Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Novým zastupitelkám i zastupitelům se bude hodit příručka Ministerstva vnitra Jsem zastupitel/ka. Nepochybně ji mohou využít i občané v situacích, kdy musí se svými zastupiteli cokoli řešit.
  Aktivní život ve městě i v pozdějším věku může mít mnoho podob. Jedním z tradičních způsobů vyžití v prostoru města s typickým kontextem českého (ale i německého a rakouského) prostředí, je městské zahrádkaření. To dlouhodobě oslovuje všechny generace, třebaže mezi zahrádkáři dominuje ta starší. Právě na příkladu jedné z pražských zahrádkových kolonií chceme ilustrovat,…
Obce mnohdy řeší, jak se bránit další a další výstavbě, která jim přináší řadu problémů s chybějící infrastrukturou. Náklady na potřebné investice by rozhdoně neměl nést jenom obecní rozpočet. Několik tipů, jak situaci řešit, najdete v našem nejnovějším článku publikovaném v Moderní obci a v jednom redakčním článku, který vznikl…
Téma smluv o územním rozvoji nás zajímá stále víc. Myslíme si že je to jeden z dobrých způsobů, jak mohou obce regulovat výstavbu na svém území a nezatěžovat zbytečně veřejné rozpočty kvůli budováním nových vodovodů, kanalizací, komunikací nebo třeba školek a parků - zkrátka toho, co je v obci potřeba…
Koncem srpna a začátkem září jsme se obrátili na tehdejší radní pro územní rozvoj Petru Kolínskou a také na všechny zastupitele. Důvodem bylo především odvolání Ondřeje Boháče, který jako ředitel Institutu plánování a rozvoje nese odpovědnost za stav Metropolitního plánu. Plán během letošního léta čelil ostré kritice odborníků i městských…
Zrušení nebo změna části územního plánu nebo jeho změny provází většinou řada problémů. Jedním z nich je otázka náhrady škody za zmařenou investici. Obce se mohou dostat do nezáviděníhodné situace – některé požadavky developerů mohou šplhat až k desítkám milionů. Jsou oprávněné? Je třeba rozlišovat několik situací:   Změna územního plánu a…
  Vyřešení tristní bytové situace v Praze je nejčastějším předvolebním slibem letošních komunálních voleb. Z analýzy programů vyplývá, že zlepšení bytové situace slibují všechny strany. Arnika upozorňuje, že většina slibů zůstane jen na papíře. K jejich splnění zastupitelé buď nemají pravomoce, nebo by se jednalo o nezákonné zásahy do územních řízení. Pražany už roky…
Uplynulý víkend patřil na holešovickém nábřeží v okolí lodi Altenburg festivalu o právu na město Vzpurná Praha. Teoretický koncept, který staví obyvatele měst do pozice hlavních tvůrčích elementů městských prostorů, se festival snažil pojmout v co nejširší rovině. Vedle tématu bydlení, které se vzhledem k současné krizi a nedostupnosti stalo…
Anketa pořádaná spolkem Arnika o nejlepší způsob, který chrání Prahu a obyvatele před extrémním vedrem a suchem, zná své vítěze. Nejvyšší počet hlasů i pozornost odborné poroty získal obnovený tok Rokytky v Hloubětíně. Oblíbenou klimatizací jsou pro Pražany také park ve Stromovce a Kinského zahrada. Mezi parky, zelenými střechami, fasádami, pítky a kašnami jsou…
  Necelé dva týdny zbývají do pražských komunálních voleb, ve kterých lidé vyberou nové zastupitele. Občanské sdružení KohoVolit.eu pro nerozhodnuté voliče připravilo Volební kalkulačku. S její pomocí snadno zjistí s jakou stranou se nejvíce shodují jejich názory v oblastech, které Pražany trápí. Postoje kandidátů pomáhaly zjišťovat spolky Arnika, Auto*Mat a Platforma pro sociální bydlení.…
Letos již podruhé jsme usporádali soutěž městských adaptačních opatření na klimatickou změnu. Nafotili jsme desítky různých druhů opatření a popsali, jak ve městě fungují. Odborníky, kteří se klimatickou změnou zabývají, jsme nyní oslovili, aby nám na základě svých zkušeností popsali, jakou roli hrají městská opatření nejen pro pobyt ve městě…
Posledních několik měsíců se s velkým zájmem věnujeme smlouvám o územním rozvoji. Protože jsme nasbírali celou řadu cenných informací, rozhodli jsme se napsat články pro Moderní obec a pomoci starostům a zastupitelům v jejich mnohdy nelehkém úkolu - vyjednávání o developerské výstavbě. Články, které už vyšly, si můžete přečíst právě…
Sociologický ústav AV ČR (SOÚ AV) uspořádal uplynulé pondělí celodenní workshop o projevech klimatické změny ve městech. Ukázal některé z aktuálních výzkumů, které se uskutečnily ať už v souvislosti se zkoumáním konkrétních adaptačních či mitigačních opatření měst, anebo se vztahovaly k výzkumům veřejného mínění a postojů v otázce klimatické změny.…
Občanský spolek Arnika vyzval pražské zastupitele, aby na posledním zasedání svého funkčního období projednali skandál kolem Metropolitního plánu (1). Většina městských částí návrh plánu odmítá (2), protože neodpovídá potřebám jejich obyvatel a nezajišťuje zvyšování kvality života (3). A co víc, podle řady posudků  je protizákonný (4). Příprava dokumentu trvala šest…
  Podle občanského spolku Arnika je návrh pražské primátorky na odstřižení Národního památkového ústavu (NPÚ) od rozhodování v metropoli motivován pomstou (1). Návrh je nebezpečný a nesmyslný. Jeho cílem je potrestat památkáře za jejich kritiku Metropolitního plánu (2). Národní památkový ústav má podle představ radních přijít o možnost vyjadřovat se…
Metropolitní plán se připravuje nestandardně dlouho. V roce 2012, kdy se schvalovalo jeho pořízení, byl v usnesení zastupitelstva č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 uveden harmonogram, podle kterého měl plán nabýt účinnosti v prosinci 2015. V týdeníků Euro řekl 31. 10. 2012 tehdejší první náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček:…
Dosavadní práce na návrhu Metropolitního plánu byly mimořádně nákladné. Podle rozpočtu hl. m. Prahy jen na roky 2015 - 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje vyčleněno 1.308.854.800,- Kč. Z této částky byly minimálně desítky milionů korun použity na Metropolitní plán a na externí posudky a další související práce jako je…
K návrhu Metropolitního plánu (a také k jednotlivým verzím návrhu) byla zpracována řada odborných posudků, ze kterých vyplývá, že v některých bodech je návrh Metropolitního plánu v rozporu s požadavky právních předpisů a v rozporu s judikaturou. Už nyní je zjevné, že bez zásadního přepracování návrhu nebude možno schválit územní…
  Připomínky městských částí Prahy, jejích obyvatel, občanských spolků, ekologů, památkářů, architektů a urbanistů k návrhu Metropolitního plánu jsou tak závažné1) a je jich tolik, že plán bude zřejmě nutné od základu zcela přepracovat. Tvorba plánu přitom stála možná až stovky milionů korun. Pokud by ho zrušil soud, mělo by…
Letos v dubnu se mohli Pražané po pěti letech konečně vyjádřit k návrhu Metropolitního plánu. Ke kritikům se ale Institut plánování a rozvoje postavil nekompromisně. Lžete a budeme to řešit s právníky, slyšeli jsme od pracovníků městké organizace, když jsem si troufli v obodbí, kdy se veřejnost mohla vyjadřovat, upozornit…
  Metropolitní plán Prahy se bude muset zásadně přepracovat. Postavili se proti němu občané, občanské spolky, památkáři, architekti, urbanisté,  ekologové a především většina městských částí. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti, zahušťování zástavby a možnost stavět budovy vyšší než stávající domy v okolí. Jejich připomínky jsou v souladu s…
  Díky spolku Zelené Roztyly Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že spolky mají právo na to, aby je úřady informovaly o nejen o zahajovaných správních řízeních, ale i o "zamýšlených zásazích", tedy i o vydání takových závazných stanovisek, kterými mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.   Jak podat žádost…
Prezentace ze semináře zaměřeného na Metropolitní plán a především to, jak myslí ve svém zpracování na seniory. Jak se bude žít v hlavním městě, až Metropolitní plán začne platit? Proč a jak ho připomínkovat a co chtít po politicích? Není vám jasné, jak bude to může s Metropolitním plánem dopadnout? Vystoupili…
Videozáznamy z veřejného projednání Metropolitního plánu byly zveřejněny. Podívat se na ně můžete na Youtube. Jednotlivá videa jsou dostupná na odkazech níže. Připravujeme zhodnocení průběhu společného jednání.    Odkazy na videa: https://www.youtube.com/watch?v=mZf-WpR3Pds&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=DGM1hQ_rzmM&t=3036s https://www.youtube.com/watch?v=-5PsWlR-f2E&t=427s https://www.youtube.com/watch?v=uCxa6lF1Eus&t=324s https://www.youtube.com/watch?v=I8aDyhoAvFA https://www.youtube.com/watch?v=TBo3T64vJbE   
Strana 4 z 10