Centrální depozitář UPM

Architekt: AS PROJECT CZ

Investor: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze