Přehled zpráv emailem
Telefon

Akrobatky, úředníci a domina ve zlatých šatech připomněli Pražanům, jak developerská společnost Penta Investments přes veškerou kritiku odborníků, místních obyvatel a spolků hodlá na hranici památkové zóny postavit megalomanské administrativní budovy spojené se jménem slavné architekty Zahy Hadid. Happening Think Gold. Think Masaryčka, který připravil spolek Arnika, zahájil třídenní festival Za Prahu udržitelnou a sousedskou.

Akrobatky ve zlatých šatech si od diváků vyžádaly jejich náměty a přání na využití dosud nezastavěného území, aby je následně s dvěma “úředníky” za hlasitého pobavení před zraky všech roztrhaly. Domina s korunou herce usměrnila, zasypala sprchou zlatých flitrů a na vztyčený strom připevnila návrh zlaté věže, dominanty projektu od architekty Zahy Hadid.

„Průběh happeningu nenarušil ani příjezd hlídky městské policie kvůli údajnému ničení soukromého majetku nebo přeřezání lan, které akrobaté měli využít během představení. Někdo, komu se naše přítomnost na místě nelíbila, tak bezprostředně ohrozil zdraví vystupujících. Jakmile se policisté dozvěděli, že vyhlídková budka Penty nemá platný zábor veřejného prostranství, a nemohlo tedy dojít k poškození věci, co legálně neexistuje, nechali akci proběhnout bez omezení,“ shrnuje Václav Orcígr z Arniky.

Nestihli jste přijít? Mrkněte aspoň na fotky

Páteční představení odehrávající se přímo u vyhlídky vedle Masarykova nádraží ztvárnilo vývoj vzniku kontroverzního projektu. Administrativní budovy v první fázi výstavby na nejlukrativnějších pozemcích v centru Prahy nedávno získaly územní rozhodnutí. Stalo se tak i přes vlnu kritiky, že předimenzovaný projekt uprostřed tepelného ostrova výrazně zahustí zástavbu, rozpálí území ještě víc a do centra sužovaném hustou dopravou přivede další auta, prašnost a hluk. Nadměrná výška budov navíc naruší hodnotný urbanistický charakter s jeho historickými dominantami. Arnika na závěr představila petici proti plánované výstavbě.

Na akci navázal festival Za Prahu udržitelnou a sousedskou, který uspořádaly spolky Paměť města, Arnika a AutoMat. Jeho součástí byly přednášky, diskuse, workshopy a filmová promítání nebo poznávací cyklojízda.

Zařazeno v kategorii Novinky

V tuto chvíli probíhají na pražském magistrátu jednání o zcela nekoncepčních změnách územního plánu o rozšíření ruzyňského Letiště Václava Havla o novou runway a většího zahuštění další etapy výstavby Masarykova nádraží. Městské části, odborníci, místní obyvatelé a spolky přitom dlouhodobě upozorňují, že takový rozvoj hlavního města povede k rozšíření tepelného ostrova a prohlubování klimatické krize. 

„Praha si musí uvědomit, že otázka klimatické krize je pro budoucnost města prioritní. Je na čase, aby politici převzali odpovědnost, která jim byla svěřena. Nesmí umožnit takový rozvoj Prahy, který ji v horizontu několika let udusí pod náporem vedra i nové vlny turismu. Rozšíření letiště nedává ekonomicky smysl. Obrovské investice do výstavby v budoucnu přinesou nové extrémní výdaje na hašení následků tohoto špatného rozhodnutí,“ upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

Jednání Výboru pro územní rozvoj o rozšíření letiště o novou paralelní dráhu prošlo tento týden o jediný hlas. Navýšení kapacity letiště až na dvojnásobek bude znamenat také více turistů, kvůli nimž se nedá často v centru hnout. A nejinak tomu bude po odeznění pandemie. Velká evropská města přitom od dalšího posilování letecké dopravy upouštějí. Například Londýn nedávno zastavil rozšiřování letiště Heathrow. V souvislosti s postupující klimatickou změnou zvětšení letiště znamená porušení mezinárodních závazků vyplývajících mj. z Pařížské klimatické dohody. 

Vedle toho je na stole jednání o zahuštění už tak masivní výstavby v dalších etapách výstavby u Masarykova nádraží. To zároveň bude znamenat razantní pokles tzv. koeficientu zeleně a povede k naprostému nedostatku zelených ploch. Masivně zastavěné pozemky v samotném centru tepelného ostrova Prahy bez zelených ploch podmínky pro život místních obyvatel ještě zhorší v letních vedrech vytvoří rozpálené peklo. První etapa projektu u Masarykova nádraží s rozporuplnou zlatou věží od slavné architekty Zahy Hadid přitom už získala letos na jaře územní rozhodnutí.

Zařazeno v kategorii Novinky

Platforma Paměť města a spolky sdružené výzvou Za Prahu udržitelnou sousedskou zvou všechny Pražany na třídenní setkání na ostrov Štvanice, kde se v prostoru Bike Jesus odehraje série přednášek, diskuzí a promítání na téma: Jak by mohla vypadat Praha, kdyby v ní politici a političky více dbali na veřejný zájem a potřeby obyvatel?  Akce volně navazuje na festival Vzpurná Praha a do veřejného prostoru přenáší výzvu, kterou během pandemie sepsalo na 40 pražských spolků a organizací.

Běžní občané mají dnes už v Praze problém žít, snaha udržovat dobré vztahy v něm byly nahrazena vidinou rychlého zisku a lidé si zvykli na stres z vysokých nájmů, turistického byznysu, který jim samotným nic nepřináší a stále se zvyšujících teplot a sucha. Udržitelným městem však může být pouze takové, které dokáže dbát na potřeby svých obyvatel, chránit je a společně s nimi myslet na budoucnost.  Cílem tohoto víkendu je proto společné a participativní rozšiřování povědomí o tématech jako je nový development v Praze, gentrifikace, nedostupné bydlení, doprava, tepelné ostrovy a další otázky, které Pražany trápí. 

„Chceme se pokusit společně dál rozvíjet a diskutovat témata, která běžné obyvatele našeho hlavního města nejvíce trápí a hledat jejich řešení,“ vysvětluje Apolena Rychlíková z platformy Paměť města. „Součástí programu jsou proto i praktické workshopy, jak se bránit developerovi nebo představení plánovaných projektů, které už brzy změní tvář Prahy,“ dodává. Podle Václava Orcígra z Arniky je důležité, aby se aktivní spolky a organizace síťovali a společně diskutovali řešení. „Jak se totiž během psaní naší výzvy ukázalo, trápí nás většinou to samé: drahé bydlení, agresivní development, špatný veřejný prostor, nereflektovaná hrozba klimatické katastrofy nebo nedostatečná památková ochrana,“ uzavírají organizátoři festivalu. 

Víkend na Štvanici bude tak šancí zjistit, kdo všechno se snaží své město zlepšit a pracovat na tom, aby se v něm dalo snesitelně žít i v budoucnu. Přijďte si poslechnout odborníky na rozvoj města i ty, kteří už mají zkušenosti s prací pro svoji komunitu.

Na akci bude k dispozici dezinfekce i roušky a velká část se bude odehrávat venku. Organizátoři žádají účastníky o maximální ohleduplnost z důvodu zhoršující se situace s pandemií koronaviru v Česku.

PROGRAM:

11.9. PÁTEK
18:00 - 19:00 | Happening Think Gold. Think Masaryčka. (u Masaryčky) 19:00 - 19:30 | Průvod na Štvanici, zahájení festivalu
20:00 - 21:30 | Promítání filmu "PUSH" o krizi bydlení (Bike Jesus) a speciální překvapení

12.9. SOBOTA
12:00 - 14:00 | Oprava kol v Bike Kitchen Praha
14:00 - 16:00 | Komentovaná cykloprojížďka Karlínem 
16:30 - 18:00 | Poválečná architektura v Praze v ohrožení | přednáška historika architektury Rostislava Šváchy, následuje diskuze
18:00 - 19:00 | Společná večeře od Jídelny Kuchařek bez domova
19:00 - 20:30 | Budoucnost letiště | Panelová diskuse 
21:00 - 23:00 | Koncert: Člověk krve

13.9. NEDĚLE
13:30 - 14:30 | Bydlení v krizi | Úvodní přednáška, diskuse
14:30 - 16:00 | Development pražských čtvrtí - Bubny, Smíchovské nádraží, Masarykovo nádraží | Prezentace, diskuse
16:30 - 17:30 | Jak čelit developerům? | Prezentace
17:30 - 18:30 | Jakou chceme Prahu | Workshop - diskusní skupiny Územní rozvoj - Občanská vybavenost a veřejný prostor - Bydlení
18:30 - 19:30 | Společná večeře od Jídelny Kuchařek bez domova
19:30 - 20:30 | Jakou chceme Prahu | Workshop - shrnutí, diskuse
20:30 - 21:00 | Reflexe víkendu
21:00 - 23:00 | DJ's

Kontakty na organizátory:
Apolena Rychlíková:  605 345 231
Václav Orcígr:  607 156 980
kontakt@pamet-mesta.cz

Součástí víkendu bude doprovodný program ve formě výstavy Pro/měna Karlín a dětský koutek. Vstup zdarma.

Budeme se na vás těšit!

Zařazeno v kategorii Novinky

Přidejte se k nám v sobotu 12. září na klimatickou cyklovyjížďku! V rámci festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou, který se koná od 11. do 13. září, se vydáme s architektkou Kateřinou Vídenovou na kritickou a naučnou projížďku do Karlína. Podrobnosti se dočtete v pozvánce níže. Těšíme se na vás!  
 
Cyklokarlin-final

Zařazeno v kategorii Novinky

Nový stavební zákon ignoruje výzvy, kterým čelí společnost v době zásadních klimatických změn. Místo, aby novou výstavbu podmínil využitím dostupných inovativních postupů v oblasti úspor energie, hospodaření s dešťovou a šedou vodou a ochrany nezastavěných území, soustředí se výhradně na rychlost povolovacího procesu a odebírání práv účastníkům povolovacích řízení. Upozorňují na to organizace Arnika, Česká společnost pro právo životního prostředí a Zelený kruh. 

O nedostatcích a rizicích spojených s novým stavebním zákonem se bude diskutovat na semináři „Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?“, který se koná v Poslanecké sněmovně 2. července a který pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru Dany Balcarové, senátorky Jitky Seitlové a místopředsedy Ústavně právního výboru Parlamentu ČR Jana Chvojky.

Jaký program semináře čeká?

„Pro úspěšnou adaptaci na změny klimatu potřebujeme změnit řadu zákonů a vyhlášek. Dobře připravená pravidla a předpisy mohou pomoci samosprávám připravovat a realizovat projekty, které budou účinně reagovat na projevy klimatické krize, jako je přehřívání měst, nedostatek vody či povodně, nevratný zábor zemědělské půdy či úbytek volné krajiny na okrajích měst. Nový stavební zákon se však vydal zcela opačným směrem,“ říká Petra Kolínská ze Zeleného kruhu, která na semináři představí hlavní nedostatky návrhu z pohledu ekologických organizací.

„Nový zákon vzniká bez jakékoliv analýzy současných problémů, proto legislativní paskvil napsaný pro developery skutečné příčiny zdržování neřeší. Namísto toho o pravomoci přijdou ti, kterých se negativní dopady výstavby dotknou nejvíce – samosprávy i dotčená veřejnost a vlastníci nemovitostí v okolí budoucí výstavby,“ upozorňuje Václav Orcígr z Arniky. Na semináři představí dílčí analýzu Dlouhé povolování výstavby v Česku – data, praxe a nová legislativa.

„Návrh zákona likviduje právní ochranu životního prostředí všude kromě chráněných území, tedy na 80 % rozlohy naší země. Stavebníci, inženýři a architekti nemohli od našeho zprivatizovaného státu dostat lepší dárek než ten, že o vynětí půdy ze zemědělského či lesního půdního fondu nebo o posuzování vlivů na životní prostředí mají do budoucna rozhodovat již jen samotné stavební úřady,“ hodnotí aktuální návrh Petr Svoboda, expert na správní právo z České společnosti pro právo životního prostředí. Během semináře návrh zákona okomentuje z pohledu ochrany veřejných zájmů a práva veřejnosti účastnit se řízení o projektech, které ovlivní životní prostředí.

Klíčem k lepšímu stavebnímu právu je podle ekologických organizací úplná digitalizace plánovacích a povolovacích procesů a především kvalitativní analýza současné praxe. Pokud si vláda neopatří informace o důvodech průtahů v řízeních a pro nové nástroje nezíská podporu všech klíčových subjektů, nevyhovující situace se ještě zhorší.

Základem hledání rovnováhy mezi soukromými a veřejnými zájmy při výstavbě má být transparentní proces, ve kterém stavební úřad posoudí připomínky všech dotčených subjektů. Návrh stavebního zákona však všechno posuzování koncentruje do rukou stavebního úřadu, který bude současně orgánem ochrany přírody, hygienikem i odborným garantem řízení o vyjmutí pozemků ze zemědělského fondu. V řadě případů bude v roli pouhých diváků nejen dotčená veřejnost, ale také místní zastupitelé, neboť vláda si do zákona vepsala mimo jiné pravomoc umístit do jakékoli obce jakoukoli stavbu dle své libosti.

Stanoviska Zeleného kruhu k přípravě nového stavebního zákona

Zařazeno v kategorii Novinky

Praha nedávno představila studii budoucí podoby Pražské tržnice v Holešovicích. Nepředcházelo ji však běžné participační setkání s místními obyvateli, ani architektonická soutěž. Kvůli návratnosti vysokých investic Praha počítá s provozem převážně komerčních prostor – obchodů, kanceláří, gastronomie a kultury pro vyšší střední třídu. Revitalizace bez odpovídajících klimatických opatření tak v současné podobě zcela zničí autenticitu místa, které dodnes využívá velmi rozmanité skupiny lidí, a změní místo v uhlazené designové prostředí přístupné jen části obyvatel hlavního města.

„Je skvělé, že se Praha do revitalizace pouští. Její podobu ale vymýšlí zastupitelé, ekonomové a architekti od stolu podle svého vkusu a měřítek. Pokud by proběhla setkání s místními obyvateli, vyšlo by najevo, co jim v okolí skutečně chybí. Město má prostor plně pod kontrolou a nemusí vyjednávat s žádnými developery. Byla by velká škoda tak velkého potenciálu nevyužít,“ shrnuje architektka Kateřina Vídenová z Arniky. 

Přečtěte si o plánovaných změnách více

praha mpz pink

Zadavatel studie Institut plánování a rozvoje se však namísto diskuze nebo usměrňování stávajícího stavu přiklání k ekonomické výhodnosti celého projektu. Ruku v ruce s výstavbou nové čtvrti v sousedství, která s nízkopříjmovými domácnostmi nepočítá, přispěje revitalizace ke gentrifikaci, kdy jsou nízkopříjmové domácnosti nuceny odstěhovat se vlivem zvyšování nájmů a služeb do odlehlejších čtvrtí nebo jiných měst. Ryze komerční projekty mají ve městech své místo, jejich investorem by však nemělo být město. 

Nedostačující jsou také opatření před extrémními vedry. Chybí například stromořadí na hlavních třídách, které by měly doplnit průlehy, dešťové zahrady, travnaté pásy a další prvky. Nedostatek zeleně v Holešovicích z celé čtvrti v dnešní době vytváří rozsáhlý tepelný ostrov, který se po vybudování nové čtvrti Bubny-Zátory značně rozšíří. Loni Praha 7 dokonce vyhlásila stav klimatické nouze. Kvůli tomu si revitalizace Pražské tržnice zaslouží nadstandardní pozornost, ke které by město mělo přizvat odborníky, aby vytvořili moderní modrozelenou infrastrukturu.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Zachraň sousedku před vedrem: Senioři se naučí, jak zvládnout letní vedra

24.6.2020 - PRAHA Tiskové zprávy
   
  Zachraň sousedku před vedrem: Senioři se naučí, jak zvládnout letní vedra
  Foto: pixabay.com / pod licencí CC0 Creative Commons
  Parné dny, dusný vlhký vzduch a tropické noci se blíží a představují nebezpečí zejména pro městské seniory a seniorky. Spolek Arnika s týmem odborníků proto pořádá workshopy zaměřené na toto téma. Návštěvníci se nejen dozví praktické rady, také si vymění vzájemně zkušenosti, které jim pomáhají nesnesitelné horké dny přežít ve zdraví. Jejich vlastní poznatky pak poslouží k vytvoření opatření na ochranu zdraví seniorů šitých přímo na míru. 

  Workshopy proběhnou 30. června v seniorském vzdělávacím a kulturním centru Elpida a 15. července v Gerontologickém institutu spolku Život 90. 

  Přihlašování na workshopy

  „Projektem Zachraň sousedku před vedrem chceme seniory a seniorky naučit, jak ochránit sebe i lidi ve svém okolí před negativními dopady teplotních vln a zároveň využít jejich vlastní zkušenosti. Přece jen jsou právě oni těmi nejlepšími odborníky na to, co tato skupina potřebuje. Z výzkumů také víme, že seniorům velmi záleží na budoucnosti planety už i kvůli jejich vnoučatům. V projektu spojujeme jejich motivaci s praktickými opatřeními, která ochrání jejich zdraví, posílí občanskou participaci, vlastní aktivní stárnutí a zvyšuje jejich zapojení do sousedských komunit,“ uvádí sociální gerontoložka Lucie Vidovićová, která připravuje metodiku výzkumu a seminářů.

  Cílem workshopů je zvýšit informovanost a zapojení do rozhodování o životním prostředí skupiny seniorů v souvislosti s ochranou před letními horky a adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. Na akci budou o zdravotních rizikách a obraně před extrémy počasí přednášet lékařky MUDr. Emanuela Fernandová v centru Elpida a prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. v Gerontologickém institutu Života 90. Andragog a pedagog PhDr. Michal Šerák, PhD. pak účastníky akce vybaví tipy, jak získané nové vědomosti předávat dál lidem s podobnou životní zkušeností.


  Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

  mhmp  

  Zařazeno v kategorii Novinky

  Pražští radní se zřekli vlivu nad stavbou obchodně administrativního komplexu Masaryk Centre 1. Výměnou za úpravy v druhé části plánované čtvrti u Masarykova nádraží se Praha proti územnímu rozhodnutí neodvolá. Vyplývá to z memoranda, jehož uzavření s Pentou radní včera schválili. U předimenzovaného projektu, který zjevně odporuje právním předpisům, městským strategiím a kritice odborné veřejnosti, nebude Praha dobrovolně vymáhat vlastní předpisy. Vyjednané “ústupky” ze strany Penty měly být standardní součástí projektu od samotného počátku a s ohledem na obrovskou zátěž uprostřed tepelného ostrova představují jen kapku v moři. Územní řízení mělo od začátku velmi netransparentní a nezákonný průběh. Spolky Arnika, AutoMat a Klub Za starou Prahu požádaly primátora, příslušné náměstky a radní i všechny zastupitele o prověření.

  „Pražská radnice s Pentou se pokouší veřejnost opít rohlíkem. Za více bytových ploch a více peněz na revitalizaci ulic Na Florenci a Havlíčkova náměstí měl magistrát bojovat od samého počátku. K tomu nepotřebuje žádné memorandum. Z dohody pro nás plyne, že Praha nadále hájí zájmy soukromých firem na místo zájmů obyvatel,“ shrnuje Václav Orcígr z Arniky. 

  „I přes odborné výtky Národního památkového ústavu Odbor památkové péče magistrátu chybně projekt odsouhlasil, což odporuje městem schválenému Management plánu ochrany památek i doporučením monitorovací mise UNESCO. Dohoda s Pentou snahy o nápravu zcela zablokuje,“ upozorňuje Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu.

  „Místo, aby Praha důsledně vyžadovala dodržování závazných pravidel, nahrazuje je ad hoc smlouvou na poslední chvíli. Bez řešení tak zůstává mnoho problémů od zatížení parkujícími auty až po urbanistický dopad na okolí Pražští radní tímto krokem vytvořili nebezpečný precedens pro další kontroverzní projekty, a to je z našeho pohledu velmi problematické,“ uvádí Michal Lehečka z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat.

  Memorandum v rámci celé plochy vůbec neprosazuje ochranu světově jedinečných hodnot, umístění veřejných budov či parků nebo řešení centrálního dopravního uzlu a tepelného a smogového ostrova. Vedení pražského magistrátu se tak vzdává vlivu na budoucí podobu nejhodnotnějšího a klíčového území pro rozvoj města ve prospěch jedné soukromé firmy. Náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček tvrdí, že první fáze projektu se již nedá měnit, z čehož viní minulé vedení Prahy. Byl to však právě on jako tehdejší ředitel Institutu plánování a rozvoje, kdo podepsal vyjádření v rámci zjišťovacího řízení EIA v roce 2016, že u tak velké budovy bude kladen zvláštní důraz na architektonický detail. 

  Celý proces povolování stavby Masaryk Centre 1 byl od začátku značně nestandardní. Odborná veřejnost a dotčení vlastníci v sousedství stavby byli z řízení vyloučeni. Dotčené orgány státní správy vydaly kladná stanoviska, přestože je projekt v rozporu s právními předpisy i schválenými strategickými dokumenty Prahy. Institut plánování a rozvoje navíc z nepochopitelného důvodu v územním řízení prostřednictvím námitek neprosazoval své požadavky na zvýšení podílu ploch pro bydlení, snížení výšky a koordinaci s dalšími záměry v oblasti.

  Zařazeno v kategorii Novinky

  Dopis, čítající osm bodů na zlepšení kvality života v Praze, zaslali signatáři pražskému Magistrátu, městským částem i Institutu plánování a rozvoje. Žádají řešení přebujelého turismu, nerozšiřování letiště nebo dostupnější bydlení.

  Celkem 36 spolků a organizací se připojilo pod otevřenou výzvu Za Prahu udržitelnou a sousedskou adresovanou vedení hlavního města Prahy, zastupitelům městských částí a Institutu plánování a rozvoje hl. Města Prahy. Po zkušenosti s pandemií koronaviru žádají řešení osmi problematických bodů, které Prahu odcizují občanům a občankám. Kritizují přebujelý turismus, plány na rozšíření pražského letiště, nedostupné bydlení, malou podporu lokálních podniků nebo netransparentní rozhodování o rozvoji města. Signatáři volají po řešení jednotlivých bodů - ať už formou kulatých stolů, nebo veřejných diskuzí. Platformu už podpořil senátor Václav Hampl.

  Výzvu si stáhněte TADY

  Když dnes vidíme ulice bez turistů, zavřené obchody s předraženými suvenýry, vidíme i další věci: nakolik se centrum města v minulosti odcizilo lidem, kteří ho tvoří - obyvatelům. Běžní občané mají v Praze problém žít, genius loci města a dobrých vztahů v něm byl nahrazen vidinou rychlého zisku.” upozorňují autoři dopisu. Jsou mezi nimi lokální pražské spolky i organizace, dlouhodobě se věnující problémům Prahy.

  Podle mluvčího iniciativy Petra Městeckého ze spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy pandemie koronaviru ukázala, kolik bytů odsával byznys s tzv. “krátkodobými pronájmy”. “Pod rouškou “sdílení” a “pronajímání” se provozují ubytovací služby ve 14 000 bytech, které často po desítkách patří velkým poskytovatelům a z 80% je tvoří celé byty nabízené jako hotelové pokoje.” uvádí Městecký. “Pokud se nechceme dostat do situace, že se z Prahy stanou jen kulisy pro turistický ruch, je nutné tento typ podnikání omezit a umožnit pronájem jen toho bytu, kde majitel skutečně žije”, dodává.

  Podobně kriticky se signatáři staví k otázce nedostupného bydlení. “Ceny bydlení rostou dvakrát rychleji než mzdy a Praha se tak stává nedostupnou i pro střední třídu, rodiny s dětmi, studenty či důchodkyně. Výstavba bytů v posledních letech roste, ale luxusní a investiční byty větší dostupnost bydlení nijak nezajišťují. “ vysvětluje architekt Jakub Nakládal z platformy Paměť města. Dalším kritizovaným bodem je plán na rozšíření letiště. Signatáři se odkazují na klimatickou krizi i fakt, že 55 miliard, které stát hodlá do navýšení letištních kapacit vložit, by se mohlo využít smysluplněji - třeba právě investicí do výstavby dostupného bydlení.

  Autoři dopisu dále žádají: podporu lokálním podnikům a službám, které pečují o běžný život obyvatel, větší péči o veřejný prostor, větší zapojování občanů do rozhodování o rozvoji Prahy, péči o kulturní dědictví respektující názory a cítění obyvatel, pro které je město domovem a zdravé životní prostředí, redukci tepelného ostrova a intenzity provozu aut.

  Podle další mluvčí, Apoleny Rychlíkové z Paměti města, je udržitelným městem pouze takové, které dokáže dbát na potřeby svých obyvatel, chránit je a společně s nimi myslet na budoucnost. “Je důležité, aby se město stavělo za ty, kteří se podílejí na jeho každodenním chodu a spoluutvářejí jeho hodnoty. Praha by měla hájit zájmy svých obyvatel a podporovat komunitní a sousedský život, ať v oblasti bydlení, veřejného prostoru nebo v debatách o budoucnosti rozvoje města “ uzavírá Václav Orcígr z organizace Arnika. K prohlášení je možné se stále připojovat.

  Zařazeno v kategorii Novinky

   

  Obchodně administrativní komplex Masaryk Centre 1 získal územní rozhodnutí od stavebního úřadu Prahy 1. Dvě obří až devítipatrové budovy jsou součástí rozsáhlého projektu u Masarykova nádraží, který zásadně ovlivní život nejen Prahy 1. Skupině Penta Investments podařilo docílit, aby do projektu nemohla veřejnost zasahovat. Zapojit se nemůže řada dotčených sousedů, odborníků, ani autoři připomínek v procesu EIA - spolky Arnika, AutoMat a Klub Za starou Prahu. K zahájení výstavby nyní investorovi zbývá dostat stavební povolení.

  "Věřili jsme, že se nám zákonnou cestou podaří prosadit úpravy projektu, na kterých panuje obecná shoda. Bohužel, povolování staveb na Praze 1 je pouhá fraška. Je vidět, že úředníci i samospráva včetně Institutu plánování a rozvoje hájí soukromé zájmy navzdory velké části obyvatel Prahy a rozhodují v naprosté tajnosti," upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

  Nahlédněte do územního rozhodnutí

  Přestože zastavěná plocha, výměra podlažních ploch i objemová kapacita zůstaly shodné s původním záměrem, developerovi stačilo provést drobné změny a projekt přejmenovat, aby se o povolení dvou budov rozhodlo bez návaznosti na dokončený proces EIA. Do budoucí podoby vznikající čtvrti dokonce nemohou zasahovat ani vlastníci bytů z blízkého okolí, na které bude mít stavba bezprostřední dopad.

  Na rozdíl od drobných staveb, jako jsou půdní a dvorní vestavby, stavební úřad Prahy 1 neoznámil u megalomanského projektu na úřední desce ani zahájení řízení, ani vydání územního rozhodnutí ze 17. dubna 2020. Informoval pouze vybrané účastníky a majitele nejbližších pozemků. 

  "Stačily kosmetické úpravy v projektu, aby úřady přestaly názory odborníků brát vážně a staly se pro ně jen ‘subjektivním negativním hodnocením hmoty a vzhledu‘. Přestože jde o stejně objemnou a vysokou budovu jako v původním projektu, magistrátním památkářům to nevadí a s klidem odkývnou, že navrhovaná stavba ‘harmonicky vstupuje do lokality, třeba i ve formě dominanty’," upozorňuje Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu.

  "Negativní dopady této stavby pro město dalekosáhle přesahují její přínos. Stavba nerespektuje regulativy stanovené platnými zásadami územního rozvoje. Mimo to způsobí další nárůst znečištění ovzduší v centru města prostřednictvím dalších stovek aut," podotýká Michal Lehečka z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. 

  Stavební úřad vytrvale odmítá vyslyšet výtky odborníků nebo sousedů z okolí. Předimenzovaný projekt uprostřed tepelného ostrova představuje obrovskou zátěž, výrazně zahustí zástavbu a rozpálí území. Nadměrná výška budov navíc narušuje hodnotný urbanistický charakter s jeho historickými dominantami. Projekt kritiku schytal také za čistě komerční využití budov, které je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hlavního města Prahy. V centru sužovaném hustou dopravou navíc přibudou další auta a s nimi vyšší prašnost a hluk. Sporné jsou dopravní dopady kolem pěti set nových parkovacích stání celého záměru nebo řešení cyklistické dopravy, které odporuje městským strategiím

   

  Zařazeno v kategorii Novinky
  Strana 2 z 14