Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 21. 5. 2012

Z 1672 Výrobní plochy na konci ul. Trabantské v Satalicích

 • Číslo změny: Z 1672
 • Městská část: Praha 19, Satalice
 • Katastrální území: Čakovice, Kbely
 • Zařazení do vlny: Změny 07 bez konceptu
 • Stav projednávání: schváleno
 • Vliv na životní prostředí: devastace zeleně, zábor zemědělské půdy, rozšíření zastavitelného území
 • Plošný rozsah (v m2): 9362
 • Popis změny: Změna funkčního využití ploch, z funkce louky a pastviny /NL/ a všeobecně smíšené /SV/ na funkci nerušící výroby a služeb /VN/.
 • Čísla parcel: 1990/2,3,9,10,15-17; a 625, 626/1,3,4 - při ul.Trabantská
 • Úřední důvod změny: Areál s provozními budovami stáv. výrobního družstva.
 • Skutečný důvod změny: Rozšíření výroby na úkor plochy smíšené a luk, fakticky louky při silnici Trabantská.
 • Řešení území v konceptu nového územního plánu: Řešeno obdobně jako změna (plochy smíšené SM)
 • Úpravy během projednávání: "Návrh změny byl projednán. Nesouhlasí VUSS. Doporučujeme vydání změny."