Přehled zpráv emailem
Telefon

Administrativní budova disponuje zelenou „verandou“ se stromy, keři a jezírkem s fontánou. Zelená klimatizace je možná kdekoliv!

Web projektu je ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Park je klimatizační dominantou Vysočan a Libně. Vznikl na konci devadesátých let z původně výrazně větší zelené plochy, jež byla zmenšena výstavbou projektu Podvinný mlýn. Park charakterizují vodní prvky a vlhkomilné rostliny spolu se vzrostlými stromy. Ústředním bodem parku je keltské hradiště ve tvaru hřbetu ještěra s chodbami, tunelem a vyhlídkou nad Dračím jezerem.

Další informace naleznete ZDE nebo ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

Rybník o rozloze 2 800 metrů čtverečních vznikl na levém břehu Rokytky v roce 2016. Nahradil zde bývalou zahrádkářskou kolonii a navázal na koncept využití území jako rekreačního parku. Břehy náhonu i rybníka byly osazeny kvetoucí mokřadní vegetací. Do úpravy parku bylo investováno téměř 10 milionů Kč.

Další informace najdete ZDE či ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy

V bezprostřední blízkosti revitalizovaného koryta Rokytky nalezneme Hořejší rybník. Vodní plochy představují ve městě důležité klimatizační opatření. Rybník o rozloze 4 hektary pochází pravděpodobně již z 16. století, postaven byl k chovu ryb a jako zásobárna vody pro nedaleký Kejřův mlýn. Před několika lety byl rybník rekonstruován a odbahněn, začíná u něj také cyklostezka Rokytka.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
21. 6. 2018

Meandry Rokytky

V rámci toku říčky Rokytky došlo v Hloubětíně k nahrazení regulovaného vybetonovaného koryta přirozenějším meandrujícím tokem s možností rozlivu do louky. Rokytka má tak nyní na místě přírodní ráz a vytváří unikátní dominantu pro okolní zeleň, která umožňuje oddych i svlažení nohou uprostřed horkého dne.

Více informací naleznete ZDE.

Zařazeno v kategorii Klimatizace Prahy
Strana 7 z 7