Přehled zpráv emailem
Telefon

Změny územního plánu Prahy

nikolajka 8f2efÚzemní plán člení Prahu na jednotlivé plochy. Každé z nich je přiřazena určitá funkce - mohou být určeny pro výstavbu, pro administrativu, pro obchod nebo služby, pro zeleň anebo výstavbu škol, nemocnic či silnic. Pokud někdo nesouhlasí s tím, k čemu je určený jeho pozemek, může požádat o změnu územního plánu. Právě změny jsou v Praze velkým problémem, protože se stovky pozemků se zelení změnily ze zeleně na stavební parcely. Vzhledem k nepřehlednosti podkladů a náročnosti schvalovacího procesu podléhají malé kontrole veřejnosti - lidé se o změnách mnohdy nedozví. Téměř každý měsíc se na zasedání zastupitesltva projednávají další a další změny územního plánu.

Změny územního plánu se schvalují ve stejném procesu jako samotný územní plán. Vlastníci dotčených nemovitostí a takzvaní zástupci veřejnosti mohou podávat ke každé dílčí změně námitky. Vyjadřovat se mohou i spolky. Pokud zastupitelstvo námitkám a připomínkám nevyhoví, je možné podat žalobu.

Každou z nich musí schválit hlasováním zastupitelstvo Prahy. Náš Právní rádce vám pomůže se vyznat v územním plánu a v jeho změnách.

Zajímá vás, která změna se týká vašeho okolí? Podívejte se do výkresů k územnímu plánu nebo na Geoportál. Více o tom, jak s těmito online informace pracovat, najdete v našem manuálu.

Máte k tomu nějaký dotaz? Obraťe se na nás.

 

 

Ovlivní Vás územní plán?

Jak to zjistit, jak se v plánu vyznat a jak se bránit

výřez územního plánu
1/ Otevřete si stránky Změna plánu.

Jak s aplikací pracovat, najdete v našem manuálu.

Hm, a stín je pryč
2/ Sledujte změny územního plánu

Jejich projednávání je rychlejší než příprava Metropolitního plánu Prahy a z hlediska skutečného dopadu na podobu Prahu jsou tak mnohem významnější.

V aplikaci Změna plánu si můžete nastavit hlídacího psa právě pro vaši lokalitu.

Tohle tu fakt všechno mělo bejt?
3/ Braňte své životní prostředí!

Z historie změn a úprav územního plánu

V Praze se pořizovaly, často pro potřeby develoeprů, tisíce změn a stovky z nich zastupitelé také schválili. Některým z nich jsme se věnovali v publikaci 30 změn územního plánu Prahy a popsali jsme je ve Stavební mapě. Kromě změn se v Praze do územního plánu zasahovalo také tzv. úpravami. Jednalo se v podstatě o utajený proces, kdy se zvyšovala hodnota pozemku jen úřednickým razítkem. Prostřednictvím úprav bylo možné bez větších problémů postavit namísto  třípatrových domů věžáky nebo namísto bytů kanceláře. Toto kupčení s pozemky zarazil Nejvyšší správní soud až v roce 2013. Do té doby stihli úředníci přihrát investorům skoro v tisícovce případů výrazně rozsáhlejší možnosti výstavby. Mnohé z úprav se dnes znovu projednávají jako změny územního plánu.

Podívejte se na to, které změny a úpravy pražského územního plánu soud zrušil.