Přehled zpráv emailem
Telefon

Pražská adaptační mapa

Místa vhodná pro realizaci adaptačních opatření

Městský tepelný ostrov je typickým znakem projevů klimatické změny v urbanizovaných oblastech. Praha není výjimkou - přestože je stále v evropském srovnání mezi nejzelenějšími městy, najdeme zde bezpočet míst, která z hlediska vln veder a tepelné akumulace představují značné riziko. V rámci rešeršní práce pro naše přípradové studie pražských lokalit jsme zmapovali přes dvacet míst, která jsou v otázce tepelné akumulace nejrizikovější a představují velký potenciál pro efektivní realizaci adaptačních opatření. U každé lokality jsme popsali konkrétní rizika i povahu místa, věnovali jsme se i možnostem, jak nepříznivý stav změnit. Místa jsme shrnuli také v přehledné pdf tabulce, kterou najdete níže pod oknem mapy. Máte pro nás tip lokality, která by potřebovala adaptační revitalizaci? Napište nám!

  

 

PŘEHLEDOVÁ TABULKA 20 MÍST VHODNÝCH K OPATŘENÍ ZDE