Přehled zpráv emailem
Telefon

Právě běží lhůta pro připomínkování změny územního plánu, která odstartuje výstavbu nové čtvrti na brownfieldu u Nákladového nádraží Žižkov (návrh změny a posouzení vlivu na životní prostředí). Podkladem naprosto zásadního rozhodnutí je územní studie od Institutu plánování a rozvoje (IPR). Městští plánovači však studii sestavenou z developerských záměrů zatím nedali občanům k dispozici, pouze ji promítnou online. IPR tím značně omezuje přístup k podkladům, bez nichž lze stěží zpracovat kvalitní námitky k výstavbě, která ovlivní životy tisíců lidí Žižkova.

“Magistrát nejspíš nechce, aby obyvatelé do budoucí podoby Žižkova příliš zasahovali. Kompletní podkladovou studii veřejnost k prostudování nedostane, o změnách se dozví pouze z úřední desky nebo veřejné prezentace. To je ke zpracování kvalitních připomínek žalostně málo,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Podkladem pro změnu územního plánu je studie, kterou podle dostupných informací IPR zpracoval pouhým překopírováním developerských záměrů s drobnými úpravami. Prolomení stavební uzávěry přitom umožní developerským firmám Finep, Penta Real Estate a Sekyra Group postavit zbrusu novou čtvrť pro 15 tisíc obyvatel o rozloze 45 hektarů odpovídající půlce Starého Města. Central Group na zbylých 13 hektarech rozvojového území stavět může díky výjimce ze stavební uzávěry. 

Městská část Praha 3 před rokem a půl vyjádřila řadu výhrad, IPR je ale na malé výjimky ignoroval. Radnice Prahy 3 se proto nedočkala zpracování podrobnější a především závazné studie, natož vymezení konkrétních ploch pro školy, školky a zdravotnická zařízení, kvůli čemuž městská část ztratí předkupní právo na pozemky. Nepočítá se ani se snížením hustoty zástavby kvůli budoucí nadměrné dopravní zátěži. V plánech zůstává 70m věžák přímo v areálu historické budovy, jen o pár metrů nižší než sousední věž Ústřední telekomunikační budovy.

Vedení Prahy řeší využití žižkovského brownfieldu zhruba devět let. Za celou dobu IPR navzdory vlastním slibům nevypsal žádnou veřejnou urbanistickou soutěž, neproběhla participace s obyvateli, ani neumožnil studii připomínkovat, jak tomu bylo v případě územní studie nové čtvrti v holešovických Bubnech. Přestože má IPR hájit zájmy města a jeho obyvatel, z dostupných informací je zřejmé, že studie vznikla pouhým překreslením developerských záměrů s drobnými úpravami. Příspěvková organizace hlavního města těmito kroky porušuje své vlastní zásady Manuálu participace v plánování města, které dlouhodobě navenek prosazuje na úkor potřeb developerů k maximálnímu vytěžení pozemků.

uzemni-studie-NNZ-vyrez

Harmonogram jednání o změně územního plánu
Veřejné promítnutí územní studie proběhne online 10. února 2021 v pražském CAMP v rámci cyklu Velké změny Prahy. Pár dní poté, 16. února 2021 následuje veřejné online projednání změny územního plánu. Jedinou šancí, jak ovlivnit budoucí podobu čtvrti, je podání připomínek do 23. února 2021.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Soutěž na revitalizaci prostoru mezi Masarykovým nádražím a plánovanou stavbou od studia Zahy Hadid rozhodne o budoucí podobě jednoho z nejfrekventovanějších a nejexkluzivnějších veřejných prostranství centra Prahy. Toto rozhodování však pravděpodobně nebude odborné, nezávislé a ve prospěch veřejnosti, ale bude odpovídat potřebám a vkusu developera. O vítězi má totiž rozhodnout podjatá porota: čtyři z pěti architektů z části poroty, která by měla být nezávislá, pro Pentu pracují.

 

 Kromě toho soutěž porušuje snad všechna podstatná kritéria, aby mohla být dle pravidel České komory architektů regulérní, přesto byla komorou za regulérní prohlášena. Upozornili jsme proto dozorčí radu komory a požádali o přešetření. Dle našeho názoru musí ve věci panovat jistota, jinak by se autorizovaní architekti neměli soutěže ani účastnit. Dopis dáváme k dispozici i s přílohami: soutěžními podmínkami a doložkou regulérnosti soutěže. Tiskové výstupy Arniky ke kauze naleznete v sekci Praha.

podnet DR CKA soutez namesti Masarycka 1 c9710podnet DR CKA soutez namesti Masarycka 2 abc66

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Nejčastějšími příčinami zdlouhavého povolování staveb jsou chyby v žádostech, nekompletní dokumentace, chybějící souhlasy zainteresovaných státních úřadů a další závady na straně developerů. Vyplývá to z odpovědí desítek stavebních úřadů, které loni oslovil spolek Arnika. Ministerstvo pro místní rozvoj přitom dokončuje nový stavební zákon, před jehož přípravou žádnou analýzu příčin pomalého povolování nezpracovalo a nechalo napsat zákon samotnými developery sdruženými v Hospodářské komoře. Výsledkem je návrh omezující pravomoci měst a obcí, památkářů, úřadů na ochranu přírody nebo dotčených vlastníků nemovitostí s jediným cílem, a to usnadnit povolení často špatně připravených projektů.

Stáhněte si analýzu Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) sice nemá vlastní analýzu, ale tvrdí, že vychází z “aplikační praxe”. Podle stavebních úřadů je realita zcela jiná. Přestože úřady ze zákona nemusí data o zdržování evidovat, ze 46 oslovených úřadů se od 27 podařilo informace získat. Za posledních 5 let průtahy delší než 2 roky evidovalo 13 úřadů a hlavní příčinou byly nekompletní žádosti předložené developery. 

Tvorba nového stavebního zákona probíhá bez jakýchkoliv podkladů a jasných dat. Dílčí studie ukazuje, že zpracování komplexní analýzy by rozhodně pomohla zvýšit přehled o situaci v povolování staveb. Teprve na základě statistických dat a jejich rozboru by bylo možné připravit optimalizovanou legislativu. Příprava analýzy by byla finančně nepoměrně méně náročná než náklady na rekodifikaci, která nepovede ke kvalitnímu výsledku.

„Legislativní paskvil napsaný developery skutečné příčiny zdržování neřeší. Naopak těm, kterých se negativní dopady výstavby nejvíce dotkne, bere právo účinně se bránit a navíc ruší pravomoci odborných institucí, které chrání památky, životní prostředí i zdraví lidí. Je na čase shodit návrh Hospodářské komory se stolu, zpracovat detailní analýzu mapující kroky povolovacího procesu, která dosud chybí, a pak teprve připravit zákon založený na digitalizaci stavebního řízení. Jedině tak dosáhneme urychlení výstavby,“ říká Václav Orcígr z Arniky.

Ministryně Klára Dostálová se mylně opírá pouze o žebříček Světové banky, který se týká povolení hypotetické výstavby skladových hal na okraji města. Česká republika v rychlosti stavebního řízení drží na 157. místě. Je však třeba zdůraznit, že vychází ze zákonných lhůt nejen stavebního zákona, ale i všech souvisejících procesů, a nezohledňuje přitom realitu rozhodovacího procesu, na jehož délku mohou mít fatální vliv například právě chyby developerů. Přesto zadala ministryně vypracování zákona zájmové skupině, kterou má regulovat. 

K zákonu se sešlo rekordních osm tisíc připomínek, které se nyní resort snaží vypořádat. Proti němu se však postavil Nejvyšší správní soud, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Asociace krajů̊ ČR, Svaz místních samospráv, Bezpečnostní informační služba, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, řada nezávislých odborníků, obcí a občanských spolků. 

Zařazeno v kategorii Novinky

Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 se spousta lidí ocitlo bez příjmu a nejsou schopni platit nájem nebo splácet hypotéky. Vládní opatření ke zmírnění dopadů pandemie nechrání dostatečně lidi s částečnými úvazky nebo agenturní zaměstnance a tedy paradoxně ty s nejnižšími příjmy. Bydlení se v současnosti stává nedostupné pro mnohem širší okruh lidí a krize se prohlubuje. Stát, města i banky by měly přijít s opatřeními, která nejohroženějším lidem pomohou nouzi překonat, aby neskončili v dluhové pasti a nakonec na ulici. Nabízí se například odklad placení nájemného i hypotečních splátek.

„Pandemie koronaviru prověří nastavení bytové politiky. Krize vyžaduje rychlé reakce ze strany měst, aby ochránila bydlení ohrožených skupin obyvatel. Na volném trhu ovšem velká část odpovědnosti leží na developerech a pronajímatelích, aby byli ochotni přistoupit na solidární řešení a umožnili například odklad nájemného nebo splátky hypotéky, pokud se jejich klient ocitne ve finanční nouzi,“ upozorňuje Václav Orcígr z Arniky. 

Ve svízelné situaci je třeba si uvědomit, že bydlení je lidské právo a nikoliv finanční komodita. Z toho by měla vycházet i opatření, mezi nimiž by neměl chybět odklad placení, regulace výše nájmu nebo zastavení spekulací s byty. 

Soukromí developeři se zaměřují hlavně na investiční bydlení pro bohatou klientelu. Krom toho velká část bytů ve větších městech je určena pro krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Na tyto služby tvrdě dopadl útlum cestovního ruchu v důsledku pandemie a stovky bytů v lukrativních čtvrtích majitelé nabízí za doslova směšné nájmy. Nutno podotknout, že pouze na předpokládanou dobu trvání krize v řádech několika měsíců. Z toho lze usoudit, že soukromý sektor není schopen zajistit dostatečné množství dostupných bytů.

Zatím není jasné, jakým způsobem se zachovají banky. Některé slíbili odklad splátek všem klientům, další pak budou požadovat doložení zhoršení finanční situace v důsledku pandemie. Vláda by se měla připravit také na velké riziko, kdy neschopnost lidí splácet povede k poklesu cen nemovitostí, který bude lákat investory k jejich hromadnému skupování, čemuž by měla zabránit.

Česko a především Praha se dlouhodobě v dostupnosti bydlení propadá na spodní příčky evropských i světových žebříčků. V roce 2017 zde rostly ceny bydlení nejrychleji v EU (o 13,3 %), v loňském roce růst zpomalil, ale Česká republika stále zaujímá vysoké 6. místo mezi unijními státy.

Zařazeno v kategorii Novinky

Podle současných podkladů mají na území Bubny-Zátory vyrůst nejspíš pouze komerční byty bez jakéhokoliv podílu dostupného bydlení. Přemrštěná hustá zástavba, nedostatek zelených opatření na ochranu před extrémním vedrem a nevyhovující řešení dopravní zátěže jsou dalšími reálnými problémy, se kterými se mohou obyvatelé Prahy 7 v budoucnu potýkat. Územní studie je ale dobrým krokem vpřed i přes vážné nedostatky. Své výtky už zpracovaly spolky Arnika, AutoMat, Platforma pro sociální bydlení s obyvateli Prahy 7. Lidé mohou dále posílat své připomínky Magistrátu hlavního města Prahy do 15. října.

„Podíl dostupného bydlení v podkladech pro výstavbu v Bubnech zcela chybí. To je přitom podle zkušeností ze zahraničních metropolí zcela běžné. Uvědomme si, že v Praze rostou ceny bydlení dvakrát rychleji než mzdy. Ve čtvrti pouze s novými komerčními byty těžko najdou střechu nad hlavou ti, co to nejvíc potřebují – senioři, rodiny s dětmi, studenti nebo zdravotně postižení,“ upozorňuje Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení. Studie vedle bytů pro 25 tisíc lidí počítá s 29 tisíci pracovními místy, které budou dále zvyšovat tlak na bydlení v lokalitě. 

Podívejte se na shrnutí připomínek

„Městští plánovači z IPR se sice snažili zachovat blokovou zástavbu okolních čtvrtí. Bude ale tak hustá, že navrhované množství stromů, zelených střech a vnitrobloků, prvky na zadržování vody a malá plocha centrálního parku vůbec nebudou stačit ochlazovat Bubny během letních veder,“ uvedl Václav Orcígr z Arniky. Podle Orcígra pro další rozhodování o výstavbě také chybí studie agregovaného dopadu čtvrti na životní prostředí, kterou spolky doporučují připravit. 

„Hustota zástavby se má oproti stávajícímu územnímu plánu více než zdvojnásobit. Množství vysokých staveb, úzké ulice, velká dopravní zátěž a nedostatek zelených ploch, jak veřejných, tak ve vnitroblocích – to vše dodá novému městu stísněný charakter. Navíc obří obchodní centrum, třikrát větší než dokončované Centrum Stromovka ve Veletržní ulici, naruší možnost živého fungování obchodního parteru a veřejných prostranství v nově vzniklé čtvrti,“ analyzuje architektka a občanka Prahy 7 Kateřina Vídenová. Nehájí stávající územní plán z 90. let, ale podotýká, že jednotliví vlastníci si pozemky pořizovali právě v jeho režimu. Není tedy vůbec nutné jim v takovéto míře ustupovat a vytvářet město téměř nepříjemné pro život. Stejně tak plánované obchodní centrum se jí jeví jako zbytečné, současné trendy se od takovýchto projektů již odklánějí a snaží se obchodní plochy spíše rozmístit v rámci města.

„Nová čtvrť přivede do oblasti extrémní množství aut. Pro určení vhodných opatření a šířky uličních profilů nám proto chybí dopravní studie. Například řešení křižovatky Vltavská neodpovídá koncepci humanizace magistrály a zachovává západní nájezd. Navrhujeme také rozšíření Bubenské a Argentinské nebo vytvoření bezmotorové promenády mezi centrálním parkem a nádražím Holešovice, aby ve čtvrti vznikla skutečně kvalitní uliční prostranství příjemná pro pobyt lidí,“ uvedl Michal Lehečka z AutoMatu.

Územní studii Institutu plánování a rozvoje představil v červnu pražský magistrát. Studie má významně pomoci k proměně brownfieldu Bubny-Zátory na plnohodnotnou čtvrť. Dokument má sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, která by umožnila sejmout stavební uzávěru z jednoho z největších transformačních území. Důležitou součástí plánů je i proměna vedení železniční trati, která bude tvořit dráhu na letiště.

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Pozvánka

na seminář

 

„Praktické zkušenosti při jednání s developery“

 

který pořádá senátor Mgr. Václav Láska (pro Prahu 5 a 13)

pod záštitou Fóra pražských senátorů 

a ve spolupráci s Arnikou a AutoMat, z.s.

dne 14. října 2019 od 16:00 hodin

ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce „A“

 

 

16:00 hod.

Zahájení

 

senátor Václav Láska 

16:10-17:10

ÚVODNÍ VSTUPY PANELISTŮ

 

Viktor Šíma, kolektiv SVJ Černý Most – projekt Canaba, Černý Most

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s. – výstavba na Roztylech

Jana Rozmarová, Krásné Kobylisy, z.s. – výstavba na sídlišti Ďáblice

Vladimír Podroužek, SVJ Amforová ulice – projekt Výhledy Luka

Eva Tylová, místostarostka MČ Praha 12 – projekt „Dvou věží“ na Kamýku

17:10-17:40

PANELOVÁ DISKUZE, POROVNÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

17:40-17:55

DISKUZE

17:55-18:00

SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

 

senátor Václav Láska

Svou účast, prosím, potvrďte do 10. října 2019

na tel. č. 602 878 740 nebo na e-mailové adrese lukas.kostinek@vaclavlaska.cz.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 18:00 hodin.

Prezence účastníků od 15:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu.

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Včera proběhl další seminář Arniky o smlouvách o územním rozvoji. Se starostkamia  starosty, zastupitelkami a zastupiteli jsme řešili možnosti obcí při vyjednávání s developery. Ukázalo se, že mnohé obce řeší řadu problémů vyvolaných rozsáhlou develoeprskou výstavbou - ať už jde o financování nových komunikací, o výstavbu škol, nebo nejčastěji - připojovánní nových domů na čističky odpadních vod a vodovody.


Děkujeme všem za účast a za sdílení poznatků z praxe. Připravujeme na téma novou odbornou publikaci a jsme rádi, že jsme se dozvěděli více o tom, co obce musí v praxi řešit. Díky tomu budem moci v knize lépe poradit ostatním.

Níže najdete prezentace advokátů, kteří se s námi podíleli na organizaci semináře.


 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.: Smlouvy mezi obcemi a investory - limity z hlediska veřejného práva

 

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.: Praha 15: Ekospol vs. Kverulant

 

 

Mgr. David Zahumenský: Nedostatky uzavíraných smluv o rozvoji území. Poznatky z praxe a judikatury

 

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.: Jak jednat s developery

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.: Kauza Pelta v Černolicích

 

Mgr. David Zahumenský: Odpovědnost zastupitelů za smlouvy

Zařazeno v kategorii Novinky

Poslední listopadovou sobotu jsme se spolu s obyvateli Prahy vypravili na procházku. Sešli jsme se v parku Jiřího Karena nedaleko novostaveb zvaných Červený dvůr. Nevlídné počasí s mrholením příznačně dokreslovalo pochmurné téma novodobé pražské zástavby. Povídali jsme si nejen o jednotlivých developerských projektech, ale také o tom, že by se investoři měli podílet na nákladech, které jejich podnikání vyvolává. Měli by stavět nejenom školky, ale také přispívat na obnovu parků, budovat sportoviště nebo řešit kvalitní dopravu, stezky pro cyklisty nebo taková opatření, která nám pomohou bojovat se změnami klimatu. Rozhdoně nesmí problémy spojené s stovkami i tisíci nových obyvatel hasit jen městské části ze svých rozpočtů.

Procházku jsme symbolicky zakončili nad nákladovým nádražím Žižkov. Právě tady má vyrůst nová čtvrť a není vůbec jasné, jak Praha zvládne ukočírovat develoepry a hájit zájmy Pražanů.

Další procházku plánujeme na jaře. Budeme se určitě věnovat např. Metropolitnímu plánu, neboť půjde o téma více než aktuální.

Potřebují Pražané v horkém létě více stromů nebo vodní prvky? Hlasujte v naší soutěži o nejelpší adaptační opatření

Více o tématu smluv s investory najdete zde.

Zajímá vás nová verze Metropolitního plánu? Přečtěte si, co jsme o tom napsali

 

  • Klimatizace Prahy : Adaptační opatření

 

 

  • Třebešín : Červený dvůr

 

  • Metropolitní plán a žaloba na spis

 

  • Nákladové nádraží Žižkov

 

  • Smlouvy s developery : Obecná východiska

 

  • Václav Orcígr - Výzkum "Pražské spolky a účast v rozhodování"

Zařazeno v kategorii Novinky