Přehled zpráv emailem
Telefon
14. 6. 2016 aktualizováno 14. 6. 2016

Zastupitelstvo projedná podnět tisíce obyvatel ve čtvrtek 16. června

Napsal(a)

Arnika ve spolupráci se spolky a obyvateli vznesla 26. května podnět na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu. Ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby zastupitelé přijali toto usnesení:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a předložit ke schválení soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě Metropolitního plánu v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 261 ze dne 17. 2. 2015, kterým se Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) uložilo zpracovat Manuál participace v oblasti strategického, rozvojového a územního plánování.

Zastupitelstvo tento podnět projedná ve čtvrtek 16. června v pravidelném "petičním" čase ve 14.30 hodin. O výsledcích projednání Vás budeme dále informovat.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 904 krát