Přehled zpráv emailem
Telefon

Investiční skupina R2G se v rámci “revitalizace a rozšíření veřejného prostoru” v okolí InterContinentalu chystá postavit na náměstí Miloše Formana třípatrovou obchodně-administrativní budovu, tzv. Brand Store. Má to však háček. Náměstí je podle územního plánu nezastavitelné a navrhovaná stavba tam nemá podle platných předpisů co dělat. Nepřejí si ji ani místní obyvatelé, kteří jako spolek Občané Prahy 1 proti výstavbě vypsali už druhou petici.
“Jde o ukázkové upřednostňování zájmů developerů před zájmy města a jeho obyvatel. Povolení obchodně-administrativní budovy na úkor veřejného prostranství by bylo nezákonné a stalo by se nebezpečným precedentem. Samotné místo nutně potřebuje revitalizaci v podobě odpočinkové zóny se stromy kvůli ochlazení a zadržování vody a nikoliv další výlohy pro luxusní zboží,” upozorňuje Václav Orcígr z Arniky. 

Přestože je území v okolí InterContinentalu stabilizované, nezastavitelné a součástí Pražské památkové rezervace a zároveň probíhá řízení o prohlášení budovy hotelu včetně náměstí a zahrady za kulturní památku, záměr získal posvěcení od magistrátních památkářů,  magistrátního odboru rozvoje a Institutu plánování a rozvoje (IPR), přičemž IPR sám upozornil investora, že výstavba si vyžádá změnu územního plánu. Magistrát se navíc nepravdivě snaží přesvědčit veřejnost, že jde o transformační území určené k zástavbě a tím nahrává investorovi. Úředníci tím zcela popírají důvod nového pojmenování po slavném režisérovi, které mělo napomoci, aby v budoucnu k zastavění prostoru nedošlo. Zastavitelné území se chystá z náměstí udělat až Metropolitní plán, který ještě není zdaleka hotový.

Proti záměru se postavili dotčení sousedé už v roce 2018, kteří v tištěné petici jasně zástavbu posledních volných veřejných prostor v hustém centru odmítli. Během pouhých deseti dnů získali 2 tisíce podpisů a v současné době sbírají podpisy pod druhou petici v elektronické podobě. Stavební úřad se pokusil minimalizovat zásahy dotčených vlastníků z okolí tak, že rozhodnutí o zahájení územního řízení pouze vyvěsil na úřední desku. Splnil tím zákonnou povinnost, přestože obvykle informuje dotčené obyvatele písemně.

Nový vlastník pozemků skupina R2G a architektonické studio TaK Architects se zaštiťují výsledkem domnělé “participace”, podle které nikdo proti výstavbě neprotestoval. Ve skutečnosti proběhlo pouze dotazníkové šetření s předem zvolenými otázkami a škálou odpovědí. Dotaz, zda lidé s výstavbou souhlasí, zcela chyběl.

Na průběh "participace" očima Občanů Prahy 1 se můžete podívat níže

Výstavba budovy na náměstí Miloše Formana je součástí “revitalizace a rozšíření veřejného prostoru o velkorysá pobytová místa pro veřejnost” v rámci rozsáhlé rekonstrukce brutalistního hotelu InterContinental. Pod líbivým označením se skrývá zastavění posledních volných ploch v této části Prahy, protože kromě třípatrové budovy Brand Store jsou v plánu další dvou až třípatrové budovy a přístavby v linii Pařížské třídy tzv. Concept Store na náměstí Curieových, rekonstrukce přilehlé budovy Golden Prague Residence a zástavba zahrady mezi budovou hotelu a nábřežím přístavbami, konferenčním sálem a monumentálním schodištěm. Součástí je i rozšíření garáží pod celou úrovní náměstí Miloše Formana.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Zařazeno v kategorii Novinky

Pražští radní se zřekli vlivu nad stavbou obchodně administrativního komplexu Masaryk Centre 1. Výměnou za úpravy v druhé části plánované čtvrti u Masarykova nádraží se Praha proti územnímu rozhodnutí neodvolá. Vyplývá to z memoranda, jehož uzavření s Pentou radní včera schválili. U předimenzovaného projektu, který zjevně odporuje právním předpisům, městským strategiím a kritice odborné veřejnosti, nebude Praha dobrovolně vymáhat vlastní předpisy. Vyjednané “ústupky” ze strany Penty měly být standardní součástí projektu od samotného počátku a s ohledem na obrovskou zátěž uprostřed tepelného ostrova představují jen kapku v moři. Územní řízení mělo od začátku velmi netransparentní a nezákonný průběh. Spolky Arnika, AutoMat a Klub Za starou Prahu požádaly primátora, příslušné náměstky a radní i všechny zastupitele o prověření.

„Pražská radnice s Pentou se pokouší veřejnost opít rohlíkem. Za více bytových ploch a více peněz na revitalizaci ulic Na Florenci a Havlíčkova náměstí měl magistrát bojovat od samého počátku. K tomu nepotřebuje žádné memorandum. Z dohody pro nás plyne, že Praha nadále hájí zájmy soukromých firem na místo zájmů obyvatel,“ shrnuje Václav Orcígr z Arniky. 

„I přes odborné výtky Národního památkového ústavu Odbor památkové péče magistrátu chybně projekt odsouhlasil, což odporuje městem schválenému Management plánu ochrany památek i doporučením monitorovací mise UNESCO. Dohoda s Pentou snahy o nápravu zcela zablokuje,“ upozorňuje Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu.

„Místo, aby Praha důsledně vyžadovala dodržování závazných pravidel, nahrazuje je ad hoc smlouvou na poslední chvíli. Bez řešení tak zůstává mnoho problémů od zatížení parkujícími auty až po urbanistický dopad na okolí Pražští radní tímto krokem vytvořili nebezpečný precedens pro další kontroverzní projekty, a to je z našeho pohledu velmi problematické,“ uvádí Michal Lehečka z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat.

Memorandum v rámci celé plochy vůbec neprosazuje ochranu světově jedinečných hodnot, umístění veřejných budov či parků nebo řešení centrálního dopravního uzlu a tepelného a smogového ostrova. Vedení pražského magistrátu se tak vzdává vlivu na budoucí podobu nejhodnotnějšího a klíčového území pro rozvoj města ve prospěch jedné soukromé firmy. Náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček tvrdí, že první fáze projektu se již nedá měnit, z čehož viní minulé vedení Prahy. Byl to však právě on jako tehdejší ředitel Institutu plánování a rozvoje, kdo podepsal vyjádření v rámci zjišťovacího řízení EIA v roce 2016, že u tak velké budovy bude kladen zvláštní důraz na architektonický detail. 

Celý proces povolování stavby Masaryk Centre 1 byl od začátku značně nestandardní. Odborná veřejnost a dotčení vlastníci v sousedství stavby byli z řízení vyloučeni. Dotčené orgány státní správy vydaly kladná stanoviska, přestože je projekt v rozporu s právními předpisy i schválenými strategickými dokumenty Prahy. Institut plánování a rozvoje navíc z nepochopitelného důvodu v územním řízení prostřednictvím námitek neprosazoval své požadavky na zvýšení podílu ploch pro bydlení, snížení výšky a koordinaci s dalšími záměry v oblasti.

Zařazeno v kategorii Novinky

 

Obchodně administrativní komplex Masaryk Centre 1 získal územní rozhodnutí od stavebního úřadu Prahy 1. Dvě obří až devítipatrové budovy jsou součástí rozsáhlého projektu u Masarykova nádraží, který zásadně ovlivní život nejen Prahy 1. Skupině Penta Investments podařilo docílit, aby do projektu nemohla veřejnost zasahovat. Zapojit se nemůže řada dotčených sousedů, odborníků, ani autoři připomínek v procesu EIA - spolky Arnika, AutoMat a Klub Za starou Prahu. K zahájení výstavby nyní investorovi zbývá dostat stavební povolení.

"Věřili jsme, že se nám zákonnou cestou podaří prosadit úpravy projektu, na kterých panuje obecná shoda. Bohužel, povolování staveb na Praze 1 je pouhá fraška. Je vidět, že úředníci i samospráva včetně Institutu plánování a rozvoje hájí soukromé zájmy navzdory velké části obyvatel Prahy a rozhodují v naprosté tajnosti," upozorňuje Václav Orcígr z Arniky.

Nahlédněte do územního rozhodnutí

Přestože zastavěná plocha, výměra podlažních ploch i objemová kapacita zůstaly shodné s původním záměrem, developerovi stačilo provést drobné změny a projekt přejmenovat, aby se o povolení dvou budov rozhodlo bez návaznosti na dokončený proces EIA. Do budoucí podoby vznikající čtvrti dokonce nemohou zasahovat ani vlastníci bytů z blízkého okolí, na které bude mít stavba bezprostřední dopad.

Na rozdíl od drobných staveb, jako jsou půdní a dvorní vestavby, stavební úřad Prahy 1 neoznámil u megalomanského projektu na úřední desce ani zahájení řízení, ani vydání územního rozhodnutí ze 17. dubna 2020. Informoval pouze vybrané účastníky a majitele nejbližších pozemků. 

"Stačily kosmetické úpravy v projektu, aby úřady přestaly názory odborníků brát vážně a staly se pro ně jen ‘subjektivním negativním hodnocením hmoty a vzhledu‘. Přestože jde o stejně objemnou a vysokou budovu jako v původním projektu, magistrátním památkářům to nevadí a s klidem odkývnou, že navrhovaná stavba ‘harmonicky vstupuje do lokality, třeba i ve formě dominanty’," upozorňuje Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu.

"Negativní dopady této stavby pro město dalekosáhle přesahují její přínos. Stavba nerespektuje regulativy stanovené platnými zásadami územního rozvoje. Mimo to způsobí další nárůst znečištění ovzduší v centru města prostřednictvím dalších stovek aut," podotýká Michal Lehečka z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. 

Stavební úřad vytrvale odmítá vyslyšet výtky odborníků nebo sousedů z okolí. Předimenzovaný projekt uprostřed tepelného ostrova představuje obrovskou zátěž, výrazně zahustí zástavbu a rozpálí území. Nadměrná výška budov navíc narušuje hodnotný urbanistický charakter s jeho historickými dominantami. Projekt kritiku schytal také za čistě komerční využití budov, které je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hlavního města Prahy. V centru sužovaném hustou dopravou navíc přibudou další auta a s nimi vyšší prašnost a hluk. Sporné jsou dopravní dopady kolem pěti set nových parkovacích stání celého záměru nebo řešení cyklistické dopravy, které odporuje městským strategiím

 

Zařazeno v kategorii Novinky