Přehled zpráv emailem
Telefon

Kdo připravuje Metropolitní plán?

plan2 84fa7Metropolitní plán pořizuje magistrát Prahy. Úředníci sami ale nemohou napsat celý návrh. To má na starost Kancelář Metropolitního plánu Institutut plánování a rozvoje.  IPR by měl fungovat jen jako dodavatel návrhu a měl by respektovat požadavky, které vůči němu město uplatní. To se však v praxi neděje a IPR pod vedením architekta Romana Kouckého nerespektuje požadavky, které jsou na něho kladeny. Protože je většina autorů Metropolitního plánu zaměstnaci Institutu plánování a rozvoje, neexistuje pořádná smlouva, která by zajistila kupř. finanční odpovědnost za odevzdání nekvalitní práce nebo soustavné protahování termínu odevzdání návrhu nového územního plánu. Od schválení zadání už proto utekly víc než 4 roky a stále ještě nemáme návrh, o kterém bychom mohli říct, že může být předložen k projednání podle stavebního zákona.

 

Kritika Metropolitního plánu

Zajímá vás, jaký je vztah mezi Institutem plánování a rozvoje a Radou hl. m. Prahy? Přečtěte si naši analýzu.

Metropolitní plán podléhá četné kritice. Jedna z nejtvrdších zazněla z Asociace pro územní plánování a rozvoj. Přečtěte si názor odborníků na Metropolitní plán. Dokumenty jsou ke stažení právě tady. Z podnětů IPR byli jejich autoři dokonce žalováni před kárným soudem České komory architektů, nakonec ale k žádnému postihu nedošlo.

Další nedostatky Metropolitního plánu shrnula práce "recenzní skupiny". Toto seskupení urbanistů a právníků dalo dohromady celou řadu výtek a připomínek. Pravdou je, že je ani nový návrh Metropolitního plánu ve verzi 3.3 nerespektuje.