Rozsáhlá změna územního plánu Z 2832

Pražský magistrát právě teď připravuje zásadní změnu územního plánu pod označením Z 2832. Jedná se o nejrozsáhlejší změnu územního plánu za několik posledních let. Zasahuje do všeho – od zeleně až po úpravy územního plánu. Některé z navrhovaných změn jsou závažné. Podívejte se, co přesně znamenají a jak se můžete do rozhodování o Praze zapojit vy.

Zadání změny Z 2832 schválili pražští zastupitelé před Vánocemi v roce 2013. Těsně před letními prázdninami 2015 zahájil magistrát další kolo projednávání této změny. Byl zveřejněn její návrh a připomínky mohli občané posílat do půlky srpna.

Teď nastala další fáze – 31. 8. 2016 proběhne na magistrátu ve velké zasedací síni v 9. 00 veřejné projednání změny. Do 8. září můžeme podávat připomínky a námitky.

Změna je zdůvodněná především „změnou terminologie“ a „uplatněním zkušeností z praxe“, ve skutečnosti to má však dalekosáhlé dopady na celý územní plán – mění prakticky vše, co v současném územním plánu platí. Některé změny jsou sice pozitivní, ostatní však mohou mít na svoje okolí závažný dopad.

Postupně doplníme hlavní body upraveného návrhu.

Připomínky k původní verzi návrhu z léta 2015 najdete zde>>>