Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 21. 5. 2012

Z 1852 Zřízení nové železniční zastávky Praha - Liboc

 • Číslo změny: Z 1852
 • Městská část: Praha 6
 • Katastrální území: Liboc
 • Zařazení do vlny: Změny 07 bez konceptu
 • Veřejná prospěšnost: ANO (možné vyvlastňování)
 • Stav projednávání: schváleno
 • Plošný rozsah (v m2): není definována
 • Popis změny: Zřízení nové železniční zastávky a vyhlášení veřejně prospěšné stavby.
 • Čísla parcel: lokalita
 • Úřední důvod změny: Zřízení nové železniční zastávky a vyhlášení veřejně prospěšné stavby.
 • Skutečný důvod změny: nová železniční zastávka Praha - Liboc. Tato stavba, umístěná na trati Praha Masarykovo nádraží – Praha Hostivice usnadní dopravní dostupnost oblasti Liboce a Divoké Šárky.
 • Úpravy během projednávání: "Návrh změny byl projednán. Doporučujeme vydání změny."