Přehled zpráv emailem
Telefon

 

Senioři vnímají kvalitu životního prostředí ve městech citlivěji než ostatní skupiny obyvatel, přesto jsou jejich potřeby nezřídka zanedbávány. Místo, aby byl veřejný prostor přizpůsoben potřebám seniorů, překážky často seniorům brání v jeho plnohodnotném využívání. To se projevuje také při zvládání teplotních výkyvů. Je proto potřeba zapojovat je do plánovaného řešení veřejných prostranství. Vyplývá to ze studie Arniky, která popisuje vliv změn klimatu na pražské seniory.

“Nabídka míst v Praze, kde senioři mohou trávit svůj čas, je vcelku bohatá. Dostupnost a vybavenost je však pro mnohé výzvou. Naráží třeba na to, že v celém parku je pro všechny návštěvníky k dispozici jediná vhodně umístěná lavička,” říká Martina Valášková z Arniky.

Studie Pražští senioři a extrémní horka je ke stažení

 

Překonávat překážky nebo zvládat překotné změny teplot ve městech se senioři nejefektivněji učí výměnou zkušeností s vrstevníky. Stejným způsobem se dozvídají o vhodných prostranstvích pro přečkání extrémních veder během letních měsíců nebo tepelných ostrovech, kterým se snaží zcela vyhýbat.

Arnika s týmem odborníků pod vedením sociální gerontoložky Lucie Vidovićové sestavila pro pražské seniory sérii workshopů v centru Elpida a v Gerontologickém institutu Života 90, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost skupiny seniorů a zapojení do rozhodování o životním prostředí v souvislosti s ochranou před letními horky a adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. O zdravotních rizicích teplotních výkyvů přednášely lékařky MUDr. Emanuela Fernandová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., o peer to peer vzdělávání pohovořil andragog a pedagog PhDr. Michal Šerák, PhD.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

 

 

 

Zařazeno v kategorii Novinky

Zachraň sousedku před vedrem: Senioři se naučí, jak zvládnout letní vedra

24.6.2020 - PRAHA Tiskové zprávy
   
  Zachraň sousedku před vedrem: Senioři se naučí, jak zvládnout letní vedra
  Foto: pixabay.com / pod licencí CC0 Creative Commons
  Parné dny, dusný vlhký vzduch a tropické noci se blíží a představují nebezpečí zejména pro městské seniory a seniorky. Spolek Arnika s týmem odborníků proto pořádá workshopy zaměřené na toto téma. Návštěvníci se nejen dozví praktické rady, také si vymění vzájemně zkušenosti, které jim pomáhají nesnesitelné horké dny přežít ve zdraví. Jejich vlastní poznatky pak poslouží k vytvoření opatření na ochranu zdraví seniorů šitých přímo na míru. 

  Workshopy proběhnou 30. června v seniorském vzdělávacím a kulturním centru Elpida a 15. července v Gerontologickém institutu spolku Život 90. 

  Přihlašování na workshopy

  „Projektem Zachraň sousedku před vedrem chceme seniory a seniorky naučit, jak ochránit sebe i lidi ve svém okolí před negativními dopady teplotních vln a zároveň využít jejich vlastní zkušenosti. Přece jen jsou právě oni těmi nejlepšími odborníky na to, co tato skupina potřebuje. Z výzkumů také víme, že seniorům velmi záleží na budoucnosti planety už i kvůli jejich vnoučatům. V projektu spojujeme jejich motivaci s praktickými opatřeními, která ochrání jejich zdraví, posílí občanskou participaci, vlastní aktivní stárnutí a zvyšuje jejich zapojení do sousedských komunit,“ uvádí sociální gerontoložka Lucie Vidovićová, která připravuje metodiku výzkumu a seminářů.

  Cílem workshopů je zvýšit informovanost a zapojení do rozhodování o životním prostředí skupiny seniorů v souvislosti s ochranou před letními horky a adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. Na akci budou o zdravotních rizikách a obraně před extrémy počasí přednášet lékařky MUDr. Emanuela Fernandová v centru Elpida a prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. v Gerontologickém institutu Života 90. Andragog a pedagog PhDr. Michal Šerák, PhD. pak účastníky akce vybaví tipy, jak získané nové vědomosti předávat dál lidem s podobnou životní zkušeností.


  Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

  mhmp  

  Zařazeno v kategorii Novinky

  Prezentace ze semináře zaměřeného na Metropolitní plán a především to, jak myslí ve svém zpracování na seniory. Jak se bude žít v hlavním městě, až Metropolitní plán začne platit? Proč a jak ho připomínkovat a co chtít po politicích? Není vám jasné, jak bude to může s Metropolitním plánem dopadnout? Vystoupili Vendula Zahumenská a advokát Petr Svoboda. 

   

  Mgr. Vendula Zahumenská, Ph . D., Arnika: Metropolitní plán, Co se děje a co se může stát

   

   

  JUDr., Petr Svoboda, PhD., PF UK: Aktuální otázky územního plánování

  Zařazeno v kategorii Novinky

   

  Aktivní život ve městě i v pozdějším věku může mít mnoho podob. Jedním z tradičních způsobů vyžití v prostoru města s typickým kontextem českého (ale i německého a rakouského) prostředí, je městské zahrádkaření. To dlouhodobě oslovuje všechny generace, třebaže mezi zahrádkáři dominuje ta starší. Právě na příkladu jedné z pražských zahrádkových kolonií chceme ilustrovat, jakými způsoby může být aktivizována komunita, ve které dominují starší ročníky, ve vztahu k ochraně životního prostředí ve městě a silné občanské společnosti.

  Zahrádkové osady se začaly na našem území objevovat už v 19. století. Velký rozmach zaznamenaly v průběhu obou světových válek zejména kvůli nedostatku potravin. V meziválečném období pak vznikly první zárodky budoucího Českého zahrádkářského svazu. Z té doby pochází i kolonie na pražské Ořechovce. Vznikla v roce 1929 a patří tak spolu s kolonií na Libeňském ostrově k nejstarším dosud existujícím zahrádkovým koloniím.

  Kolonie jako Ořechovka představují zelené plíce města. Nejen, že jsou oázami oddechu a prostory bohatých možností trávení volného času. Zahrádková zeleň je jednak vynikajícím klimatizačním opatřením ve městě, zároveň je její údržba zcela v gesci samotných zahrádkářů, takže pro město nepředstavuje prakticky žádnou ekonomickou zátěž.

  Cyril Klas a Josef Procházka se kolonii Ořechovka věnují desítky let. Aktivně pečují o své zahrádky i společné prostory, a několikrát se výrazně angažovali v boji proti tlakům k zastavení kolonie. Naposledy se zdejší zahrádkáři zapojili do připomínkování Metropolitního plánu Prahy, který zahrádkové osady popisuje jako zastavitelná území. Zahrádkáři se vůči tomu vymezili, jednali s městskou částí a podali připomínky k návrhu nového územního plánu metropole.

  „Naše zahrádková osada má celkem 150 zahrádek,“ provází nás pan Klas po kolonii, „vznikla na rumišti staveb, které se tady prováděly ve dvacátých letech. A všechno, co tady vidíte, je prací generací zahrádkářů, kteří tady za těch devadesát let působili,“ doplňuje Cyril Klas.

  Již několikrát se oba zahrádkáři spolu s kolegy ze svazu zahrádkářů museli bránit tlakům developerů, aby se lukrativní území uprostřed historické vilové čtvrti nedaleko Pražského hradu stalo stavebním pozemkem. Naposledy takový návrh přinesl dokonce návrh nového územního plánu pro Prahu, tzv. Metropolitní plán.

  „V Metropolitním plánu je uvedeno, že zeleň a zahrádky jsou sice ve výkresové části označeny zeleně, ale v textové části je napsáno, že je to zeleň zastavitelná,“ shrnuje Josef Procházka. „Náš hlas je dost slabý, obrátili jsme se proto o pomoc na městskou část a na zastupitele, kteří nám slíbili, že naše výhrady zahrnou jako věcnou připomínku městské části k Metropolitnímu plánu,“ dodává Procházka.

  Zahrádkáři z Ořechovky se rozhodli jednat a připojili se ke kampani Arniky „Spravujeme Metropolitní plán“, která se snažila na nedostatky Metropolitního plánu upozornit. V rámci kampaně jsme se zahrádkáři natočili video, které na problematické vymezení zahrádek v návrhu plánu poukazuje. Díky tomu se o problematice zahrádek v kontextu územního plánování dozvěděly tisíce Pražanů (na facebooku video vidělo 6,1 tisíce lidí). Arnika pro ně připravila vzorovou připomínku týkající se zeleně a zahrádkových osad, kterou mohli volně uplatnit. Zahrádkáři z Ořechovky nadále usilují o to, aby jedna z nejstarších zahrádkářských osad zůstala zachována.

  Více:

  Tisková zpráva Arniky o zahrádkových osadách v Metropolitním plánu:

  https://arnika.org/metropolitni-plan-navrhuje-likvidaci-prazskych-zahradkarskych-osad

  Video kampaně Spravujeme Metropolitní plán:

  https://www.youtube.com/watch?v=v0tgvZcZ6ak

   16 zahradni kolonie orechovka 4002 copy e4d7a16 zahradni kolonie orechovka 4014 copy 0bbb216 zahradni kolonie orechovka 4016 copy ed8dc16 zahradni kolonie orechovka 4019 copy c228f16 zahradni kolonie orechovka 4030 copy af207

  Zařazeno v kategorii Novinky