Přehled zpráv emailem
Telefon
21. 6. 2018

Zítkovy sady

Zítkovy sady leží pod Emauzy a jsou ohraničeny Palackého náměstím, Rašínovým nábřežím, ulicí Dřevnou a náměstím pod Emauzy. Sady vznikly na místech posledních zbytků starého Podskalí. Nepřehlédnutelnou dominantou je zde pomník věnovaný československým legionářům a obětem I. světové války. Možná ne tolik výrazný klimatizační prvek tvoří zelené plochy se vzrostlými stromy a živými ploty spolu s květinovými záhony.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Jednoduché pítko tvořené fontánkou při vstupu do stanice metra Karlovo náměstí ze Zítkových sadů (tedy z Palackého náměstí) jehož autorem je akad. sochař Luboš Růžička společně s architektem Zdeňkem Drobným. Do provozu bylo uvedeno koncem roku 1985. Tvoří jej sokl z betonu a válec z požárské žuly se dvěma miskami, v menší z nich je umístěn bronzový chrlič. O pítko se stará Technická správa komunikací Praha.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Tato zelená oáza spojuje prostor kolem Holečkovy ulice u Švandova divadla a Petřínské sady. Na rozloze 17 hektarů poskytuje řadu vzrostlých stromů, lavičky, udržované cesty i vodní prvky. Zahrady a vinice se zde nacházely už ve 12. století. V zahradě nalezneme řadu významných památek, jako je Letohrádek Kinských nebo množství soch.

Další informace naleznete ZDE a ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Kašny a fontány patří mezi důležitá adaptační opatření. Pokud se navíc podaří vytvořit unikátní a zapamatovatelné dílo, tím lépe. Tato fontána je typická krásnými a často vysokými vodními obrazci, které se střídají s klidnějším tryskáním vody. Původní záměr vytvořit ikonické dílo, u kterého si budou lidé dávat schůzky, se tak snad vydařil. A ještě navíc v parném létě krásně osvěží.

Další informace naleznete ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Toto unikátní pítko bylo osazeno ve zdi při úpravách petřínského svahu nedaleko pomníku obětem komunismu. Klubku hadů tvořených reliéfní plastikou vytéká z tlam voda, která se spouští zatlačením na kámen vlevo nad plastikou. Autorkou reliéfu je Jitka Wernerová.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

 

Stromořadí na pražském Újezdě nese od letošního roku jméno na počest obětí komunismu. Navazuje na památník Olbrama Zoubka a projdete se jím až k petřínské lanovce. Tato alej skýtá mnoho laviček pod rozkvetlými stromy a symbolicky tvoří bránu na Petřín coby místa zamilovaných.

Další informace naleznete ZDE a ZDE

 

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Sovovy mlýny

Nenápadné klimatizační prvky nabízí i stavební dominanta ostrova Kampa, objekt Sovových mlýnů. Tekoucí voda nebo i prorůstání dlažby zelení hrají pro dojem z místa svoji úlohu. V budově sídlí navštěvované muzeum a restaurace.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Kampa

Kampa je ostrov oddělený od Malé Strany strouhou Čertovkou, jeho rozhloha je zhruba 5 ha. Jižní parková úprava ostrova je hojně využívaným prostorem pro relaxaci i řadu veřejných akcí. Bezprostřední blízkost Vltavy a bohatá zeleň podtrhují její klimatizační funkci. Název Kampa se objevuje až v 18. století. Místo samotné je utvářené bohatou historií i řadou místních pověstí.

Další informace si můžete přečíst TADY nebo TADY.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Vojanovy sady

Tenhle park najdeme jižně od Klárova. Někdy jsou Vojanovy sady považovány za nejstarší zahradu v Praze, neboť vznikla částečně na místě zahrady zpustlého biskupského dvora ze 13. století. První vyobrazení zahrady ovšem nalézáme až v roce 1685. Klimatizační funkce parku pojmenovaného po herci přelomu 19. a 20. století Eduardu Vojanovi vyniká i díky tomu, že je ze všech stran obklopen stavbami. Jeho dominantou je ovocný sad a řada okrasných stromů, najdeme tu ale i květinové záhony, jezírko anebo včelí úly.

Další informace najdete například ZDE, ZDE či ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Legendární čůrající fontána kontroverzního sochaře Davida Černého stojí před okázalou restaurací. Sousoší tvoří dvě 210 cm vysoké mužské postavy čůrající do rybníku ve tvaru České republiky. Sochy jsou ovládány elektronickým zařízením, které umožňuje natáčet boky a korigovat směr tak, že proud vody na hladinu jezírka píše písmena.

Další informace ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
Strana 4 z 7