Přehled zpráv emailem
Telefon

 

Ekologické organizace vítají záměr hlavního města vyhlásit závazek k přijetí konkrétních opatření pro řešení podílu Prahy na změnách klimatu. Představily příklady nástrojů, kterými velká evropská města, jako je Londýn, Stockholm či Göteborg omezují znečištění z dopravy. Komentovaly také liknavý postup MŽP, kvůli němuž nemá Česká republika dodnes schváleny funkční plány zlepšování kvality ovzduší v nejohroženějších regionech. Zároveň připomněly svá vlastní konkrétní doporučení k řešení hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Praze.

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu Zeleného kruhu, jeho členských organizací Frank Bold, Pražské matky, Arnika a Auto*Mat  a Centra pro životní prostředí a zdraví do svého počítače

 

Praha je druhé nejprašnější české město, ve kterém v důsledku znečištěného ovzduší ročně předčasně zemřou stovky lidí a tisíce jich onemocní. Liknavý postup státu způsobil, že hlavnímu městu dodnes chybí konkrétní plán, jak dosáhnout snížení emisí. Se schválením konkrétního akčního plánu MŽP počítá až v pololetí 2021.

Ekologické organizace vítají, že Praha již nyní připravuje konkrétní kroky k omezení znečištění. Přípravu pečlivě sledují a prosazují v ní vlastní konkrétní návrhy (viz níže). 

Drtivou většinu znečištění v Praze a velkou část podílu na klimatické změně způsobuje doprava. Na dnešní tiskové konferenci proto ekologické organizace prezentovaly podrobný přehled opatření, kterými se s tímto problémem vyrovnávají velká evropská města Praha připravuje zavedení mýtného systému.

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví:

 „Aktuální hodnocení zdravotních rizik ukazují, že několik stovek obyvatel Prahy pravděpodobně každý rok předčasně umírá, protože jsou nuceni dýchat vzduch příliš znečištěný prachem. Pražského ovzduší na svědomí také několik tisíc hospitalizací pro vážná onemocnění dýchacího ústrojí a srdečně-cévní onemocnění, ale vede také ke zvýšení výskytu bronchitid nebo astmatických příznaků u dětí. Praha bohužel dlouhodobě neplní ani platné limity, ani stávající hodnoty doporučované odborníky pro ochranu lidského zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů. Příprava mýtného a dalších opatření jsou signálem, že na rozdíl od bývalé primátorky Krnáčové hodlá současné vedení města Prahy problém ovzduší řešit.“

 Vratislav Filler, tým Rozvoje Prahy, Auto*Mat, řekl: “Kromě regulačního řádu potřebujeme především, aby ke smogovým situacím v Praze pokud možno nedocházelo. Praha může zavést nízkoemisní zónu a mýto, aniž by se s tím muselo čekat na dostavbu Městského okruhu.
Místo dalších městských dálnic je pak třeba stavět metro, železniční diametr a zkapacitňovat existující trati. Bez železnice schopné přepravit dvakrát až třikrát víc lidí než dnes nás před náporem aut z předměstí žádné okruhy nezachrání. 
V neposlední řadě je pak nutné, aby požadavky programu pro zlepšování ovzduší lépe zohlednil připravovaný Metropolitní plán. Na zapracování těchto požadavků by měla Rada hlavního města Prahy dohlédnout.“

 Václav Orcigr, Arnika, řekl: “Kvalitu ovzduší významně ovlivňuje veřejná zeleň, 
především pak pásy tzv. izolační zeleně, které chrání obytné oblasti např. od emisí z rušných dopravních tahů. Stromy významně pomáhají čistit vzduch i ochlazovat města v letních vedrech. Praha patří mezi nejzelenější evropská města, bohužel stromy i drobnější porosty ohrožuje Metropolitní plán i změny, které probíhají v rámci  stávajícího územního plánu. Ty mění často významné zelené plochy na  stavební parcely, připravovaný Metropolitní plán zase na řadě míst  zcela ruší izolační zeleň a nedostatečně chrání i parky.”

 Jaroslava Johnová, Pražské matky, řekla: „Vítáme navrhovaná opatření k regulaci individuální automobilové dopravy jako je např. zavedení mýtného nebo  k čistější mobilitě jako jsou třeba nízkoemisní zóny. Postrádáme však výraznější posun k lepším podmínkám pro využívání skutečně bezemisní dopravy. Např. chůze je ze všech způsobů městské přepravy k ovzduší, finančním i prostorovým nárokům nejšetrnější, ale její přínos pro  město není doceňován. Chůze by totiž mohla  nahradit část cest na krátké vzdálenosti vykonávaných dosud autem. Ze zkušeností našich projektů (např. Bezpečné cesty do školy) víme, že zhruba ¼ rodičů vozí děti do školy autem, ale velká část z těchto dětí pak  odchází domů pěšky. Pokud město bude všude prostupné pro pěší a chodcům budou nabízena atraktivní, bezpečná a co nejpřímější propojení, návštěvníci i Pražané budou ochotnější je využívat a nechat auto častěji doma.“

 Daniel Vondrouš, Zelený kruh, asociace ekologických organizací, řekl: “Nové vedení Prahy připravuje taková opatření, která by skutečně mohla vyčistit vzduch v Praze, snížit její příspěvek ke změně klimatu a učinit ji příjemnějším místem k životu. Ze zkušeností jiných měst ale víme, že záleží na konkrétním provedení. Návrh Metropolitního plánu ve stávající podobě představuje dokonce přímé ohrožení pro realizaci uvedených opatření. Budeme kroky Prahy pečlivě sledovat, a rádi pomůžeme.”


Hlavní opatření navrhovaná ekologickými organizacemi:

  • zavedení koncepčních a účinných opatření ke zklidnění a zvýšení plynulosti dopravy, k rozvoji hromadné, cyklistické a pěší dopravy

Praha má řadu možností, včetně např. postupné náhrady pohonu autobusů, vozů technických služeb či motorových lodí na Vltavě. Nemusí čekat na dostavbu okruhů.

  • urychlené zavedení nízkoemisní zóny (NEZ) a poplatku za vjezd do vybraných částí města

Po vzoru měst, jako je Stockholm nebo Berlín, může Praha dosáhnout výrazného poklesu emisí prachu. Také v tomto případě není překážkou dostavba okruhů. Změna vládního nařízení potřebná pro finální vyhlášení nízkoemisní zóny má být dokončena a schválena během několika měsíců.

  • zajištění ochrany stávající veřejné zeleně změnou návrhu Metropolitního plánu

V návrhu Metropolitního plánu by klíčové zelené plochy měly být vymezeny jako nezastavitelná území, tak jako je tomu doposud.

  • dřívější zákaz nejšpinavějších uhelných kotlů

V některých (zejména okrajových) částech Prahy představuje domácí vytápění uhlím významný problém. Používání kotlů první a druhé třídy zakazuje zákon od září 2022 a zároveň umožňuje obcím učinit tak dříve. Praha by mohla kotle, které se již nyní nesmějí prodávat, zakázat až o dva roky dříve, než ve zbytku republiky.

  • účinná opatření pro smogové situace

MHD zdarma, které zavádí Praha, má spíše osvětový význam. Praktické dopady jeho zavedení na několik dní v roce nebudou příliš významné. Dobré je, že opatření má platit i ve fázi upozornění na smog, nejen přímo při signálu regulace smogu.

Kontakty:

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 

 

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Spuštění webového portálu Praha zítra? je pro Pražany dobrá zpráva. Hlavní město bude představovat pražské stavební projekty a chce tak otevřeně informovat o rozvoji Prahy. Má to však háček. Na mapě chybí mnoho budoucích projektů. Informace navíc čerpá pouze od investorů a poskytuje jednostranný pohled. Obyvatelé Prahy například vůbec nezjistí postoj stavebních nebo městských úřadů, odborníků, místních lidí nebo vliv stavby na životní prostředí. Takový nástroj je však zavádějící. Na první pohled se zdá, že výstavba probíhá zcela bez problémů, což může vést k tomu, že kvůli nedostatku informací Pražané nebudou moci včas zasáhnout, aby ochránili svůj majetek nebo životní prostředí. Skutečné změny tak budou nadále probíhat za zavřenými dveřmi.

„Institut plánování a rozvoje přišel se skvělým nápadem, ale jeho současná podoba je silně zavádějící. Autoři by měli mapu doplnit o chybějící plánované projekty a o úplné informace, ne jen ty ze zdrojů soukromých investorů. Takto Praha dává signál, že se o své budoucnosti baví primárně s velkými tržními hráči a nikoliv s běžnými občany,“ upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

Občanské spolky zaslaly náměstkovi primátora pro územní rozvoj Petru Hlaváčkovi připomínky k doplnění v otevřeném dopise.

 

Přehled o nových stavebních projektech na jednom místě Pražanům dlouho chyběl, proto jej dříve vytvářely především občanské spolky. Mapový portál Praha zítra? shromažďuje informace o plánovaných i probíhajících 184 projektech na území Prahy v různých fázích vývoje. Jedná se o nové budovy, mosty, veřejná prostranství i celé čtvrti. 

Aplikace na druhou stranu opomíjí řadu významných projektů, jako jsou záměry na libušském sídlišti Kamýk a další na Praze 4, Praze 5 nebo Praze 11. Portál navíc zcela postrádá stanoviska z územních nebo stavebních řízení, výsledky posouzení vlivu na životní prostředí, stanoviska městských částí nebo odborníků a připomínky obyvatel.

„Nesouhlasím, aby aplikace uváděla jednostranný pohled investora. Podle mapy najdeme na Praze 11 pouze zakrytí Spořilovské a Zdravotnické zařízení Roztyly. Nikdo se však nic nedozví o záměrech, jako jsou např. Bytový park Roztyly I a II, Areál ledových sportů nebo dostavba OC Chodov. Praha 11 o chystaných projektech informuje na svých stránkách, kterými by se mohli autoři Prahy zítra? inspirovat,“ říká zastupitelka Zuzana Malá z Hnutí pro Prahu 11.

Institut plánování a rozvoje Prahy by měl o stavbách, které tak významně zasáhnou do života obyvatel, poskytovat kompletní informace. To znamená i věcnou kritiku úřadů nebo dotčených lidí. Portál Praha zítra? čerpá data pouze od investorů a to je u aplikace státní správy opravdu nedostatečné. Hlavní město přitom přístup k veškerým podkladům má. Občané Prahy se ovšem mohou na tvorbě aplikace podílet a zasílat institutu své připomínky, tipy na vylepšení a samozřejmě žádosti o doplnění.

 

 

 

Zařazeno v kategorii Novinky
29. 4. 2019

Praha zítra?

Webový portál „Praha zítra?“ prezentuje stavební projekty, které v budoucnosti vzniknou v Praze. Na webu naleznete celkem 184 projektů v různých fázích vývoje – od idejí, přes stavební záměry, až po ty realizované. Jde o nové budovy, mosty, veřejná prostranství, ale třeba i celé čtvrti. Každý projekt obsahuje základní informace o jeho umístění, investorovi, architektovi či výši investice, popřípadě zahrnuje vizualizaci a předpokládané datum realizace.

Podívejte se na portál zde >>>

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Hlavní město v těchto dnech navštívili nezávislí odborníci UNESCO a ICOMOS, aby zmapovali, jak Praha fakticky chrání historické centrum a zda nadále splňuje důvody pro zápis na Seznamu světového dědictví. Metropole hazarduje se statusem památky UNESCO svými plány na výstavbu věžáků a navíc k jejich stavbě chybí předpisy. Návrhy Metropolitního plánu nebo nového stavebního zákona ale mohou vést k horšímu a chtějí umožnit stavět výškové budovy, které by přímo zasahovaly do chráněných památkových území. Za porušování mezinárodních norem tak Praze reálně hrozí vyškrtnutí ze seznamů. Experti UNESCO a ICOMOS se kvůli tomu sešli s představiteli Prahy 4 a se spolkem Arnikou.

Nezávislí odborníci jsou vysílání jen k velmi závažným případům. A není divu. Praha dostala od organizace UNESCO v posledních letech kvůli výstavbě na Pankrácké pláni už řadu stížností. Dohodnutou výšku 70 metrů překročila nově postavená V Tower, a to o 34 metrů. Zásadní je pro pankrácké panorama také plánovaný projekt Rezidence park Kavčí hory. Podobné nebezpečí představují nejen další stávající stavby Central Park Žižkov nebo Crystal, ale i předimenzované nekoncepční projekty v centru, jakým je přestavba Masarykova nádraží.

Arnika zástupcům Společné monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) v historickém centru Prahy zaslala dopis, ve kterém problémy s ochranou historického centra shrnula

„Praha by měla konečně přestat nadbíhat developerům a důkladně začít chránit kulturní dědictví a památky, které ji dělají unikátní pro celý svět. K jejich ochraně se ostatně sama zavázala. Setkání se zástupci UNESCO a ICOMOS je pro nás nadějí a věříme, že pomůže rozvoj Prahy usměrnit citlivě k potřebám i charakteru metropole,“ uvedl Václav Orcígr z Arniky.

Přispějte na záchranu Prahy teď!

 

Dobré vyhlídky nepřináší ani připravovaná legislativa. Návrh Metropolitního plánu umožňuje stavět věžáky až o 27 podlažích. Podle Ministerstva kultury tím dostatečně nechrání historické centrum a ignoruje doporučení UNESCO. Proto návrh považuje za nezákonný. Mnohem horší scénář se však rýsuje podle nového stavebního zákona, který má povolit výstavbu mrakodrapů přímo v historických centrech

Kritickou situaci ostudně zlehčují nakonec samotní zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). Autor Metropolitního plánu Roman Koucký tvrdí, že Praze by vyškrtnutí ze seznamu pomohlo, protože brzdí rozvoj. Pro ředitele IPR Ondřeje Boháče UNESCO nepředstavuje žádný problém. Jenže právě IPR je zodpovědný za přípravu Metropolitního plánu, který je pro budoucí rozvoj Prahy i památkovou ochranu klíčový.

Závěry z monitorovací návštěvy UNESCO a ICOMOS budou známy nejdříve za několik měsíců. Zástupci organizace seznámí se závěry kontroly všechny představitele samosprávy hlavního města, aby se mohli dohodnout na lepší ochraně historického centra. Lze ale očekávat, že se problémy i nerespektování předchozích požadavků UNESCO a ICOMOS promítnou do nových a přísnějších požadavků na českou metropoli.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Ve čtvrtek se opět sejdou pražští zastupitelé a budou rozhodovat o důležitých otázkách. Na programu jednání ale schází důležitý bod: Situace okolo Metropolitního plánu a její řešení. Praha má totiž před sebou jen málo důležitějších problémů. Územní plán rozhoduje o rozvoji celého města: o životním prostředí, o klimatických otázkách, o čistotě ovzduší, které Pražané dýchají, o hluku, ve kterém musí mnozí žít, o dostupnosti škol nebo domovů pro seniory nebo zdravotní péče. Praha se ale zatím k tak podstatnému dokumentu staví nebývale laxně. Dokonce se zdá, že Metropolitní plán má jeden jediný úkol - umožnit architektům stavět "krásné domy". A to je právě kámen úrazu, na který tvrdě poukazují desítky tisíc připomínek. 

 

Připomíky Arniky najdete zde.

 

Proti Metropolitnímu plánu se už loni v létě vymezily městské části. Připomínky, které magistrátu zaslaly, jsou zdrcující a samy o sobě by měly politiky vést minimálně k zamyšlení. Stejně tak odbroné posudky nešetřily kritikou. Právě teď se ale situaci výtrazně zkomplikovala - proti Metropolitnímu plánu se tvrdě postavily i dotčené orgány - zejména Minsiterstvo životního prostředí a Minsiterstvo kultury, nejsou však rozhodně jediní (ačkoli jsou mimořádně významné a jenom jejich negativní stanovisko by mělo být pro všechny zastupitele alarmující). Stanoviska dotčených orgánů získala Arnika na základě žádostí o informace. 

 

Magistrát Arnice přitom už téměř půl roku tvrdošíjně odmítá stanoviska postkytnout. Poslední rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj z poloviny března 2019, ve kterém znovu přikázalo magistrátu stanoviska poskytnout, najdete zde.

 

Arnika proto na čtvrtečním zastupitelstvu vyzve odpovědné politiky, aby začali ihned jednat. Pokud by se ještě letos začalo pracovat na jiném návrhu s jiným zpracovatelským týmem, mohla by Praha stihnout termín, který jí jako nejzazší ukládá stavební zákon - rok 2023. Když se do té doby neschválí územní plán, který je v souladu se zákony a který dokáže obstát u soudního přezkumu, bude Praha bez regulace a všechna cenná území nebudou nijak chráněna. Zastupitelé si musí vyžádat nezávislé posudky, nejlépe od univerzit, musí mít k dispozici nový harmonogram prací na územním plánu a musí znát všechny informace. Vzhledem k tomu, že právě toto zastupitelstvo bude Metropolitní plán schvalovat, zastupitelé ponesou veškerou odpovědnost za problémy s územním plánem

 

Dopis, který Arnika poslala tento týden zastupitelům, najdete zde.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Ve středu 6. 3. 2019 se zástupce Arniky - Centra pro podporu občanů sešel spolu se dvěma právními experty s náměstkem Hlaváčkem, právníky Pavlem Uhlem a Jiřím Plosem a několika dalšími, kteří se podílejí na přípravě Metropolitního plánu. Cílem schůzky bylo prodiskutovat základní sporné právní body, které se týkají Metropolitního plánu.

Hlavním tématem schůzky byla stanoviska dotčených orgánů a problematika zastavitelnosti. Na těchto tématech nebyla nalezena shoda a Arnika nadále setrvává na všech svých dosavadních připomínkách k návrhu Metropolitního plánu. Současně vyjadřujeme velké znepokojení nad přístupem náměstka pro územní rozvoj ke stanoviskům dotčených orgánů. Stanoviska jsou pro Metropolitní plán závazná a Praha je musí respektovat. Není pravděpodobné, že by například ministerstva životního prostředí anebo kultury z tak zásadních požadavků ustoupila.


Arnika bude nadále sledovat proces vypořádávání připomínek a projednávání stanovisek dotčených orgánů. Považujeme za nezbytné, aby zastupitelé hl. m. Prahy věnovali adekvátní pozornost této mimořádně závažné situaci a seznámili se pečlivě se stanovisky dotčených orgánů. Pro Prahu musí být připraven územní plán, který bude dostatečně hájit veřejné zájmy a zájmy Pražanů a bude respektovat všechny zákonné limity a názory dotčených orgánů. Příprava takového plánu by měla být společným cílem politiků, magistrátu, městských částí a občanů Prahy.

Zařazeno v kategorii Novinky

Metropolitní plán dostal další rány. Státní úřady nešetří kritikou, podle nich je plán nezákonný a protiústavní. Společně mu vytýkají, že nechrání parky, umožní stavět věžáky, ani jasně neříká, kde budou stát bytové domy, kanceláře, obchody a veřejná vybavenost, jako školy, nemocnice nebo domovy pro seniory. Na stejné chyby upozorňovala nejen Arnika, ale i další spolky, obyvatelé Prahy, památkáři, architekti, urbanisté, ekologové a především většina městských částí. Stanoviska státních úřadů jsou ale bez výjimek závazná a Metropolitní plán se podle nich bude muset přepracovat. 

Ukázalo se, že úřady se strategickým dokumentem, který zásadně ovlivní budoucnost Prahy na několik dalších desítek let, vůbec nesouhlasí. Především z ministerstev životního prostředí a kultury a odboru ochrany prostředí pražského magistrátu přišla naprosto zdrcující kritika. Podle nich plán odporuje nejen stavebnímu zákonu, ale dokonce i ústavě a bude muset být přepracován k nepoznání.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy najdete na www.zmenyprahy.cz

Podle Ministerstva životního prostředí Metropolitní plán opomíjí zátěž z narůstající individuální dopravy vedoucí k fatálnímu zhoršení ovzduší v hlavním městě a zdraví obyvatel. Také zcela ignoruje adaptační strategii, která má Prahu připravit na změny klimatu. To je přitom jedno ze zásadních témat ve všech evropských metropolích.

Ministerstvu kultury vadí, jak Metropolitní plán bude regulovat výškové budovy. Dokument například povoluje stavět věžáky o výšce více než 100 metrů, a Praze proto hrozí vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Ministerstvo životního prostředí plánu vytýká, že dostatečně nechrání zemědělskou půdu před zástavbou. Proti plánu se postavili dokonce i úředníci z odboru ochrany prostředí nebo krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy.

„S tak tvrdou kritikou státních úřadů jde do tuhého. Institut plánování a rozvoje ze zákona nesmí brát výhrady ministerstev na lehkou váhu a bude muset Metropolitní plán od základů přepracovat. Jinak by mohl Metropolitní plán zrušit soud a Praha se ocitne bez územního plánu,“ říká Václav Orcígr z Arniky.

Vypracovali jsme také právní posouzení stanovisek. Stačí kliknout na www.zmenyprahy.cz

Arnika se 6. března 2019 sejde kvůli stanoviskům státních úřadů k Metropolitnímu plánu s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem. Na schůzce společně projednají řešení krizové situace a způsoby, jak se magistrát se stanovisky vypořádá.

Zařazeno v kategorii Novinky

Ekologické organizace podporují návrhy radního Hlubučka, musí ale být propojena s dalšími opatřeními.

Návrhy, které pro pražskou radnici připravuje náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, ekologické organizace vítají. V obecné rovině odpovídají tomu, co řadu let prosazují. Zejména u chystané nízkoemisní zóny bude ale záležet na konkrétním provedení. Aby byla skutečně účinná, musí být dobře připravena a propojena s dalšími opatřeními.

Praha je druhé nejprašnější české město a limity pro škodlivý polétavý prach byly opět překračovány právě v uplynulém týdnu. Špinavý vzduch způsobuje ročně v Praze stovky předčasných úmrtí, tisíce lidí v jeho důsledku onemocní. Praha má přitom v rukou nástroje, kterými může Pražanům pomoci a vzduch vyčistit.

Hlavnímu městu ale chybí konkrétní plán, jak dosáhnout snížení emisí. Plán zlepšování kvality ovzduší, který pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), neplní svůj zákonem předepsaný cíl, je z větší části zrušen soudem. MŽP ve spolupráci s Prahou proto plán připravuje znovu. Drtivou většinu znečištění v Praze způsobuje doprava, proto mají smysl především opatření v této oblasti. Jenomže pražští úředníci a zastupitelé ta hlavní z nich dosud nedokázali dotáhnout do úspěšného konce.

Petr Hlubuček, náměstek pražského primátora a radní pro oblast životního prostředí, včera představil aktuální priority pro ochranu životního prostředí v Praze. Zástupci ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu se s panem náměstkem Hlubučkem již dříve sešli. Uvedené priority podporují a jsou připraveni spolupracovat na jejich konkrétní realizaci. Budou ale sledovat jejich konkrétní provedení a prosazovat další potřebné kroky ke zlepšení ovzduší v Praze. 

Hlavní opatření navrhovaná ekologickými organizacemi:

  • zavedení koncepčních a účinných opatření ke zklidnění a zvýšení plynulosti dopravy, k rozvoji hromadné, cyklistické a pěší dopravy

Praha má řadu možností, včetně např. postupné náhrady pohonu autobusů, vozů technických služeb či motorových lodí na Vltavě. Nemusí čekat na dostavbu okruhů.

  • urychlené zavedení nízkoemisní zóny (NEZ) a poplatku za vjezd do vybraných částí města

Po vzoru měst, jako je Stockholm nebo Berlín, může Praha dosáhnout výrazného poklesu emisí prachu. Také v tomto případě není překážkou dostavba okruhů. Změna vládního nařízení potřebná pro finální vyhlášení nízkoemisní zóny má být dokončena a schválena během několika měsíců.

  • zajištění ochrany stávající veřejné zeleně změnou návrhu Metropolitního plánu

V návrhu Metropolitního plánu by klíčové zelené plochy měly být vymezeny jako nezastavitelná území, tak jako je tomu doposud.

  • dřívější zákaz nejšpinavějších uhelných kotlů

V některých (zejména okrajových) částech Prahy představuje domácí vytápění uhlím významný problém. Používání kotlů první a druhé třídy zakazuje zákon od září 2022 a zároveň umožňuje obcím učinit tak dříve. Praha by mohla kotle, které se již nyní nesmějí prodávat, zakázat až o dva roky dříve, než ve zbytku republiky.

  • účinná opatření pro smogové situace

MHD zdarma, které navrhuje Praha, má spíše osvětový význam. Praktické dopady jeho zavedení na několik dní v roce nebudou příliš významné. Dobré je, že opatření má platit i ve fázi upozornění na smog, nejen přímo při signálu regulace smogu.  

 MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví:

„Aktuální hodnocení zdravotních rizik ukazují, že několik stovek obyvatel Prahy pravděpodobně každý rok předčasně umírá, protože jsou nuceni dýchat vzduch příliš znečištěný prachem. Pražského ovzduší na svědomí také několik tisíc hospitalizací pro vážná onemocnění dýchacího ústrojí a srdečně-cévní onemocnění, ale vede také ke zvýšení výskytu bronchitid nebo astmatických příznaků u dětí. Praha bohužel dlouhodobě neplní ani platné limity, ani stávající hodnoty doporučované odborníky pro ochranu lidského zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů. Bezplatná MHD v době smogu zdraví Pražanů proto neochrání. Ale může být signálem, že na rozdíl od bývalé primátorky Krnáčové hodlá současné vedení města Prahy problém ovzduší řešit.“

Vratislav Filler, tým Rozvoje Prahy, Auto*Mat, řekl: “Kromě regulačního řádu potřebujeme především, aby ke smogovým situacím v Praze pokud možno nedocházelo. Praha má určitě možnosti, jak zlepšit plynulost dopravy v centru a tím snížit emise z automobilové dopravy, aniž by se s tím muselo čekat na dostavbu Městského okruhu – ať už jde o nízkoemisní zónu nebo poplatek za vjezd.“

Václav Orcigr, Arnika, řekl: “Kvalitu ovzduší významně ovlivňuje veřejná zeleň, především pak pásy tzv. izolační zeleně, které chrání obytné oblasti např. od emisí z rušných dopravních tahů. Pražská zeleň je ovšem významně ohrožena připravovaným Metropolitním plánem, který na řadě míst izolační zeleň zcela ruší. Problémem je pak i způsob vymezení zelených ploch a parků jako zastavitelných, což významně snižuje jejich ochranu proti stávajícímu stavu. V návrhu Metropolitního plánu by klíčové zelené plochy měly být vymezeny jako nezastavitelná území, tak jako je tomu doposud.”

Jaroslava Johnová, Pražské matky, řekla: „Kvalita ovzduší představuje základní faktor každého (nejen) lidského života a zdraví. Znečištění ovzduší v Praze, jehož hlavním zdrojem je automobilová, především osobní doprava, ale dopadá v dopravně zatížených ulicích města obzvláště tvrdě na malé děti. Ty totiž vdechují vyšší koncentrace znečišťujících látek než dospělí, protože jsou blíže u výfuků. Je proto třeba rozšířit monitorování ovzduší i do tzv. uličních kaňonů, kudy se v ranních špičkách pohybují děti do škol či školek a kam je zároveň značná část z nich dovážena rodiči autem. Pokud tato měření zprostředkujeme veřejnosti, věřím, že bude více nakloněna s dětmi na kratší vzdálenosti chodit pěšky, nebo jezdit kole.“

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, asociace ekologických organizací, řekl: “Minulá vedení Prahy v opatřeních pro zlepšení čistoty vzduchu v Praze příliš nepokročila. Situace je dále alarmující, zákonné limity překračovány. Budeme pečlivě sledovat, zda nové vedení Prahy splní, co slibuje. A rádi s tím pomůžeme.”

Kontakty:

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Zařazeno v kategorii Novinky

Ceny bytů a nájmů rostou dvakrát rychleji než mzdy. Developeři na deregulovaném trhu nestaví dostupné bydlení. Soustředí se na nejziskovější segment investičních bytů, jejichž podíl vzrostl až na 40 %. Předchozí vedení Prahy ztratila kontrolu nad bytovou politikou postupnou privatizací obecních bytů a pozemků. Nastartování výstavby dostupných a obecních bytů je nyní hlavním úkolem nového vedení. V opačném případě nebude mít brzy mnoho Pražanů kde bydlet.

Vyplývá to z analýzy bytové situace v Praze a způsoby řešení, kterou zpracovala Arnika. Dokument je ke stažení na: https://arnika.org/analyza-bytove-situace-v-praze-co-stoji-za-krizi-bydleni-a-jaka-jsou-reseni

Ceny bytů a nájmů přestávají být v Praze dosažitelné už i pro střední třídu. Podle některých politiků a developerů současnou krizi vyřeší výstavba nových bytů a zrychlení stavebního řízení. Příčiny nedostupného bydlení však vyplývají spíše ze způsobu, jakým se byty staví a prodávají na soukromém trhu. Nestaví se dostupné byty, ale naopak nemovitosti, které slouží ke spekulativním a investičním nákupům. Byty se staly předmětem finančních spekulací a podíl investičních bytů vzrostl na 40 %. Tato financializace bydlení žene ceny bytů nahoru po celém světě. Dalším faktorem nedostupnosti bydlení jsou rekordně rostoucí marže a zisky developerů, které se u některých developerů dokonce zdvojnásobily. Z nabídky dostupného bydlení dále ukrajují krátkodobé pronájmy typu Airbnb zaměřených na turisty.

“Soukromí developeři budou vždy stavět primárně takové projekty, které jim přinesou nejvyšší zisk. Úkolem pražského magistrátu je začít po investorech vyžadovat větší odpovědnost vůči městu a jeho obyvatelům, třeba skrze vzájemné dohody, které donutí investory vyčlenit část svých projektů pro dostupné bydlení a podílet se na nákladech na veřejnou infrastrukturu nebo vybavenost. Stejně tak je potřeba regulovat Airbnb, spekulativní nákupy nemovitostí a zisky z nich danit,” upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

Počátky problému leží mimo jiné v 90. letech, kdy Praha začala privatizovat svůj bytový fond. Podle dat z roku 2016 ze 600 tisíc bytů na současném trhu v Praze zbývá pouhých asi 5 % obecních bytů. Praha má tak kritický nedostatek bytů s regulovaným nájemným pro sociálně ohrožené skupiny. Metropole by si proto měla vzít příklad z progresivní bytové politiky Vídně nebo Amsterdamu. Tato města staví obecní byty a zároveň určují jasná pravidla developerským projektům ohledně dostupnosti bydlení. To vše jde ruku v ruce s dalšími opatřeními, jako jsou například kvalitní regulační plány, regulace spekulací s nemovitostmi či podpora družstevního bydlení.

“Například ve Vídni dnes žije velká část lidí v obecních a družstevních bytech, ve kterých jsou ceny nižší než na trhu. Město zároveň reguluje výši nájmů i v části soukromého sektoru, aby zajistilo dostupné bydlení pro všechny své obyvatele. Základním principem je přistupovat k politice bydlení dle podle potřeb místních obyvatel a nikoliv dle potřeb zisků soukromých společností. Díky tomu je bydlení ve Vídni levnější než v Praze a to mají navíc Vídeňané i vyšší platy. Praha se aktivní podporou dostupného bydlení může svým sousedům alespoň přiblížit,” doplňuje spoluautor analýzy Jakub Nakládal.

Zařazeno v kategorii Novinky

Ministerstvo kultury potvrdilo, že Metropolitní plán je plný chyb, nehledí na zájmy Pražanů, neřeší ochranu kulturního dědictví a nerespektuje ani zákony. Vyplývá to ze stanoviska ministerstva k Metropolitnímu plánu. Požaduje jeho kompletní přepracování. Hrozí totiž, že bez zásadních úprav bude plán zrušen soudem a Praha se v roce 2023 ocitne bez regulace.

Pražský magistrát, který v současné chvíli vypořádává připomínky občanů, městských částí i stanoviska dotčených orgánů státní správy, až doposud úpěnlivě střežil obsah těchto stanovisek. Ta totiž významně napoví, jakým směrem se bude příprava Metropolitního plánu ubírat. Ministerstvo kultury se rozhodlo poskytnout Arnice celé své stanovisko na základě žádosti o informace. Podle něj je nezbytné Metropolitní plán kompletně přepracovat.

Podívejte se na celé znění stanoviska>>>

Podívejte se na shrnutí hlavních závěrů stanoviska Ministerstva kultury>>>

Téměř sto padesáti stránkový dokument kritizuje nejasné pojmy i způsoby regulace zástavby v plánu, absenci jasných pravidel, způsob ochrany zeleně nebo výškovou regulaci. Mimo jiné potvrzuje také Arnikou dříve formulované rozpory se zákonem, což může vést až ke zrušení plánu soudem. Praha by se v tom případě ocitla bez územního plánu, což by mělo fatální důsledky. Klíčové proto nyní bude, aby se pražští zastupitelé začali situací okamžitě zabývat.

“Stanovisko potvrzuje prakticky všechny obavy, které z Metropolitního plánu máme a které jsme formulovali v našich připomínkách. Ministerstvo kultury hraje klíčovou roli v ochraně pražských památek, je proto důležité, že se k připomínkování Metropolitního plánu postavilo odpovědně a zaujalo jednoznačný postoj,” říká Vendula Zahumenská z Arniky.

Podle ministerstva nemůže být Metropolitní plán schválen, aniž by byly dořešeny všechny problémy, na které upozornilo. Jak ve stanovisku doplňuje, bez kompletního přepracování Metropolitního plánu to nebude možné. Stávající tým autorů plánu v čele s Romanem Kouckým ovšem takovou zásadní změnu dokumentu odmítá. Arnika proto od zastupitelů požaduje výměnu autorského týmu a zpracování nových posudků plánu.

 

Zařazeno v kategorii Novinky
Strana 5 z 14