trhů. Podporu mezi občany má parková podoba náměstí s množstvím stromů a keřů a instalace vodních prvků. Prostor dostaly i podněty ohledně kulturního vyžití. Ukázalo se, že na „Kulaťáku“ chybí všestranně využitelný kulturní prostor, který by však měl být spíše v podobě uzavřeného centra - současná otevřená platforma Šesťák některé obyvatele bezprostředního okolí obtěžuje hlukem.                                 

Posledním řešeným tématem byla dostavba vysokoškolského areálu. Přítomní se shodli zejména na tom, že by zástavba měla být omezena tak, aby zůstal dostatečný prostor pro parkovou zeleň a také, že prostor by měl sloužit především pro vysokoškolské studenty a veřejnost, ne pro komerční využití.

S podněty od občanů bude MČ Praha 6 dále pracovat a přihlédne k nim při vyhlašování architektonické soutěže.

Fotogalerii ze setkání najdete zde>>>

Zařazeno v kategorii Novinky

Novela stavebního zákona je momentálně před druhým čtením (uskuteční se 28. února), už nyní je ale jasné, že přináší řadu nebezpečných změn. Celkem se eviduje 270 pozměňovacích návrhů, za nejkontroverznější je považován návrh poslance Foldyny, který chce rozhodování o stavbách omezit jen na investora a vlastníka a veřejnost úplně vyloučit. Foldynův návrh ovšem zřejmě nemá širokou podporu a tento návrh pravděpodobně prosazen nebude. Za nevládní organizace sleduje připravovanou novelu asociace Zelený kruh, pro aktuální informace doporučujeme sledovat její web>>>

Zařazeno v kategorii Novinky

Arnika právě vydala dvě nové analýzy, které reagují na jedny z největších problémů současného územního rozvoje v Praze. První důkladně rozpitvává ochranu tzv. veřejného zájmu v připravovaném Metropolitním plánu. Jeho nejasné vymezení a nebezpečí možné záměny za zájem soukromý patří k výrazným rizikům nejen Metropolitního plánu, ale plánování měst obecně. Druhá analýza pak mapuje podmínky zapojení obyvatel do přípravy Metropolitního plánu, tedy prakticky "vlajkové" téma, kterému se s Arnikou v kontextu územního rozvoje věnujeme. Analýzy pocházejí z per našich expertů na právo a participaci Venduly Zahumenské a Michala Křivohlávka.

Věříme, že si oba texty najdou své čtenáře a přispějí k pozitivnímu rozvoji Prahy. Stahujte v příloze.

 

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva vnitra a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva vnitra.

mvcr 10300

 

Zařazeno v kategorii Novinky
Strana 7 z 7