Přehled zpráv emailem
Telefon
30. 11. 2016 aktualizováno 30. 11. 2016

Uzavřenost příprav Metropolitního plánu se může opakovat. 26 spolků apeluje na pražské radní.

Napsal(a)

Otevřený dopis spolků radě hlavního města Prahy ve věci kontroly pořizování Metropolitního plánu

ELEKTRONICKOU POŠTOU

Vážený pane radní,

žádáme Vás, abyste využili všech svých možností a zajistili zákonný a otevřený proces pořizování Metropolitního plánu. Máme důvodné obavy, že nedostatečná komunikace příprav s představiteli města a jeho občany se může opakovat.

Již 16. června 2016 dostala rada od zastupitelstva za úkol připravit a předložit ke schválení soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě Metropolitního plánu. Přesto jsme dosud nezaznamenali účinné pozitivní kroky směřující k reálnému zapojení občanů do procesu územního plánování. Jednostranné zveřejňování informací ze strany Institutu plánování a rozvoje není dostačující úrovní zapojení veřejnosti.

Součástí červnového usnesení byl soubor deseti kroků, jež by podle názoru občanů měly směřovat k otevřené diskusi a včasnému zapracování důležitých připomínek. Mezi navrhovaná opatření například patřilo rozšíření týmu zpracovatele o odborníky z různých oborů, angažování kvalitního facilitátora nebo využití moderních metod participace, které se jistě neomezují jen na jednosměrné prezentace. 

Aby bylo možné začít hovořit o elementární důvěře občanů v městské instituce, je nutné nastavit transparentní, veřejná a závazná pravidla, která bude muset příspěvková organizace města respektovat. Pouze tak lze dopracovat Metropolitní plán v takové podobě, ve které bude moci být schválen zastupiteli a kdy obstojí u soudního přezkumu. Dosavadní způsob pořizování, včetně zpochybňování možnosti města kontrolovat zadanou práci, se nesmí opakovat.

Děkujeme, že učiníte veškeré možné kroky ke společnému cíli – schválení kvalitního územního plánu Prahy.

Seznam podepsaných spolků (řazeno abecedně):

Arnika - Centrum pro podporu občanů
Cibulka
Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně
Jinonice - Vidoule
Libocké občanské sdružení
Občané pro Prahu 5
Občanský spolek 4-občanská
Ochrana Roztyl
Pankrácká společnost
Prokopovo
Přátelé Malvazinek
Sdružení nezávislých občanů Prahy 5
SOIP
Spolek pro Hanspaulku
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku
Spolek za krajinu kolem nás
Spolek za krajinu kolem nás
Spolek za rozvoj sídliště Barrandov
Spolu pro Ďáblice
Tilia Thákurova
Trojmezí
Zdravé životní prostředí
Zelené Roztyly
Zelený Břevnov
ZO ČZS Pod Majerovic 
Životní prostředí Střešovice - Ořechovka
Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 761 krát