Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 21. 5. 2012

Z 1850 Zřízení nové železniční zastávky Praha - Kbely

 • Číslo změny: Z 1850
 • Městská část: Praha 19
 • Katastrální území: Kbely
 • Zařazení do vlny: Změny 07 bez konceptu
 • Veřejná prospěšnost: ANO (možné vyvlastňování)
 • Stav projednávání: schváleno
 • Plošný rozsah (v m2): není definována
 • Popis změny: Přesun stávající železniční zastávky a vyhlášení veřejně prospěšné stavby.
 • Čísla parcel: lokalita
 • Úřední důvod změny: Přesun stávající železniční zastávky a vyhlášení veřejně prospěšné stavby.
 • Skutečný důvod změny: posun železniční zastávky Praha - Kbely, ležící na trati Praha Vysočany - Neratovice - Turnov. Současná zastávka se nachází asi 500 m severněji. Nová poloha zastávky bude znamenat zlepšení přestupních vazeb na autobusové linky PID v ul. Mladoboleslavské.
 • Úpravy během projednávání: "Návrh změny byl projednán. Doporučujeme vydání změny."