Přehled zpráv emailem
Telefon

Česká pirátská strana

Česká pirátská strana má volební program pro Prahu dostupný zde. 

 

Udržitelný rozvoj

Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Uzemní plány nesmí být psány dle zadání developerů. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě. Přijmeme regulační plány, které do budoucna zamezí dohadům o podobě nové výstavby v Praze. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.

 

Urychlíme proces stavebního řízení. Nikdo by neměl být nucen obíhat úřady pro 42 razítek. Zdigitalizujeme agendu tak, aby úřady a odbory sdílely data a co nejvíce úkonů bylo možné provádět přes internet. Zajistíme, aby se developeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města Podpoříme družstva, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů. Podle Pirátů lze stavět i jinak než jen na zisk. V Praze je dostatek malých pozemků a proluk, na kterých se velkým hráčům stavět ani nevyplatí. Město by mělo v takových případech pomoci družstvům a skupinám budoucích nájemníků s financováním a administrativou stavebních projektů.

 

Životní prostředí

Vysadíme více stromů v pražských ulicích. Zasadíme se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy. Doplníme rekreační divočinu ​kolem Prahy. Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, zatravnění a květnaté pásy​. Podpoříme umísťování pítek a kašen; i potoky a vodní plochy ​do města patří.

 

Využijeme moderních technologií​ pro monitoring a informování o kvalitě ovzduší. Při hrozbě smogových situací budeme regulovat automobilovou dopravu​. Upřednostníme šetrné formy dopravy. ​V centru města vytvoříme klidové zóny​.

 

Budeme prosazovat citlivá protihluková opatření. Zregulujeme veřejné osvětlení a na noc vypneme světelnou reklamu.

 

Rozšíříme sběr a využití bioodpadů. Podpoříme využití vratných obalů​. Zavedeme systém „zaplať, kolik vyhodíš“ a jeho variace: třídění se musí lidem vyplatit​.

 

Podpoříme hospodaření s vodou​, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování dešťové vody. Budeme hlídat cenu pitné vody, ​kvalitu dodavatelských služeb i investice do vodárenské infrastruktury.

 

Veřejná správa

Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat - to vše a mnohé další údaje budou na portálu otevřených dat. Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur. Občané tak budou mít dokonalý přehled o tom, za co město utrácí jejich peníze. Zveřejníme majetková přiznání politiků. Každý bude moci kontrolovat, že zastupitelé nezískávají v souvislosti se svou funkcí neoprávněné výhody.

 

Vypovíme nevýhodné nájemní smlouvy na nebytové prostory v centru Prahy. Praha na nich ztrácí desítky milionů korun ročně. Pronájmy budeme inzerovat na realitních webech, aby se přihlásilo co nejvíce uchazečů. Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek. Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a nepřemrštěných požadavků pro účast umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen i kvalitnějších služeb. Zavedeme osobní odpovědnost úředníků i politiků, zprůhledníme úřední procesy. Nastavíme na Magistrátu projektové řízení tak, aby bylo jasné, kdo je odpovědný za jednotlivé kroky. Na jednání Rady zavedeme jmenovité hlasování - aby občané věděli, jak kdo hlasoval.

 

Stop politickým trafikám. Funkce v městských firmách budeme obsazovat transparentním způsobem, funkcionáři budou muset prokazovat, že odvádějí reálnou práci. Schválíme vlastnickou politiku města. Vedení firem bude hodnoceno a odměňováno podle schopnosti naplňovat předem stanovené cíle. Ztransparentníme městské firmy​, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Zajistíme, aby aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství. Už se nebudou účelově vyhýbat zveřejňování smluv.

 

Dostupné bydlení

Sociální bydlení pro potřebné. Zastavíme současnou praxi, kdy město pronajímá levně byty lidem, kteří mají peněz dostatek. Byty přednostně pronajmeme lidem ohroženým bytovou nouzí, ale i učitelům, zdravotníkům, policistům nebo hasičům, kteří jsou podle nás státem nedostatečně finančně ohodnoceni. Privatizaci bytového fondu dáme smysl. Zanalyzujeme její dosavadní průběh a její dlouhodobou udržitelnost. Prodeje městských bytů musí mít jasné cíle a měřitelné finanční i nefinanční výhody. Zmapujeme nevyužívané objekty ve vlastnictví města a vdechneme jim nový život. Dnes nevyužívané objekty podpoří ve městě občanskou vybavenost. Tam, kde se počítá s dlouhodobější transformací, zavedeme praxi dočasného využití, jako se to povedlo v Karlíně nebo v Hybernské.

 

Participace

Agenda občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi. Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich řešení. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva. Ankety. Ankety a dotazníky umožní analyzovat skutečné potřeby občanů města. Veřejné besedy. K aktuálním problémům nebo záměrům metropole budeme pořádat veřejné besedy za účasti odborné i laické veřejnosti. Participativní rozpočty. Část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany.