Přehled zpráv emailem
Telefon

Toto pítko jsme se rozhodli vyčlenit jako zvláštní adaptační klimatizační prvek. Je totiž umístěno příhodně po cestě z vestibulu metra směrem na tramvaj a dále na Kampu, Malostranské náměstí anebo přes řeku na Staré město. Patří proto k nejhojněji užívaným pražským pítkům.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Nad vestibulem tu vznikl přímo architektonicky-urbanistický celek. Roku 1972 ho navrhl architekt Otakar Kuča. Z předsunutého dvora Valdštejnské jízdárny vznikla užitková zahrada a zůstala ohradní zeď a dvě raně barokní brány. Místo zde našly kopie soch M. B. Brauna. Celé atrium bohatě oživují vodní nádrže z kozárovické žuly, které umožňují vytvořit odpočinkový prostor pro turisty. Fontána ve středu nádvoří má dvanáct výstřikových nerezových koulí, fontána stojí i před vstupem do jízdárny a pítko u vstupu do metra.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Na Klárově se v blízkosti metra Malostranská nachází hned několik významných klimatizačních prvků. Tento parčík začíná pod Starými zámeckými schody pod Pražským hradem. Oproti zeleni přímo u tramvajové zastávky zde nalezneme více stromů a místo je výrazněji odděleno zelení od rušné křižovatky.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Zelené fasády patří k drobnější, ale významným klimatizacím. Význam je v tomto případě především pro konkrétní budovu, popínavé rostliny ovšem tvoří i významný architektonický prvek.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Letenské sady

Nejvýznamnější část zeleného pásu nad levým břehem Vltavy tvoří Letenské sady. Veřejný park zde byl založen ve 2. polovině 19. století a patří k celoměstsky významným klimatizačním opatřením. Vedle vzrostlé zeleně a ploch pro relaxaci zde nalezneme také vodní prvky a pítka, a také několik restaurací. Podobně jako z Chotkových sadů, i odsud vedou ty nejkrásnější výhledy na Prahu.

Přečtěte si o Letenských sadech více ZDE či ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Chotkovy sady

Zelený pás klenoucí se podél Vltavy na území Prahy 6 a Prahy 7 tvoří z výrazné části právě tento park. Je typický výraznými stromy i kompozicemi menších rostlin s vodními prvky. Lavičky na jeho okraji poskytují jedny z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Sousedí s Letohrádkem královny Anny a Královskou zahradou. Tato veřejná zahrada vznikla v 1. pol. 19. stol. na popud hraběte Karla Chotka, rozkládá se na rozloze necelých 4 ha.

Další informace naleznete ZDE nebo ZDE.

 

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Jeden z méně známých pražských parků se nachází v blízkosti Písecké brány na Praze 6. Byl zřízen v roce 1913 po odkupu vojenských pozemků obcí. Od roku 1973 je zapsán na seznamu kulturních památek. Přejmenování parku po manželce prvního československého prezidenta doprovázelo završení první etapy rekonstrukce Písecké brány v roce 2001.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Zahrada je jeden ze zelených a pro Prahy neznalé návštěvníky možná trochu utajených klenotů centra metropole. Ojedinělá přírodní oáza je vybavena množstvím laviček, nad kterými se klenou kovové oblouky, v létě obsypané květy růží. Travnaté plochy odděluje nízký živý plot z tisů, zahrada je doplněna několika zajímavými plastikami, fontánou, altánem, dětským hřištěm, ovocnými stromy a bylinkovými záhony, které odkazují na dávné majitele, karmelitány a františkány, kteří zde kdysi byliny a koření pěstovali.

Další informace najdete ZDE a ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Nová budova, která vznikla na dlouhodobé proluce na Národní třídě, budila dlouhou dobu rozruch i debaty. K dobru je jí ale určitě třeba přičíst vysoký důraz na klimatizační prvky. Vedle budoucí zelené fasády je to i relaxační zelená zóna na střeše budovy.

Další informace jsou ZDE

Prohlédnout budovu si můžete i s architektem Adamem Gebrianem.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Pítka ve volném městském prostoru jsou nenápadnými, ale velmi důležitými klimatizačními prvky. Toto se nachází kousek pod strahovským kopcem a je de facto branou k zelené cestě až do Petřínských sadů.

Další informace najdete ZDE a ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
Strana 5 z 7