Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 21. 5. 2012

Z 1257 Přestavba průmyslového areálu Grafoprint na Smíchově na bytové domy

 • Číslo změny: Z 1257
 • Městská část: Praha 5
 • Katastrální území: Smíchov
 • Zařazení do vlny: Změny 06 s konceptem
 • Stav projednávání: schváleno
 • Vliv na životní prostředí: nárůst automobilové dopravy
 • Plošný rozsah (v m2): 8013,2
 • Popis změny: "Změna funkčního využití ploch, z funkce nerušící výroby a služeb /VN/ na funkci všeobecně smíšenou /SV/. Výstavba obchodního a administrativního objektu, ubytování hotelového typu Změna funkčního využití ploch, z funkce nerušící výroby a služeb /VN/ na funkci všeobecně smíšenou /SV/. Výstavba obchodního a administrativního objektu, ubytování hotelového typu "
 • Čísla parcel: 3097; 3098/1,2; 4875/1; 3463/3 - část
 • Úřední důvod změny: výstavba obchodního a administrativního objektu, ubytování hotelového typu
 • Skutečný důvod změny: Zastavění území, obchodní a administrativní objekt, projekt předimenzovaný, chybí občanská vybavenost
 • Úpravy během projednávání: "Návrh změny byl přerušen rozhodnutím RHMP. Se změnou nesouhlasí Arnika."