Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 21. 3. 2013

Z 1405 Nová čtvrť Horní Počernice – východ

 • Číslo změny: Z 1405
 • Městská část: Praha 20
 • Katastrální území: Horní Počernice
 • Zařazení do vlny: Změny 06 s konceptem
 • Veřejná prospěšnost: ANO (možné vyvlastňování)
 • Stav projednávání: schváleno
 • Vliv na životní prostředí: nárůst automobilové dopravy, rozšíření zastavitelného území
 • Plošný rozsah (v m2): 1 592 402,9
 • Popis změny: Změna využití dané plochy s novým dopravním řešením
 • Čísla parcel: východní část obce – lokalita „D11 – Náchodská“
 • Úřední důvod změny: Komerční plochy a plochy pro bydlení
 • Skutečný důvod změny: Velký rozsah zástavby a neprokázaná důležitost rozšíření zastavitelných ploch; nová čtvrť na kvalitní orné půdě a na úkor volné krajiny (velká jako čtvrtina Horních Počernic)
 • Řešení území v konceptu nového územního plánu: Ano, není jasný vztah změn k novému ÚP
 • Úpravy během projednávání: Návrh změny byl projednán, se zěmnou nesouhlasí Arnika a nedoporučuje ji zpracovatel UPn.