Přehled zpráv emailem
Telefon
24. 5. 2018

Záznam interpelace Arniky na ZHMP: Žalujte nás nebo se omluvte, vyzvali jsme IPR

Napsal(a)

Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy minulý týden jsme interpelovali náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou. Té jsme před nedávnem coby radní, pod kterou spadá Institut plánování a rozvoje (IPR), odeslali otevřený dopis, jenž reagoval na výhružky IPR Arnice žalobou za to, že kritizuje návrh Metropolitního plánu Prahy. V interpelaci Václav Orcígr z Arniky reagoval na odpověď náměstkyně, a také na základě návrhu ODS k vyřazení dotací na podporu spolků, jež se věnují životnímu prostředí v Praze, z programu jednání zastupitelstva, vyzval IPR, aby buď u výhrůžek nezůstával a žalobu podal, anebo se Arnice omluvil. Během večerního jednání pak bylo vyvoláno hlasování o dotacích pouze pro Arniku a Auto*Mat, jeho výsledky jsme komentovali v tiskové zprávě spolu se Zeleným kruhem. Záznam interpelace si můžete prohlédnout níže. Stenozápis z jednání zastupitelstva je již k dispozici na webu magistrátu, jednání k tisku o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí začíná na str. 119.

 

 

 

Přepis stenozápisu interpelace z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 17. 5. 2018:

Mgr. Václav Orcígr:
Dobrý den, paní náměstkyně, dobrý dne všem. Zastupuji zde spolek Arnika, a ta interpelace, nebo ten příspěvek se týká procesu projednávání Metropolitního plánu. V prvé řadě ještě chci poděkovat paní náměstkyni za energii a snahu, kterou věnuje Metropolitnímu plánu. Považujeme to za velmi důležité. Nicméně chtěl bych tady reagovat na několik bodů zodpovědi, kterou nám paní náměstkyně zaslala na otevřený dopis, který jsme jí adresovali na konci dubna, a týkal se toho, že vlastně ve chvíli, kdy náš spolek začal zveřejňovat připomínky, které jsme měli k Metropolitnímu plánu, tak IPR začal našemu spolku hrozit žalobou.
My jsme na to reagovali tím, že jsme paní náměstkyni zaslali otevřený dopis, kdy jsme ji žádali o to, aby dohlédla na to, aby IPR tu žalobu skutečně podal, protože my jsme přesvědčeni o tom, že připomínky, které máme připravené, které vycházejí z názorů řady expertů, i podkladů, které si objednal i samotný IPR, tak že naše připomínky rozhodně nejsou nepravdivé, jak tvrdí IPR, a jak jsem říkal, chtěl bych tady zareagovat na několik odpovědí paní náměstkyně, a sice první reakce se týká toho, že paní náměstkyně nám píše, že svoji kritiku máme držet v mezích doložitelných faktů. Tím se tedy opět vracím k tomu, co už jsem zde řekl, že jsme tedy přesvědčeni o tom, že naše argumentace i naše zdroje jsou velice relevantní, a že ta kritika je velmi závažná a stojíme si tedy za tvrzením, že vše, co jsme doposud o Metropolitním plánu řekli, je pravdivé. Naopak si myslíme, že paniku rozhodně nevyvoláváme my, ale vůbec samotný návrh Metropolitního plánu a obsah, který v něm je. To je první věc. Zároveň chci tedy poděkovat za to, že paní náměstkyně situaci řeší a že vyzvala ředitele IPR, aby upustil od reakcí typu žaloby, nicméně my si myslíme, že pokud IPR nebude náš spolek žalovat, tak si myslíme, že by bylo férové a vhodné, aby se veřejně omluvil za to, že nás obviňuje ze lží v této věci. Naše reakce v tomto by byla, pokud IPR nebude na nás podávat žalobu, pak bychom požadovali veřejnou omluvu z toho nařčení Arniky ze lží. Jinak ještě jednou děkuji za reakci, a to je, myslím, za mě vše. Díky.
 
Nám. Kolínská: Vzhledem k tomu, že nemám komu předat řízení schůze, tak vám odpovím, ačkoli jsem v roli předsedajícího. Vy víte, že jsme se asi před týdnem sešli ve složení já, pan ředitel Boháč, zástupci spolků. Byla přizvána i Arnika. Hodně jsme tam mluvili o způsobu komunikace. Já tu věc tímto setkáním považuji, řekněme, za napravenou. Doufám, že se ty komunikační excesy nebudou opakovat ani z jedné strany, a tím bych tu věc považovala za uzavřenou. Myslím si, že se zkrátka chyba stala na obou stranách, a pokud tu teď budeme hrát nějaký ping pong, kdo se komu má omluvit, ztratí se meritum věci, a to by mi přišlo škoda. Prosím, určitě neváhejte kritizovat územní plán, to vám i pan ředitel řekl, že tu kritiku vítá, ale prosím, pojďme se držet maximální a racionální stránky té debaty a nechme naše zraněná srdce v předsálí. Jestli chcete ještě nějakou doplňující otázku nebo komentář, tak máte možnost.
 
Mgr. Václav Orcígr: Měl bych krátký doplňující komentář. Určitě si nemyslím, že by Arnika se snažila nějakým způsobem odvádět projednávání od nějakých věcných reálných argumentů. To už jsem tady zmínil. Ale ta omluva by nám připadala vhodná i z toho důvodu, že toto nařčení se přesouvá i do mezí, které s tím nemají nic společného, a tím naráží na návrh pana zastupitele Bellu, který se snažil vyřadit z jednání Zastupitelstva bod o dotacích na podporu ochrany životního prostředí v Praze, a ve chvíli, kdy toto má roli i na takto závažný bod, který se dotýká řady neziskových organizací v Praze, tak si myslím, že ta omluva by měla být na místě. Nicméně díky.

 

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 586 krát