Přehled zpráv emailem
Telefon

Aktivní senioři ve městě: Zahrádkové kolonie jako místo setkávání

 

Aktivní život ve městě i v pozdějším věku může mít mnoho podob. Jedním z tradičních způsobů vyžití v prostoru města s typickým kontextem českého (ale i německého a rakouského) prostředí, je městské zahrádkaření. To dlouhodobě oslovuje všechny generace, třebaže mezi zahrádkáři dominuje ta starší. Právě na příkladu jedné z pražských zahrádkových kolonií chceme ilustrovat, jakými způsoby může být aktivizována komunita, ve které dominují starší ročníky, ve vztahu k ochraně životního prostředí ve městě a silné občanské společnosti.

 

Zahrádkové osady se začaly na našem území objevovat už v 19. století. Velký rozmach zaznamenaly v průběhu obou světových válek zejména kvůli nedostatku potravin. V meziválečném období pak vznikly první zárodky budoucího Českého zahrádkářského svazu. Z té doby pochází i kolonie na pražské Ořechovce. Vznikla v roce 1929 a patří tak spolu s kolonií na Libeňském ostrově k nejstarším dosud existujícím zahrádkovým koloniím.

Kolonie jako Ořechovka představují zelené plíce města. Nejen, že jsou oázami oddechu a prostory bohatých možností trávení volného času. Zahrádková zeleň je jednak vynikajícím klimatizačním opatřením ve městě, zároveň je její údržba zcela v gesci samotných zahrádkářů, takže pro město nepředstavuje prakticky žádnou ekonomickou zátěž.

Cyril Klas a Josef Procházka se kolonii Ořechovka věnují desítky let. Aktivně pečují o své zahrádky i společné prostory, a několikrát se výrazně angažovali v boji proti tlakům k zastavení kolonie. Naposledy se zdejší zahrádkáři zapojili do připomínkování Metropolitního plánu Prahy, který zahrádkové osady popisuje jako zastavitelná území. Zahrádkáři se vůči tomu vymezili, jednali s městskou částí a podali připomínky k návrhu nového územního plánu metropole.

„Naše zahrádková osada má celkem 150 zahrádek,“ provází nás pan Klas po kolonii, „vznikla na rumišti staveb, které se tady prováděly ve dvacátých letech. A všechno, co tady vidíte, je prací generací zahrádkářů, kteří tady za těch devadesát let působili,“ doplňuje Cyril Klas.

Již několikrát se oba zahrádkáři spolu s kolegy ze svazu zahrádkářů museli bránit tlakům developerů, aby se lukrativní území uprostřed historické vilové čtvrti nedaleko Pražského hradu stalo stavebním pozemkem. Naposledy takový návrh přinesl dokonce návrh nového územního plánu pro Prahu, tzv. Metropolitní plán.

„V Metropolitním plánu je uvedeno, že zeleň a zahrádky jsou sice ve výkresové části označeny zeleně, ale v textové části je napsáno, že je to zeleň zastavitelná,“ shrnuje Josef Procházka. „Náš hlas je dost slabý, obrátili jsme se proto o pomoc na městskou část a na zastupitele, kteří nám slíbili, že naše výhrady zahrnou jako věcnou připomínku městské části k Metropolitnímu plánu,“ dodává Procházka.

Zahrádkáři z Ořechovky se rozhodli jednat a připojili se ke kampani Arniky „Spravujeme Metropolitní plán“, která se snažila na nedostatky Metropolitního plánu upozornit. V rámci kampaně jsme se zahrádkáři natočili video, které na problematické vymezení zahrádek v návrhu plánu poukazuje. Díky tomu se o problematice zahrádek v kontextu územního plánování dozvěděly tisíce Pražanů (na facebooku video vidělo 6,1 tisíce lidí). Arnika pro ně připravila vzorovou připomínku týkající se zeleně a zahrádkových osad, kterou mohli volně uplatnit. Zahrádkáři z Ořechovky nadále usilují o to, aby jedna z nejstarších zahrádkářských osad zůstala zachována.

 

Více:

Tisková zpráva Arniky o zahrádkových osadách v Metropolitním plánu:

https://arnika.org/metropolitni-plan-navrhuje-likvidaci-prazskych-zahradkarskych-osad

Video kampaně Spravujeme Metropolitní plán:

https://www.youtube.com/watch?v=v0tgvZcZ6ak

 

 16 zahradni kolonie orechovka 4002 copy e4d7a16 zahradni kolonie orechovka 4014 copy 0bbb216 zahradni kolonie orechovka 4016 copy ed8dc16 zahradni kolonie orechovka 4019 copy c228f16 zahradni kolonie orechovka 4030 copy af207